Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Câu 1: Tiến Hành 2 Thí Nghiệm Sau :, Tiến Hành Hai Thí Nghiệm Sau:

Home/ Môn học/Hóa học/Tiến hành 2 thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl ,kết thúc thí nghiệm,cô cạn sản phẩm thu được 3.1 gam chất rắn.Thí
trang chủ / Môn học / Hóa học / Tiến hành 2 thí nghiệm sau : Thí nghiệm 1 : Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl, kết thúc thí nghiệm, cô cạn loại sản phẩm thu được 3.1 gam chất rắn. ThíBạn đang xem : Tiến hành 2 thí nghiệm sau

Tiến hành 2 thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl ,kết thúc thí nghiệm,cô cạn sản phẩm thu được 3.1 gam chất rắn.Thí

Tiến hành 2 thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl ,kết thúc thí nghiệm,cô cạn sản phẩm thu được 3.1 gam chất rắn.Thí nghiệm 2:Cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl ( cùng với lượng như trên),kết thúc thí nghiệm,cô cạn sản phẩm thu được 3.34 gam chất rắn và thấy giải phóng 448 ml khí hidro(đktc)Tìm a, bGiải giúp mình mình đang cần gấp mình sẽ vote5 sao

*
Đáp án :\ ( \ a = 1,68 { \ text { gam } } \ )\ ( b = 0,24 { \ text { gam } } \ )Giải thích những bước giải :Ở thí nghiệm 1 :\ ( Fe + 2HC l \ xrightarrow { { } } FeC { l_2 } + { H_2 } \ )Ở thí nghiệm 2 :\ ( Mg + 2HC l \ xrightarrow { { } } MgC { l_2 } + { H_2 } \ )\ ( Fe + 2HC l \ xrightarrow { { } } FeC { l_2 } + { H_2 } \ )Ta có :\ ( { n_ { { H_2 } } } = \ frac { { 0,448 } } { { 22,4 } } = 0,02 { \ text { mol } } \ to { { \ text { n } } _ { HCl } } = 2 { n_ { { H_2 } } } = 0,04 { \ text { mol } } \ )Ở thí nghiệm 1 :\ ( { n_ { FeC { l_2 } } } = \ frac { 1 } { 2 } { n_ { HCl } } = 0,02 { \ text { mol } } \ to { { \ text { m } } _ { Fe { \ text { dư } } } } = 3,1 – 0,02. ( 56 + 35,5. 2 ) = 0,56 { \ text { gam } } \ )\ ( \ to a = 0,56 + 0,02. 56 = 1,68 { \ text { gam } } \ )Ở thí nghiệm 2 hoàn toàn có thể dùng BTKL :\ ( { m_ { Fe } } + { m_ { Mg } } + { m_ { HCl } } = { m_ { rắn } } + { m_ { { H_2 } } } \ )

\( \to 1,68 + b + 0,04.36,5 = 3,34 + 0,02.2 \to b = 0,24{\text{ gam}}\)

Xem thêm : Nghĩa Của Từ Psychedelic Là Gì Bạn Nên Biết, Psychedelia *
ngochoa
0
Reply
ngochoaReply

Mình trình bày bên dưới, học tốt ^^!

– a = 1,68 ( g ) ; b = 0,24 ( g )+ mMgCl2 = 0,95 ( g )+ mFeCl2 = 1,27 ( g )– Giải thích những bước giải :* Xét TN1 :PTHH : Fe + 2HC l ⟶ FeCl2 + H2 ( 1 )– Giả sử : Fe phản ứng hết → Chất rắn là FeCl2nFe = nFeCl2 = nH2 = 3,1 : 127 ≈ 0,024 ( mol )* Xét TN2 :PTHH : Mg + 2HC l ⟶ MgCl2 + H2 ( 2 )Fe + 2HC l ⟶ FeCl2 + H2 ( 3 )Ta thấy : Ngoài a gam Fe như thí nghiệm 1 cộng với b gam Mg mà chỉ giải phóng :

nH2 = 0,448 : 22,4 = 0,02 ( mol ) 0,024 (mol)

Chứng tỏ : Trong TN1 : Fe dư, HCl hết .TN1 :nFe ( pư ) = nFeCl2 = 12 ” role = ” presentation ” style = ” margin : 0 px ; padding : 1 px 0 px ; display : inline-block ; line-height : 0 ; text-indent : 0 px ; text-align : left ; text-transform : none ; font-style : normal ; font-weight : normal ; font-size : 18 px ; letter-spacing : normal ; word-wrap : normal ; word-spacing : normal ; white-space : nowrap ; float : none ; direction : ltr ; max-width : none ; max-height : none ; min-width : 0 px ; min-height : 0 px ; border : 0 px ; position : relative ; ” tabindex = ” 0 ” > 1212 * nHCl = 0,04 : 2 = 0,02 ( mol )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button