Là gì? ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài 2022

Thuế môn bài ( lệ phí môn bài ) là khoản nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp, hộ mái ấm gia đình, cá thể kinh doanh thương mại phải triển khai theo năm hoặc khi mới ra sản xuất kinh doanh thương mại. Vậy, thuế môn bài là gì và bậc thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu ?

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Bản chất thuế môn bài là loại thuế mà tổ chức triển khai, hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại phải nộp để có “ thẻ bài ” trước khi sản xuất, kinh doanh thương mại, trừ trường hợp được miễn .

Thuật ngữ “thuế môn bài” được sử dụng sử dụng khá phổ biến và được quy định rõ về mức thu tại Pháp lệnh 10-LCT/HĐNN7 năm 1983. Từ ngày 01/01/2017 đến nay, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng trong văn bản pháp luật của nhà nước, mà thay vào đó là sử dụng thuật ngữ “lệ phí môn bài”.

Theo đó, từ ngày 01/01/2017 thì thuật ngữ “ thuế môn bài ” được sửa chữa thay thế bởi “ lệ phí môn bài ”, nhưng trên thực tiễn người dân vẫn sử dụng rất thông dụng .
Sự đổi khác từ thuế sang lệ phí không chỉ đơn thuần là đổi khác về thuật ngữ mà có sự độc lạ về thực chất, đơn cử :
– Khi môn bài là thuế : Là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức triển khai, hộ kinh doanh thương mại, hộ mái ấm gia đình, cá thể theo pháp luật của những luật thuế. Mức thuế sẽ do những luật thuế lao lý và là khoản thu hầu hết của ngân sách nhà nước .
– Khi môn bài là lệ phí : Là khoản tiền được ấn định mà tổ chức triển khai, hộ, cá thể kinh doanh thương mại phải nộp khi được cơ quan nhà nước phân phối dịch vụ công, Giao hàng việc làm quản trị nhà nước ; là một trong những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản trị thu .

>> Tổng đài tư vấn miễn phí về thuế môn bài 1900.6199

thue mon bai la giThuế môn bài là gì? Mức thu thuế môn bài là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)
 

2. Bậc thuế môn bài (mức thu thuế môn bài 2022)

* Mức thu áp dụng tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

TT Đối tượng và địa thế căn cứ thu Bậc Mức thu
1 Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng Bậc 1 03 triệu đồng / năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống Bậc 2 02 triệu đồng / năm
3 Văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở, khu vực kinh doanh thương mại, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác Bậc 3 01 triệu đồng / năm
– Doanh nghiệp vừa và nhỏ quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại ( gồm cả Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại ) khi hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài ( năm thứ tư kể từ năm xây dựng doanh nghiệp ) : Khi kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời hạn 6 tháng cuối năm sẽ nộp 50 % mức lệ phí môn bài cả năm .
Hộ mái ấm gia đình, cá thể kinh doanh thương mại, nhóm cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại đã giải thể có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trở lại trong thời hạn 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức lệ phí môn bài cả năm .
– Tổ chức lao lý tại những điểm a, b khoản 1 Điều 4 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP ( tổ chức triển khai theo thứ tự 1 và 2 ) có đổi khác vốn góp vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ thì địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài là vốn góp vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài .
Trường hợp vốn điều lệ / vốn góp vốn đầu tư được ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Nước Ta đồng để làm địa thế căn cứ xác lập mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người nộp thuế môn bài mở thông tin tài khoản tại thời gian người nộp lệ phí nộp tiền vào ngân sách .
– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động giải trí có văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí năm tạm ngừng kinh doanh thương mại khi cung ứng 02 điều kiện kèm theo sau :
+ Văn bản xin tạm ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo lao lý ( ngày 30/01 hàng năm ) .
+ Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại .
Riêng trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại mà không bảo vệ điều kiện kèm theo nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm .

* Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

TT Doanh thu

Mức nộp

1 Trên 500 triệu đồng / năm 01 triệu đồng / năm
2 Trên 300 đến 500 triệu đồng / năm 500.000 đồng / năm
3 Trên 100 đến 300 triệu đồng / năm 300.000 đồng / năm
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình, khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại ( thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài ) nếu ra sản xuất kinh doanh thương mại trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh thương mại trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức lệ phí môn bài của cả năm .
– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động giải trí có văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại về việc tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong năm dương lịch ( từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 ) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh thương mại với điều kiện kèm theo : Văn bản xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trước thời hạn phải nộp lệ phí theo pháp luật ( ngày 30/01 hàng năm ) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
Trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại không bảo vệ điều kiện kèm theo nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm .

Doanh thu để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài so với cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình, khu vực mới ra kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại như sau :
* * Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình, trừ cá thể cho thuê gia tài
– Là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá thể năm trước liền kề của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ( không gồm có hoạt động giải trí cho thuê gia tài ) của những khu vực kinh doanh thương mại theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC .
Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại sau đó ra kinh doanh thương mại trở lại không xác lập được lệch giá của năm trước liền kề thì lệch giá làm cơ sở xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại cùng quy mô, địa phận, ngành nghề theo lao lý tại Thông tư 40/2021 / TT-BTC .
* * Cá nhân có hoạt động giải trí cho thuê gia tài
Là lệch giá tính thuế thu nhập cá thể của những hợp đồng cho thuê gia tài của năm tính thuế. Trường hợp cá thể phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê gia tài tại một khu vực thì lệch giá để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho khu vực đó là tổng doanh thu từ những hợp đồng cho thuê gia tài của năm tính thuế .
Trường hợp cá thể phát sinh cho thuê gia tài tại nhiều khu vực thì lệch giá để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho từng khu vực là tổng doanh thu từ những hợp đồng cho thuê gia tài của những khu vực của năm tính thuế, gồm có cả trường hợp tại một khu vực có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê gia tài .
Nếu hợp đồng cho thuê gia tài lê dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể. Trường hợp cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể một lần so với hợp đồng cho thuê gia tài lê dài trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm .
Xem thêm : 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

3. Hạn nộp thuế môn bài 2022

(1) Thời hạn nộp thuế môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

(2) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp như sau:

– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

(3) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Trên đây là quy định trả lời cho câu hỏi: Thuế môn bài là gì và bậc thuế, hạn nộp thuế môn bài 2022. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6199 để được LuatVietnam giải đáp, hỗ trợ.

>> Thuế môn bài: Mức nộp, hạn nộp và trường hợp được miễn

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button