Tiếng Việt ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 –

Câu 1

Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn.

– Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. – Chị … Chị là chị gái của em nhé !

    Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má :

– Chị sẽ là chị của em mãi mãi !
Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới khởi đầu .

Gợi ý: 

– Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật ( tên người, tên địa phương, tên địa điểm, .. ) .

– Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

Trả lời:

– Danh từ riêng : Nguyên .
– Danh từ chung : chị gái, tiếng đàn, mùa xuân .

Câu 2

Nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học.

Trả lời:

– Khi viết tên người, tên địa lí Nước Ta, cần viết hoa vần âm đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Ví dụ : Võ Thị Sáu, TP. Hà Nội …
– Khi viết tên người, tên địa lí quốc tế, cần viết hoa vần âm đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa những tiếng cần có gạch nối .
Ví dụ : Pa-ri, Vich-to Huy-gô …
– Những tên riêng quốc tế được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết tên riêng Nước Ta. Ví dụ : Lý Bạch, Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược …

Câu 3

Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở bài tập 1.

Gợi ý: Em hãy tìm những từ mà người chị và Nguyên dùng để xưng hô với nhau trong bài 1.

Trả lời:

Các đại từ xưng hô có trong đoạn văn ở bài tập 1 : chị, em, tôi, chúng tôi .

Câu 4

Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1:

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

Trả lời:

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

– Nguyên ( danh từ ) quay sang tôi, giọng nghẹn ngào .

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

– Một năm mới ( cụm danh từ ) mở màn .

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

– Chị ( đại từ gốc danh từ ) là chị gái của em nhé !
– Chị ( đại từ gốc danh từ ) sẽ là chị của em mãi mãi .

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

– Chị là chị gái của em nhé .
– Chị là chị gái của em mãi mãi .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button