Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải vở bài tập toán 5 bài 96 : Luyện tập

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

bai 96 h3

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ ta lấy 2 lần nửa đường kính nhân với số 3,14 .
C = r × 2 × 3,14
( C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn trụ ) .

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tròn trụ ( 1 ) là :
C = 18 × 2 × 3,14 = 113,04 ( cm )
Chu vi hình tròn trụ ( 2 ) là :
C = 40,4 × 2 × 3,14 = 253,712 ( dm )
Chu vi hình tròn trụ ( 3 ) là :
C = 1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 ( m )
Vậy ta có bảng tác dụng như sau :

bai 96 h3b

Bài 2

a ) Chu vi của một hình tròn trụ là 6,28 m. Tính đường kính của hình tròn trụ đó .
b ) Chu vi của một hình tròn trụ là 188,4 cm. Tính nửa đường kính của hình tròn trụ đó .

Phương pháp giải:

– Từ công thức tính chu vi : C = d × 3,14 ta suy ra d = C : 3,14 .
– Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14 ta suy ra r = C : 3,14 : 2 ( hoặc r = C : 2 : 3,14 hoặc r = C : ( 2 × 3,14 ) ) .

Lời giải chi tiết:

a ) Đường kính của hình tròn trụ là :
6,28 : 3,14 = 2 ( m )
b ) Đường kính của hình tròn trụ là :
188,4 : 3,14 = 60 ( cm )
Bán kính của hình tròn trụ là :
60 : 2 = 30 ( cm )
Hoặc :
Bán kính của hình tròn trụ là :
188,4 : 3,14 : 2 = 30 ( cm )
Đáp số : a ) 2 m ; b ) 30 cm.

Bài 3

Đường kính của một bánh xe xe hơi là 0,8 m .
a ) Tính chu vi của bánh xe đó .

b) Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

Phương pháp giải:

– Chu vi bánh xe = chu vi hình tròn trụ đường kính 0,65 m .
– Quãng đường xe hơi đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 vòng chính là chu vi của bánh xe .
Quãng đường xe hơi đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng ( hoặc được 200 vòng ; 1000 vòng ) bằng chu vi bánh xe nhân với 10 ( hoặc nhân với 200 ; nhân với 1000 ) .

Lời giải chi tiết:

a ) Chu vi bánh xe là :
0,8 × 3,14 = 2,512 ( m )
b ) Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe lăn được 10 vòng trên mặt đất là :
2,512 × 10 = 25,12 ( m )
Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe lăn được 200 vòng trên mặt đất là :
2,512 × 200 = 502,4 ( m )
Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe lăn được 1000 vòng trên mặt đất là :
2,512 × 1000 = 2512 ( m )
Đáp số : a ) 2,512 m ;
b ) 25,12 m ; 502,4 m ; 2512 m.

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

bai 96 h1

Phương pháp giải:

– Tính chu vi những hình rồi so sánh tác dụng với nhau .
– Áp dụng những công thức :
+ Chu vi hình vuông vắn = cạnh × 4 .
+ Chu vi hình chữ nhật = ( chiều dài + chiều rộng ) × 2 .
– Chu vi hình C = nửa chu vi hình tròn trụ đường kính 10 cm + đường kính 10 cm .

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình vuông vắn A là :
11,75 × 4 = 47 ( cm )
Chu vi hình chữ nhật B là :
( 9 + 14,5 ) × 2 = 47 ( cm )
Chu vi của hình C là :
( 10 × 3,14 ) : 2 + 10 = 25,7 ( cm )
Ta có : 25,7 cm < 47 cm và 47 cm = 47 cm . Vậy chu vi hình A bằng chu vi hình B .

Ta có kết quả như sau :

bai 96 h2

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button