Review

Mục lục: Giải bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2 – LỚP 5

Tuần 19. Người công dân

Tập đọc. Người công dân yêu nước

Chính tả.  Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Phân biệt âm đầu r / d / gi, âm chính o / ô
Luyện từ và câu. Câu ghép
Kể chuyện. Chiếc đồng hồ đeo tay
Tập đọc. Người công dân số một ( tiếp theo )
Tập làm văn. Luyện tập tả người ( Dựng đoạn mở bài )
Luyện từ và câu. Cách nối những vế câu ghép
Tập làm văn. Luyện tập tả người ( Dựng đoạn kết bài )

Tuần 20. Người công dân

Tập đọc. Thái sư Trần Thủ Độ
Chính tả : nghe – viết. Cánh cam lạc mẹ
Phân biệt âm đầu r / d / gi, âm chính o / ô
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Công dân
Kể chuyện. kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc. Nhà hỗ trợ vốn đặc biệt quan trọng của Cách mạng
Tập làm văn. Tả người ( Kiểm tra viết )
Luyện từ và câu. Nối những câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn. Lập chương trình hoạt động giải trí

Tuần 21. Người công dân

Tập đọc. Trí dũng song toàn
Chính tả. Nghe – viết : Trí dũng song toàn
Phân biệt âm đầu r / d / gi, dấu hỏi / dấu ngã
Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Công dân
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. Tiếng rao đêm
Tập làm văn. Lập chương trình hoạt động giải trí
Luyện từ và câu. Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc. Lập làng giữ biển
Chính tả. Nghe – viết : Thành Phố Hà Nội
Ôn tập về quy tắc viết hoa ( Viết tên người, tên địa lí Nước Ta )
Luyện từ và câu. Nối những vế câu bằng quan hệ từ
Kể chuyện. Ông Nguyễn Khoa Đăng
Tập đọc. Cao Bằng
Tập làm văn. Ôn tập văn kể chuyện
Luyện từ và câu. Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn. Kể chuyện ( Kiểm tra viết )

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc. Phán xử tài tình
Chính tả : Nhớ – viết : Cao Bằng
Ôn tập về quy tắc viết hoa ( Viết tên người tên địa lí Nước Ta )
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Trật tự – An ninh
Kể chuyện. Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc. Chú đi tuần
Tập làm văn. Lập chương trình hoạt động giải trí
Luyện từ và câu. Nối những vế câu bằng quan hệ từ

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc. Luật tục xưa của người Ê-đê
Chính tả. Nghe – viết : Núi non hùng vĩ
Ôn tập về quy tắc viết hoa ( Viết tên người, tên địa lí Nước Ta )
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Trật tự – An ninh
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. Hộp thư mật
Tập làm văn. Ôn tập về tả vật phẩm
Luyện từ và câu. Nối những vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Tập làm văn. Ôn tập về tả vật phẩm

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tập đọc. Phong cảnh đền hùng
Chính tả. Nghe – viết : Ai là thủy tổ loài người ?
Ôn tập về những quy tắc viết hoa ( Viết tên người, tên địa lí quốc tế )
Luyện từ và câu. Liên kết những câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Kể chuyện. Vì muôn dân
Tập đọc. Cửa sông
Tập làm văn. Tả vật phẩm ( Kiểm tra viết )
Luyện từ và câu. Liên kết những câu trong bài bằng cách thay thế sửa chữa từ ngữ
Tập làm văn. Tập viết đoạn đối thoại

Tuấn 26. Nhớ nguồn

Tập đọc. Nghĩa thầy trò
Chính tả. Nghe – viết : Lịch sử Ngày Quốc Tế Lao động
Ôn tập về quy tắc viết hoa ( Viết tên người, tên địa lí quốc tế )
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Truyền thống
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân

Tập làm văn. Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu. Luyện tập sửa chữa thay thế từ ngữ để link câu

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tập đọc. Tranh làng Hồ
Chính tả. Nhớ – viết : Cửa sông
Ôn tập về quy tắc viết hoa ( Viết tên người, tên địa lí quốc tế )
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Truyền thống
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. Đất nước
Tập làm văn. Ôn tập về tả cây cối
Luyện từ và câu. Liên kết những câu trong bài bằng từ ngữ nối
Tập làm văn. Tả cây cối ( Kiểm tra viết )

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29. Nam và nữ

Tập đọc. Một vụ đắm tàu
Chính tả. Nhớ – viết : Đất nước
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu câu, chấm hỏi, chấm than )
Kể chuyện. Lớp trưởng lớp tôi
Tập đọc. Con gái
Tập làm văn. Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than )

Tuần 30. Nam và nữ

Tập đọc. Thuần phục sư tử
Chính tả. Nghe – viết : Cô gái của tươg lai
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
Kể chuyện. Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc. Tà áo dài Việt nam
Tập làm văn. Ôn tập về tả con vật
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu phẩy )
Tập làm văn. Tả con vật ( kiểm tra viết )

Tuần 31. Nam và nữ

Tập đọc. Công việc tiên phong
Chính tả. Nghe – viết : Tà áo dài Nước Ta
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. bầm ơi
Tập làm văn. Ôn tập về văn tả cảnh
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu phẩy )
Tập làm văn. Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc. Út Vịnh
Chính tả. Nhớ – viết : Bầm ơi
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu phẩy )
Kể chuyện. Nhà vô địch
Tập đọc. Những cánh buồm
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm )
Tập làm văn. Tả cảnh ( Kiểm tra viết )

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc. Luật bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ
Chính tả. Nghe – viết : Trong lời mẹ hát
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Trẻ em
Kể chuyện. Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc. Sang năm con lên bảy
Tập làm văn. Ôn tập về tả người
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép )
Tập làm văn. Tả người ( Kiểm tra viết )

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc. Lớp học trên đường
Chính tả. Nhớ – viết : Sang năm con lên bảy
Luyện tập viết hoa
Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận nhân
Kể chuyện. Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc. Nếu toàn cầu thiếu trẻ nhỏ
Luyện từ và câu. Ôn tập về dấu câu ( Dấu gạch ngang )

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II 

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục : Giải bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2

4.5

(90%) 16 votes ( 90 % ) votes

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button