Review

Giải toán lớp 7 SGK tập 2 trang 33 – 36 chính xác nhất

Hướng dẫn giải bài tập trang 33 – 36 sách giáo khoa tập 2 Toán lớp 7 gồm có đáp án và hướng dẫn giải cụ thể cho từng câu hỏi trong SGK bài 4 : Đơn thức đồng dạng đồng dạng được trình diễn chi tiết cụ thể, đúng mực và dễ hiểu dưới đây, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm ngay.

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 33 SGK

Cho đơn thức 3×2 yz. a ) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.

b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.

Lời giải

Phần biến của đơn thức 3×2 yz là x2 yz Nên ta có : a ) Ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho là : 5×2 yz ; 111×2 yz b ) Ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho là : xyz ; 3×2 y2z ; 14×3 y2 z2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 33

Ai đúng ? Khi luận bàn nhóm, bạn Sơn nói : “ 0,9 xy2 và 0,9 x2y là hai đơn thức đồng dạng ” Bạn Phúc nói : “ Hai đơn thức trên không đồng dạng ”. Ý kiến của em ?

Lời giải

Phần biến của đơn thức 0,9 xy2 là xy2 Phần biến của đơn thức 0,9 x2 y là x2 y Phần biến của hai đơn thức khác nhau nên hai đơn thức đó không đồng dạng.

Trả lời câu hỏi Toán 7 SGK Tập 2 Bài 4 trang 34

Hãy tìm tổng của ba đơn thức : xy3 ; 5 xy3 và – 7 xy3.

Lời giải

Ta có : xy3 + 5 xy3 + ( – 7 xy3 ) = ( 3 + 5 – 7 ) xy3 = 1. xy3 = xy3

Giải Bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2

Xếp những đơn thức sau thành từng nhóm những đơn thức đồng dạng : ; ; xy

Hướng dẫn giải

– Đơn thức đồng dạng là đơn thức có phần biến giống nhau.

Lời giải 

– Nhóm đơn thức đồng dạng thứ nhất :– Nhóm đơn thức đồng dạng thứ hai :– Đơn thức xy không có đơn thức nào đồng dạng.

Giải Bài 16 trang 34 Toán 7 tập 2 SGK

Tìm tổng của ba đơn thức : 25 xy2 ; 55 xy2 và 75 xy2.

Hướng dẫn giải

– Để cộng ( hay trừ ) những đơn thức đồng dạng, ta cộng ( hay trừ ) những thông số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải 

Tổng của ba đơn thức : Vậy tổng của ba đơn thức là

Giải Bài 17 trang 35 tập 2 SGK Toán 7

Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = – 1

Hướng dẫn giải

– Để tính giá trị của biểu thức khi biết những giá trị của biến ta thay lần lượt từng biến đã cho vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải 

Thay x = 1 và y = – 1 vào biểu thức ta có : Vậy giá trị của biểu thức tại x = 1 và y = – 1 là :

Giải Toán 7 tập 2 Bài 18 trang 35 SGK

Đố : Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của TP. hà Nội TP.HN. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính những tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới tác dụng đơn thức cho tổng bảng sau :

Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Hướng dẫn giải

– Để cộng ( hay trừ ) những đơn thức đồng dạng, ta cộng ( hay trừ ) những thông số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải

Trước hết ta thu gọn những đơn thức đồng dạng để xác lập mỗi vần âm tương ứng với hiệu quả nào trong ô trống của bảng.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng

Vậy tên tác giả cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU

Giải Bài 19 Toán 7 trang 36 SGK tập 2

Tính giá trị của biểu thức 16×2 y5 – 2×3 y2 tại x = 0,5 và y = – 1.

Hướng dẫn giải

– Để tính giá trị của biểu thức khi biết những giá trị của biến ta thay lần lượt từng biến đã cho vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải

Thay x = 0,5 và y = – 1 vào biểu thức ta có : 16. ( 0,5 ) 2. ( – 1 ) 5 – 2. ( 0,5 ) 3. ( – 1 ) 2 = – 4,25

Giải Bài 20 trang 36 SGK Toán lớp 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức – 2×2 y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải

– Để cộng ( hay trừ ) những đơn thức đồng dạng, ta cộng ( hay trừ ) những thông số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải:

Có vô số đơn thức đồng dạng với đơn thức – 2×2 y. Chẳng hạn : Ba đơn thức đồng dạng với – 2×2 y là : 5×2 y ; 2,5 x2y ; – 3×2 y Tổng cả bốn đơn thức : – 2×2 y + 5×2 y + 2,5 x2y + ( – 3×2 y ) = ( – 2 + 5 + 2,5 – 3 ) x2y = 2,5 x2y

Giải Toán SGK lớp 7 tập 2 Bài 21 trang 36

Tính tổng của những đơn thức :

Hướng dẫn giải

– Để cộng ( hay trừ ) những đơn thức đồng dạng, ta cộng ( hay trừ ) những thông số với nhau và giữ nguyên phần biến

Lời giải chi tiết

Giải Bài 22 SGK Toán 7 tập 2 trang 36

Tính tích những đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được : a .vàb .

Hướng dẫn giải

– Để nhân hai đơn thức ta nhân phần thông số với thông số, nhân phần biến với phần biến.

Lời giải chi tiết

a .vàTích đơn thức :Bậc của đơn thức nhận được : 8 b .vàTích đơn thức :Bậc của đơn thức nhận được : 8

Giải Toán SGK Bài 23 trang 36 Toán 7 tập 2

Điền những đơn thức thích hợp vào ô trống :

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Phân tích đề Chỉ có những đơn thức đồng dạng mới cộng trừ được cho nhau. Do đó, với bài này, bạn chỉ cần điền vào ô trống một đơn thức để có tổng hoặc hiệu như đã cho. Lời giải :

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Ví dụ một số cặp 3 đơn thức:

( x5 ; x5 ; 3×5 ) ; ( 15×5 ; – 12×5 ; – 2×5 ) ; ( x5, 2×5, – 2×5 ) ; …. Bạn điền những đơn thức trên vào ô trống với thứ tự tùy ý.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải Giải toán lớp 7 SGK trang 33 – 36 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button