Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Getting started – Unit 3 – SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng Dân tộc học)

1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Click tại đây để ngheunit 3 hinh 1 ta 8 m

Tạm dịch:

Dương và Nick : Chào buổi sáng .
Hướng dẫn viên : Chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho những em nào ?
Nick : Vâng, chúng em muốn biết vài diều về những nhóm văn hóa truyền thống của Nước Ta. Dương : Đúng vậy. Có thật là có 54 nhóm dân tộc bản địa ở vương quốc tất cả chúng ta không ?
Hướng dẫn viên : Chính xác .
Nick : Thật mê hoặc ! Em tò mò về họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy ?
Hướng dẫn viên : À, người Việt ( hoặc người Kinh ) có số người lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86 % dân số. 53 nhóm khác được gọi là dân tộc thiểu số .
Nick : Và họ sống ở đâu ?
Hướng dẫn viên : Khắp quốc gia. Vài nhóm như người Tày, H’mong, Dao … sống hầu hết ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê … sống ở Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam .
Nick : Em hiểu rồi. Và họ nói ngôn từ riêng của họ phải không ?
Hướng dẫn viên : Đúng vậy, và họ có cách sống riêng của họ cũng như phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng .
Nick : Thật tuyệt ! Em muốn khám phá hơn về họ .
Hướng dẫn viên : Được. Cô sẽ dẫn những em đi vòng quanh và nói cho những em nghe vài điều mê hoặc …

a. Find the opposite of these words in the conversation.

( Tìm từ trái nghĩa với những từ này trong bài đàm thoại. )

unit 3 hinh 2 ta 8 m 1

Hướng dẫn giải:

1. boring > < interesting 2. smallest > < largest 3. mojority > < minority 4. northern > < southern

Tạm dịch:

1. buồn chán > < mê hoặc 2. nhỏ nhất > < lớn nhất 3. đa phần > < thiểu số 4. phía bắc > < phía nam

b. Read the conversation again and answer the questions.

( Đọc bài đàm thoại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi )

unit 3 hinh 3 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology .
2. They want to know about the ethnic groups of Vietnam .
3. There are 54 ethnic groups .
4. The Viet ( or Kinh ) have the largest population .
5. Yes, they do .

Tạm dịch:

1. Dương và Nick ở đâu ?
Họ ở Viện kho lưu trữ bảo tàng dân tộc bản địa học .
2. Họ muốn biết gì ?
Họ muốn biết về những nhóm dân tộc bản địa của Nước Ta .
3. Có bao nhiêu nhóm dân tộc bản địa ở Nước Ta ?
Có 54 nhóm dân tộc bản địa .
4. Nhóm dân tộc bản địa nào có dân số lớn nhất ?
Người Việt ( người Kinh ) có dân số lớn nhất .
5. Những dân tộc thiểu sống có phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng của học phải không ?
Đúng vậy .

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain what they mean. 

( Bạn có tìm thấy những cụm từ sau trong đoạn hội thoại không ? Cố gắng giải thích nghĩa của chúng. )

unit 3 hinh 4 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. Exactly – used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used to show a strong reaction to something.

3. I see — used to show you understand what someone said.

4. That’awesome – used to show that you think something is great .

Tạm dịch:

1. Chính xác – được dùng như một câu trả lời, đồng ý với điều mà ai đó vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! – How + adj/adv: được dùng để thể hiện sự tương tác với điều gì.

3. Tôi hiểu — được dùng để cho bạn thấy bạn hiểu điều mà ai đó nói.

4. Tuyệt vời – được sử dụng để bạn nghĩ rằng một cái gì đó là tuyệt vời .

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Sử dụng những sự việc trong bài đàm thoại để đóng những vai ngắn sử dụng cụm từ trong phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions .
→ How interesting !

Tạm dịch:

Vài nhóm người sống ở những khu vực miền núi .
→ Thật mê hoặc !

Hướng dẫn giải:

– There are 54 ethnic groups in Viet Nam .
→ That’s awesome !
– Each ethnic group has their own customs and traditions .

→ Exactly!

– The Kinh have the largest population which accounts for 86 % of the population .
→ I see !

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc bản địa ở Nước Ta .
→ Thật tuyệt vời !
– Mỗi dân tộc bản địa đều có phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng .
→ Chính xác !
– Người Kinh có dân số đông nhất, chiếm 86 % dân số .
→ Tôi hiểu rồi !

2. Use the words and phrases in the box to label each picture.

(Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để gọi tên mỗi bức hình.)

unit 3 hinh 5 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. five-coloured sticky rice
2. terraced fields
3. festival
4. folk dance
5. open-air market
6. musical instrument
7. costume
8. stilt house

Tạm dịch:

1. xôi 5 màu
2. ruộng bậc thang
3. liên hoan
4. điệu múa dân gian
5. chợ trời
6. nhạc cụ
7. phục trang
8. nhà sàn

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.

(Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

unit 3 hinh 6 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. ethnic 2. heritage 3. stilt house
3. festivals 5. thành viên 6. terraced fields

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là vi phạm khi phân biệt bất kể dân tộc bản địa hoặc nhóm tôn giáo nào .
2. Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam vừa được công nhận là di sản văn hóa truyền thống bởi UNESCO .
3. Nhà sàn từng phổ cập với nhiều nhóm dân tộc bản địa Nước Ta trong một thời hạn dài .
4. Tháng Giêng âm lịch là thời hạn cho những tiệc tùng quan trọng của cả nước, đặc biệt quan trọng là ở phía Bắc .
5. Tòa nhà triển lãm của Bảo tàng Dân tộc học được phong cách thiết kế bởi kiến trúc sư Hà Đức Linh, một thành viên của nhóm dân tộc bản địa Tày .
6. Những ruộng bậc thang của Sa Pa đã gia nhập vào nhóm 11 ruộng đẹp nhất trên quốc tế theo Touropia .

4. GAME: QUICK QUIZ

(Trò chơi: Câu đố)

Work in pairs. Ask and answer, using these cues

( Làm theo cặp. Hỏi và vấn đáp, sử dụng những gợi ý. )

unit 3 hinh 7 ta 8 m

unit 3 hinh 8 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. Which ethnic group has the smallest population ?
The Odu group .
2. Do the Hmong have their own language ?
Yes .
3. Where do the Coho live ?
Lam Dong Province .
4. What colour is the Nung’s clothing ?
Dark indigo .
5. Which group has the larger population, the Tay or the Thai ?
The Tay .
6. Whose arts are displayed at a museum in Da Nang ?
The Cham’s .

Tạm dịch:

1. Nhóm dân tộc bản địa nào có dân số tối thiểu ?
Nhóm dân tộc bản địa Ơ Đu .
2. Người H’mong có ngôn từ riêng của họ phải không ?
Đúng vậy .
3. Người Cơ Ho sống ở đâu ?
Tỉnh Lâm Đồng .
4. Trang phục của người Nùng màu gì ?
Màu chàm đậm .
5. Nhóm nào có dân số lớn hơn, người Tày hay người Thái ?

Người Tày.

6. Nghệ thuật của ai được trình diễn ở một viện kho lưu trữ bảo tàng Đà Nẩng ?
Của người Chăm .

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button