Tiếng Việt ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt – Cách Đánh Vần Tiếng Việt 2022 – iKids.Pro

Học bảng chữ cái tiếng Việt là bắt buộc đối với tất cả học sinh Việt Nam. Năm 2020 có lẽ là một năm đặc biệt đối với học sinh lớp 1 khi lần đầu tiên áp dụng chương trình sách giáo khoa mới.

Có tổng thể 5 bộ sách lớp 1 mới, đó là : Bộ sách “ Cánh diều ”, bộ sách “ Kết nối tri thức với đời sống ”, bộ sách “ Chân trời phát minh sáng tạo ”, bộ sách “ Cùng học để tăng trưởng năng lượng ”, bộ sách “ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục ”. Việc sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 nào sẽ do hiệu trưởng những trường quyết định hành động trong số sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt .

Dù sử dụng bộ sách lớp 1 nào thì các bé vẫn phải học Bảng chữ cái tiếng Việt, cách đánh vần và ghép vần tiếng Việt. Trong bài viết này, iKids.Pro muốn giới thiệu với các bé và các bậc cha mẹ serial bài học bao gồm nội dung, hình ảnh, video bảng chữ cái tiếng Việt, các bài tập đánh vần, tập ghép vần.

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt, Bảng Phụ Âm Ghép Và Dấu Thanh

Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái in thường và in hoa

Bảng chữ cái tiếng Việt in thường
Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt

STT

Chữ in thường

Chữ in hoa

Tên chữ

Phát âm

1

a

A

aa
2

ă

Ă

áá
3

â

Â

4

b

B

bờ
5

c

C

cờ
6

d

D

dờ
7

đ

Đ

đêđờ
8

e

E

ee
9

ê

Ê

êê
10

g

G

giêgờ
11

h

H

háthờ
12

i

I

ii
13

k

K

caca
14

l

L

e – lờlờ
15

m

M

em mờ / e – mờmờ
16

n

N

em nờ / e – nờnờ
17

o

O

oo
18

ô

Ô

ôô
19

ơ

Ơ

Ơơ
20

p

P

pờ
21

q

Q.

cu / quyqui
22

r

R

e-rờrờ
23

s

S

ét-xìsờ
24

t

T

tờ
25

u

U

uu
26

ư

Ư

ưư
27

v

V

vờ
28

x

X

ích xìxờ
29

y

Y

i dàii

– Bảng phụ âm ghép

Bảng phụ âm ghép

Cách đọc bảng phụ âm ghép

Tên phụ âm ghép

Phát âm

Tên phụ âm ghép

Phát âm

nhnhờngngờ
ththờnghngờ
trtrờgigi
chchờkhkhờ
phphờququờ
ghgờ

– Bảng dấu thanh

Trong tiếng Việt có toàn bộ 5 dấu thanh là Huyền ( đọc nhẹ, đều ), Sắc ( nhấn mạnh vấn đề, hơi lên giọng ), Hỏi ( giọng giảm rồi tăng ), Ngã ( giọng tăng rồi giảm ), Nặng ( hạ giọng khi bỏ dấu ) .
dấu thanh

Video cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt, cách đọc phụ âm ghép và dấu thanh

Tập Đánh Vần Và Đọc Trơn

Bài 1: Tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

i t o ô ơ

totỏtọ
tồtốtổtỗtộ
tờtớtởtỡtợ
titỉtị
tí tití tô

Lưu ý: Cách đánh vần

“ tó ” tờ-o-to-sắc-tó
“ tí tí ” tờ-i-ti-sắc-tí, tờ-i-ti => đọc trơ : tí ti

Video tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

Bài 2: Tập đánh vần chữ a, ắ, â, d, đ

a ă â d đ

tatảtạ
dadidodạ
đođađiđỏđáđã
đòđốđơđổđi đòđo đỏ

Video tập đánh vần chữ a, ă, â, d, đ

Bài 3: Tập đánh vần chữ c, e, ê

c e ê
cocỏcọ
cộcỗcổcốcồ
cảcacờcớ
dếđeđểđêđệ
tỉ têcổ còđồ cổda dê
tổ còcờ đỏcá cờda cá

Video tập đánh vần chữ c, e, ê

Bài 4: Tập đánh vần chữ u, ư

u ư
tutủtụ
tứtựtửtữtừ
dudủdụ
đưđữđứđừđựđử
củ từđu đủcử tạcu tí
cụ tưtủ đátú có cá cờ

Video tập đánh vần chữ u, ư

Bài 4: Tập đánh vần chữ n, m

n     m

nonộnởna
nuninợ
mởmụ
meca nôno nêtỉ mỉmũ nỉtù mù
mụ mịtờ mờcá mè
mẹ đi đòdì na đi xe hơi

Video tập đánh vần chữ n, m

Bảng Tập Ghép Vần 

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Đang update …

4.5 / 5 – ( 29 bầu chọn )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button