Review

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa h nam 2022 | https://vietlike.vn – Chia Sẻ Kiến Thức

Hỏi : Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400 kg đường . Ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó . Hỏi ngày thứ ba cửa hTrong ba ngày một cửa hàng bán được 2400 kg đường . Ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó . Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đườngTrong ba ngày một cửa hàng bán được 2400 kg đường . Ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó . Hỏi ngày thứ ba cửa hĐáp : halan : Tỉ số Xác Suất giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được Ɩà : 100 % – 35 % – 40 % = 25 % Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường Ɩà : 2400 : 100 x 25 = 600 ( kg ) Đáp số : 600 kg đường

Giải thích :

Ta thấy ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó nên số đường còn lại sẽ được bán trong ngày thứ ba .Ta tính tỉ số Xác Suất giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được vì số đường bán được trong ngày thứ nhất ѵà ngày thứ hai chính Ɩà tỉ số giữa số đường bán được trong từng ngày ѵà tổng cả 3 ngày .Ta có bài toán tìm 1 số ít khi biết tổng ѵà tỉ số Xác Suất c ̠ ủa ̠ nó .

`#cactus`

Tỉ số Xác Suất giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được Ɩà : 100 % – 35 % – 40 % = 25 %
Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường Ɩà :
2400 : 100 x 25 = 600 ( kg ) Đáp số : 600 kg đường

Giải thích :

Ta thấy ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó nên số đường còn lại sẽ được bán trong ngày thứ ba. Ta tính tỉ số Xác Suất giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được vì số đường bán được trong ngày thứ nhất ѵà ngày thứ hai chính Ɩà tỉ số giữa số đường bán được trong từng ngày ѵà tổng cả 3 ngày. Ta có bài toán tìm 1 số ít khi biết tổng ѵà tỉ số Phần Trăm c ̠ ủa ̠ nó .

`#cactus`

Tỉ số Xác Suất giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được Ɩà : 100 % – 35 % – 40 % = 25 % Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường Ɩà : 2400 : 100 x 25 = 600 ( kg ) Đáp số : 600 kg đường

Giải thích :

Ta thấy ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó , ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó nên số đường còn lại sẽ được bán trong ngày thứ ba. Ta tính tỉ số Tỷ Lệ giữa số đường ngày thứ ba bán được ѵà tổng số đường cả ba ngày bán được vì số đường bán được trong ngày thứ nhất ѵà ngày thứ hai chính Ɩà tỉ số giữa số đường bán được trong từng ngày ѵà tổng cả 3 ngày. Ta có bài toán tìm 1 số ít ít khi biết tổng ѵà tỉ số Phần Trăm c ̠ ủa ̠ nó .

`#cactus`

halan : halan : halan :

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button