Review

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Rate this post

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của thuyết minh BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là việc làm vô cùng quan trọng khi lập BCTC. Dựa vào việc thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lôi cuốn được nhiều nhà đầu tư hoặc chớp lấy rõ ràng hơn về tình hình tài chính của công ty .

1 / Thuyết minh báo cáo tài chính là gì ?

Thuyết minh BCTC được lập để lý giải và bổ trợ những thông tin về tình hình hoạt động giải trí, tình hình tài chính, đáp ứng – kinh doanh thương mại cũng như tác dụng marketing của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà những bản báo cáo khác không hề diễn đạt rõ ràng và chi tiết cụ thể. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chuẩn xác hơn về tình hình hoạt động giải trí thực tiễn của doanh nghiệp .

Thuyết minh BCTC gồm các nội dung căn bản sau:thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh

– Đặc điểm hoạt động giải trí của doanh nghiệp .
– Kỳ kế toán, tổ chức triển khai tiền tệ sử dụng trong kế toán .
– Các chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán đang vận dụng .
– Các chủ trương kế toán vận dụng .

– Thông tin bổ sung cho những khoản mục được trình bày trong bảng cân đối kế toán.

– tin tức bổ trợ cho những khoản mục được trình diễn trong báo cáo tác dụng HĐKD .
– tin tức bổ trợ cho khoản mục được trình trong BCTC lưu chuyển tiền tệ .
Lưu ý : Mặc dù thuyết minh là phần buộc phải của BCTC và Bộ Tài Chính đã có mẫu thuyết minh ( theo Quyết định 15/2006 / QĐ-BTC ngày 20/3/2006 ), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào lao lý về độ xác nhận và rõ ràng. Thông thường, những doanh nghiệp sẽ công bố thông tin bằng với nhu yếu bắt buộc tối thiểu của lao lý để tránh những sai phạm không đáng có. Nhưng mức độ tối thiểu của bản thuyết minh này lại nhờ vào vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản trị doanh nghiệp. Hơn nữa, thuyết minh BCTC bắt buộc càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn cần bảo vệ những bí hiểm thương nghiệp và cách duy trì sự tăng trưởng của công ty .

2 / Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một phần không hề tách rời của BCTC. Các doanh nghiệp dùng thuyết minh BCTC để miêu tả cụ thể những tài liệu, thông tin đã được trình diễn trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như những thông tin thiết yếu khác theo pháp luật của những chuẩn mực kế toán đơn cử .
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng hoàn toàn có thể bộc lộ những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy thiết yếu cho việc trình diễn trung thực, khoa học và hài hòa và hợp lý về Báo cáo tài chính .

3 / Nguyên tắc lập và trình diễn thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp cần lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng lao lý về pháp lý của Chuẩn mực kế toán về việc “ Trình bày Báo cáo tài chính ” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này .
Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ ( kể cả dạng tóm lược và dạng khá đầy đủ ) công ty phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tinh lọc theo pháp luật của Chuẩn mực kế toán “ Báo cáo tài chính giữa niên độ ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực, cách lập bản thuyết minh BCTC

Bản thuyết minh BCTC của một doanh nghiệp bắt buộc phải có các nội dung dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và trình diễn BCTC và những chủ trương kế toán đơn cử được chọn và vận dụng so với những thanh toán giao dịch và những sự kiện quan trọng ;
– Trình bày những thông tin theo pháp luật của những chuẩn mực kế toán chưa được trình diễn trong những Báo cáo tài chính khác ( Các thông tin trọng điểm ) ;
– Cung cấp thông tin bổ trợ chưa được diễn đạt trong những Báo cáo tài chính khác, nhưng lại thiết yếu cho việc trình diễn hài hòa và hợp lý và chân thực tình hình tài chính của doanh nghiệp .
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nên được trình diễn một cách khoa học và có mạng lưới hệ thống. Doanh nghiệp được dữ thế chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách tương thích nhất với đặc trưng của doanh nghiệp mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được lưu lại dẫn đến những thông tin có tương quan trong Bản thuyết minh BCTC .

4 / Cơ sở lập thuyết minh Báo cáo tài chính

– Căn cứ vào Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo .
– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp ; Sổ, thẻ kế toán yếu tố hoặc bảng tổng hợp cụ thể với tương quan ;
– Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính từ những năm trước, tốt nhất là nên giống với năm liền kề trước đó ;

– Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác.

Như vậy, bài viết trên đây ACMan đã san sẻ với những bạn về mục tiêu của bản thuyết minh báo cáo tài chính, nguyên tắc lập và miêu tả thuyết minh báo cáo tài chính. Mong rằng, bài viết này sẽ phần nào giúp được những bạn thuận tiện vượt qua mùa báo cáo tài chính năm nay .
Để xuất BCTC tự động hóa và đúng mực nhất, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và sử dụng ứng dụng kế toán ACMan cho doanh nghiệp của mình. Mọi thông tin chi tiết cụ thể về mẫu sản phẩm xin sung sướng liên hệ :

Website: acman.vn
Điện thoại: 1900 63 66 85
Hotline: 0966 04 34 34
Email: [email protected]

Bình luận

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button