Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất [Kết nối tri thức]

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất trang 44, trang 45, trang 46, trang 47, trang 48 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵng và gia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

1. Ước chung và ước chung lớn nhất

Hoạt động 1: Trang 44 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
Ư ( 24 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 }
Ư ( 28 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28 }

Hoạt động 2: Trang 44 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
ƯC ( 24 ; 28 ) = { 1 ; 2 ; 4 }

Hoạt động 3: Trang 44 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
Số lớn nhất trong ƯC ( 24 ; 28 ) là 4 .

Luyện tập 1: Trang 45 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
Ta có : 3 ∈ Ư ( 12 ) ; 3 ∈ Ư ( 15 )
Nên 3 ∈ ƯC ( 12 ; 15 )
Do đó bố hoàn toàn có thể thực thi phép chia này .

Vận dụng 1: Trang 45 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
a ) Gọi x là số nhóm học viên chia được ( x khác 1 )
Khi đó x ∈ ƯC ( 36 ; 40 )
Ư ( 36 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36 }
Ư ( 40 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40 }
Vì x khác 1 nên x ∈ { 2 ; 4 }
b ) Số nhóm chia được nhiều nhất là ƯCLN ( 36 ; 40 ) = 4

2. Các tìm ước chung lớn nhất

Luyện tập 2: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
36 = 22.32
84 = 22.3.7
Ta thấy 2 và 3 là những thừa số nguyên tố chung của 36 và 84. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 nên
ƯCLN ( 36 ; 84 ) = 22.3 = 12

Vận dụng 2: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
Số hàng dọc nhiều nhất hoàn toàn có thể xếp được là ƯCLN ( 24 ; 28 ; 36 )
Ta có :
24 = 23.3
28 = 22.7
36 = 22.32
Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung của 24 ; 28 và 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 nên ƯCLN ( 24 ; 28 ; 36 ) = 4
Vậy hoàn toàn có thể xếp được 4 hàng dọc

3. Rút gọn về phân số tối giản

Luyện tập 3: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải :
a ) 9027 = 90 : 927 : 9 = 103 là phân số tối giản
b ) 50125 = 50 : 25125 : 25 = 25 là phân số tối giản

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.30: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm tập hợp ước chung của :
a ) 30 và 45
b ) 42 và 70

Hướng dẫn Câu 2.30: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11

Bài làm:

a) Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư ( 45 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 45 }
Vậy ƯC ( 30 ; 45 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
b ) Ư ( 42 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42 }
Ư ( 70 ) = { 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 35 ; 70 }
Vậy ƯC ( 30 ; 45 ) = { 1 ; 2 ; 7 ; 14 }

Câu 2.31: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm ƯCLN của hai số :
a ) 40 và 70
b ) 55 và 77

Hướng dẫn Câu 2.31: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11

Bài làm:

a ) Ta có : 40 = 23.5 ; 70 = 2.5.7
Vậy ƯCLN ( 40 ; 70 ) = 2.5 = 10
b ) Ta có : 55 = 5.11 ; 77 = 7.11
Vậy ƯCLN ( 55 ; 77 ) = 11

Câu 2.32: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm ƯCLN của :
a ) 22.5 và 2.3.5
b ) 24.3 ; 22.32.5 và 24.11

Hướng dẫn giải câu 2.32 Toán lớp 6 tập 1 trang 48

Bài làm:

a ) 22.5 và 2.3.5
Ta thấy 2 và 5 là thừa số nguyên tố chung. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1 và số mũ nhỏ nhất của 5 là 1 nên
ƯCLN cần tìm là 2.5 = 10
b ) 24.3 ; 22.32.5 và 24.11

Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 nên
ƯCLN cần tìm là 22 = 4

Câu 2.33: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hai số a = 72 và b = 96
a ) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố
b ) Tìm ƯCLN ( a, b ), rồi tìm ƯC ( a, b )

Hướng dẫn giải câu 2.33 Toán lớp 6 tập 1 trang 48

Bài làm:

a ) a = 72 = 23.32
b = 96 = 25.3
b ) Ta thấy 2 và 3 là những thừa số chung của 70 và 96. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 3 và số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 nên
ƯCLN ( 72 ; 96 ) = 23.3 = 24
ƯC ( a, b ) = Ư ( 24 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 }

Câu 2.34: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa ? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản ?
a ) 50/85
b ) 23/81

Hướng dẫn Câu 2.34: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11

Hướng dẫn Câu 2.31: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11Hướng dẫn Câu 2.31: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11

Câu 2.35: Trang 48 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số

Hướng dẫn Câu 2.35: Trang 48 Giải bài tập toán lớp 6 bài 11

Bài làm:

Hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số :

 • 4 và 9
 • 8 và 27

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian thiết yếu : 5 phút .

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu Trong thời hạn 1 – 2 ngày, TT gia sư sẽ lọc list gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư tương thích, phỏng vấn kỹ. Báo cha mẹ về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.
 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy Gia sư gặp học viên, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem những bài tập trên lớp, khuynh hướng tiềm năng dạy và học.
 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://vietlike.vn
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách liên kết tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách liên kết tri thức, giải bài 11 : Ước chung, ước chung lớn nhất toán 6 tập 1 liên kết tri thức, bài tập hợp sách liên kết tri thức, sách liên kết tri thức NXBGD
( Visited 27 times, 1 visits today )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button