Review

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Ôn Tập Về Giải Toán

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 Ôn tập về giải toán giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Bài 1 (trang 18 SGK Toán 5):

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 18 Sgk Toan 5số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 18 Sgk Toan 5 1số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

a ) Ta có sơ đồ :

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 18 Sgk Toan 5 2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
7 + 9 = 16 ( phần )
Số thứ nhất là : 80 : 16 x 7 = 35
Số thứ hai là : 80 – 35 = 45
Đáp số : 35 và 45 .
b ) Ta có sơ đồ :

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 18 Sgk Toan 5 3
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
9 – 4 = 5 ( phần )
Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44
Số thứ nhất là 44 + 55 = 99
Đáp số 99 và 44 .

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 5): Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Lời giải:

Ta có sơ đồ.

Giải bài 2 trang 18 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 2 Trang 18 Sgk Toan 5 1

Số lít nước mắm loại II là 12 : 2 = 6 ( l )
Số lít nước mắm loại I là 6 + 12 = 18 ( l )
Đáp số : 18 l và 6 l .

Bài 3 (trang 18 SGK Toán 5): Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 3 Trang 18 Sgk Toan 5chiều dài.

a ) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó .
b ) Người ta sử dụng
Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 3 Trang 18 Sgk Toan 5 1diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?
diện tích quy hoạnh vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích quy hoạnh lối đi là bao nhiêu mét vuông ?

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 3 Trang 18 Sgk Toan 5 2

a ) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là :
120 : 2 = 60 ( m )
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
5 + 7 = 12 ( phần )
Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 ( m )
Chiều dài là 60 – 25 = 35 ( m )

b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m2

Diện tích lối đi là 875 : 25 = 35 mét vuông
Đáp số : a ) 35 m và 25 m b ) 35 mét vuông

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button