Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Toán lớp 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

Toán lớp 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

Toán lớp 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ hay, chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4 .

Quảng cáo

Bài 1 (trang 6 Toán lớp 4): Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a ) 6 – b với b = 4
Mẫu : a ) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2 .
b ) 115 – c với c = 7 ;
c ) a + 80 vơí a = 15 .

Lời giải:

b ) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108
c ) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2 (trang 6 Toán lớp 4): Viết vào ô trống (theo mẫu)

Quảng cáo

a

x830100
125 + x125 + 8 = 133

b

y2009601350
y – 20

Lời giải:

a

x830100
125 + x125 + 8 = 133125 + 30 = 155125 + 100 = 225

b

y2009601350
y – 20200 – 20 = 180960 – 20 = 9401350 – 20 = 1330

Quảng cáo

Bài 3 (trang 6 Toán lớp 4): a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b ) Tính giá trị biểu thức : 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 30
Ghi chú : Chương trình giảm tải ( CTGT ) năm 2011 chỉ yêu cẩu học viên ( HS ) tính giá trị biểu thức ở 2/4 ( 2 trong 4 ) trường hợp mà thôi

Lời giải:

a ) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260
Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330
Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280
b ) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863
Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873
Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803
Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 853
Nói thêm : Khi giá trị của chữ đổi khác thì giá trị của biểu thức có chứa chữ cũng đổi khác theo

Bài giảng: Biểu thức có chứa một chữ – Cô Hà Phương (Giáo viên VietJack)

Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.

ThêmCó toàn bộ
313 + 1
323 + 2
333 + 3
3a3 + a

3 + a là biểu thức có chứa một chữ.

– Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a.

 Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức 3 + a.

 Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là một giá trị của biểu thức 3 + a.

Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a .

Nội dung:

Biểu thức có chứa một chữ gồm có số, dấu tính và một chữ .
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức khởi đầu .

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức a + 8 với a = 25.

Bài giải
Nếu a = 25 thì a + 8 = 25 + 8 = 33 .
Vậy với a = 25 thì giá trị của biểu thức a + 8 là 33 .

Câu 1 : Biểu thức có chứa một chữ gồm có:

A. Các số
B. Dấu tính
C. Một chữ
D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án
Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ .
Ví dụ : 10 – a ; b + 35 ; …

Câu 2 : 45 + b được gọi là:

A. Biểu thức
B. Biểu thức có chứa một chữ
C. Biểu thức có chứa hai chữ

Hiển thị đáp án
Biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ .
Vậy 45 + b là biểu thức có chứa một chữ .

Câu 3 : Giá trị của biểu thức 75 – a với a = 18 là:

A. 57
B. 67
C. 83
D. 93

Hiển thị đáp án
Nếu a = 18 thì 75 – a = 75 – 18 = 57 .
Vậy với a = 18 thì giá trị của biểu thức 75 − a là 57 .

Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 133 + b với b = 379 là Bài tập Biểu thức có chứa một chữ Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án
Nếu b = 379 thì 133 + b = 133 + 379 = 512 .
Vậy với b = 379 thì giá trị của biểu thức 133 + b là 512 .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 512 .

Câu 5 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 375+254×c với c = 9 là Bài tập Biểu thức có chứa một chữ Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án
Nếu c = 9 thì 375 + 254 × c = 375 + 254 × 9 = 375 + 2286 = 2661 .
Do đó với c = 9 thì giá trị của biểu thức 375 + 254 × c là 2661 .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2661

Chú ý

Học sinh hoàn toàn có thể triển khai sai thứ tự triển khai phép tính, tính lần lượt từ trái sang phải ,
từ đó điền đáp án sai là 5661 .

Câu 6 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 68×n+145 với 6 < n < 8 là Bài tập Biểu thức có chứa một chữ Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án
Ta thấy 6 < 7 < 8 nên n = 7 . Với n = 7 thì 68 × n + 145 = 68 × 7 + 145 = 621

Vậy giá trị của biểu thức 68×n+145 với 6
Đáp án đúng điền vào ô trống là 621 .

Câu 7 : Giá trị của biểu thức 5772:4 + a x 8 với a = 123 – 17 x 5 là 11848. Đúng hay sai?


Hiển thị đáp án
Ta có : a = 123 − 17 × 5 = 123 − 85 = 38
Nếu a = 38 thì 5772 : 4 + a × 8 = 5772 : 4 + 38 × 8 = 1443 + 304 = 1747 .
Mà 1747 < 11848 Do đó Kết luận giá trị của biểu thức 5772 : 4 + a × 8 với a = 123 − 17 × 5 là 11848 sai .

Chú ý

Học sinh hoàn toàn có thể triển khai sai thứ tự thực thi phép tính, tính lần lượt từ trái sang phải ,
từ đó tìm được tác dụng là 11848 và chọn sai đáp án .
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết cụ thể khác :

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button