Tiếng Việt ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải vở bài tập tiếng việt lớp 4 tập 1 Luyện từ và câu – Danh từ chung và danh từ riêng trang 37, 38, 39

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn- tên riêng của một vị vua đơn cử- tên chung dùng để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến

– là tên riêng của một dòng sông

– là tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớnd ) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước tab ) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tĩnh phía Nam nước ta .a ) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được .2 ) Em làm theo nhu yếu của bài tập .1 ) Em đọc kĩ để tìm từ cho tương thích .- là tên riêng của một dòng sông- là tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn .2. Các từ em tìm được ở bài tập 1 khác nhau thế nào ? Viết lời lý giải của em .d ) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta .b ) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta .a ) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được .1. Tìm và viết vào chỗ trống những từ có nghĩa như sau :

II. Luyện tập

1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau, viết vào bảng phân loại ở dưới :

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhân /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xoá /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mắt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /
Danh từ chung : …………………………
Danh từ riêng : ………………………….


2. 

a) Viết họ và tên của ba bạn nam, ba bạn nữ trong lớp em.

b) Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

1 ) Danh từ chung là tên của một loại sự vật .
Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa .
2 ) Em làm theo nhu yếu của bài tập .

Lời giải chi tiết:

1 )

Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy nhà, trái, phải, giữa trước
Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Đại Huệ Trác, Bác Hồ

2 )
a ) Viết họ và tên của 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em
– Họ và tên ba bạn nam :
+ Trịnh Văn Nguyên
+ Đỗ Minh Khang
+ Đỗ Thái Hòa
– Họ và tên ba bạn nữ :
+ Nguyễn Thị Mỹ Linh
+ Trần Thu Thủy

+ Đỗ Ngọc Phương Trinh

b ) Họ và tên những bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?
Họ và tên những bạn ấy là danh từ riêng, vì đó là những danh chỉ tên của mỗi người riêng không liên quan gì đến nhau .

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button