Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới>

1. Một số từ chỉ bộ phận cơ thể người

head ( đầu ), mouth ( miệng ), sorehead ( trán ), lip ( môi ), hair ( tóc ), tooth ( răng ), eye ( mắt ), teeth ( răng ( số nhiều ) ), neck ( cổ ), hand ( bàn tay ), arm ( cánh tay ), leg ( chân ), foot ( bàn chân ), …

2. Bổ sung một số từ chỉ bệnh

rash (phát ban), fever rash (sốt phát ban), fever virus (sốt siêu vi), sprain (sự bong gân), broken bone (gãy xương), burn (bị bỏng), allergy (dị ứng), flu (cúm), chicken pox (bệnh thủy đậu), depression (suy nhược cơ thể), diarrhoea (bệnh tiêu chảy), eating disorder (rối lọan ăn uống), food poisoning (ngộ độc thực phẩm)…

3. Hỏi và đáp về sức khỏe của ai đó

Trong trường hợp khi tất cả chúng ta nhìn thấy ai đó trông không được khỏe, có vẻ như một không an tâm, … tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc sau :

Hỏi:

What is + the matter with + you ( her / him ) ?
Có chuyện gì với bạn ( cô ấy / cậu ấy ) thế ?
” the matter ” ( có chuyện ) là chủ ngữ chính trong câu, chủ ngữ này ở số ít, mà cấu trúc này ta dùng động từ ” to be ” làm động từ chính trong câu mà ở hiện tại nên động từ ” to be ” là ” is ” .

Đáp:

I have / He ( She ) has + từ chỉ bệnh
Tôi / Cậu ( cô ) ấy bị …
Ex : What’s the matter with you ?
Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ?
I have a fever .
Tôi bị sốt .
What’s the matter with him ?
Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ?
He has a backache .
Cậu ấy bị đau lưng .

4. Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên)

a ) Cách xây dựng
Câu khẳng đinh :
Chủ ngữ ( S ) + should + động từ ( V )
Ex : You should see a doctor .
Bạn nên đi khám bác sĩ .
Câu phủ định :
Chủ ngữ ( S ) + shouldn’t + dộng từ ( V )
Ex : You shouldn’t eat too many candies .
Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo .
Câu nghi vấn :
Should + chủ ngữ ( S ) + động từ ( V ) … ?
Ex : Should he go to the dentist ?
Cậu ấy có nên đi khám ở nha sĩ không ?
b ) Cách dùng
– Should / shouldn’t được dùng để khuyên ai nên hay không nên làm gì .
– Dùng trong câu hỏi để miêu tả sự hoài nghi, thiếu chắc như đinh .
Ex : How should I know ?
Làm sao tôi biết được kia chứ ?

Why should he thinks that?

Sao cậu ta lại nghĩ như vậy chứ ?
– Dùng với những đại từ nghi vấn như what / where / who để diễn đạt sự quá bất ngờ, thường dùng với ” but ” .
Ex : I was thinking of going to see John when who should appear but John himself .
Tôi đang tính đến thăm John thì người Open lại chính là anh ấy .
What should I find but an enormous spider .
Cái mà tôi nhìn thấy lại chính là một con nhện khổng lồ .

5. Khuyên ai nên/không nên làm gì (về sức khỏe)

Khi muốn khuyên ai nên / không nên làm điều gì đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những mẫu câu sau :
a ) Khuyên ai nên
You ( He / She ) + should + động từ .
Bạn ( Cậu / Cô ấy ) nên …
b ) Khuyên không nên :
You ( He / She ) + shouldn’t + động từ .
Bạn ( Cậu / Cô ấy ) không nên …

c ) Đáp lời khuyên :Yes, I ( He / She ) + will … Thanks .Vâng, tôi ( cậu / cô ấy ) sẽ … Cám ơn bạn .OK, I ( He / She ) + won’t … Thanks .Được, tôi ( cậu / cô ấy ) sẽ không … Cảm ơn bạn .Ex : I have a headache .Tôi bị đau đầu .You should take some aspirins .Bạn nên uống vài viên aspirin .He has a cold .Cậu ấy bị cảm lạnh .He shouldn’t go out .Cậu ấy không nên ra ngoài .She has a cough .Cô ấy bị ho .She shouldn’t go to school .Cô ấy không nên đi học .Nam has a toothache .Nam bị đau răng .He shouldn’t eat too many candies .

Cậu ấy không nên ăn quá nhiều kẹo.

He should go to the dentist .Cậu ấy nên đi nha sĩ .

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button