Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 – Unit 4 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 3)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 Unit 4 Lesson 2 ( trang 23-27 Tiếng Anh 3 ) giúp bạn giải những bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập tiếng anh 3 tập trung chuyên sâu vào việc sử dụng ngôn từ ( phát âm, từ vựng và ngữ pháp ) để tăng trưởng bốn kỹ năng và kiến thức ( nghe, nói, đọc và viết ) :

  1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

  Bài nghe:

  a)   How old are you, Mai.

  I’m eight years old .

  b)   How old are you, Nam?

  I’m eight years old, too .

  Hướng dẫn dịch:

  a)   Em bao nhiêu tuổi, Mai?

  Em 8 tuổi .

  b)   Em bao nhiêu tuổi, Nam?

  Em cũng 8 tuổi .

  2. Point and say. (Chỉ và nói).

  Bài nghe:

  How old are you, Tom ?
  I’m nine years old .
  How old are you, Phong ?
  I’m ten years old .
  How old are you, Peter ?
  I’m seven years old .
  How old are you, Mary ?
  I’m six years old .

  Hướng dẫn dịch:

  Em bao nhiêu tuổi, Tom ?
  Em 9 tuổi .
  Em bao nhiêu tuổi, Phong ?
  Em 10 tuổi .
  Em bao nhiêu tuổi, Peter ?
  Em 7 tuổi .
  Em bao nhiêu tuổi, Mary ?
  Em 6 tuổi .

  3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

  How old are you, Tom ?
  I’m nine years old .
  How old are you, Phong ?
  I’m ten years old .
  How old are you, Mai ?
  I’m eight years old .
  How old are you, Nam ?
  I’m eight years old, too .

  Hướng dẫn dịch:

  Bạn bao nhiêu tuổi, Tom ?
  Mình 9 tuổi .
  Ban bao nhiêu tuổi, Phong ?
  Mình 10 tuổi .
  Bạn bao nhiêu tuổi, Mai ?
  Mình 8 tuổi .
  Bạn bao nhiêu tuổi, Nam ?
  Mình cũng 8 tuổi .

  4. Listen and write. (Nghe và viết).

  Bài nghe:

  1. I’m six years old.

  2. I’m seven years old.

  3. I’m eight years old.

  4. I’m ten years old.

  1. Miss Hien: How old are you?

  Girl: I’m six years old.

  2. Miss Hien: How old are you?

  Boy: I’m seven years old.

  3. Mr Loc: How old are you?

  Girl: I’m eight years old.

  4. Mr Loc: How old are you?

  Boy: I’m ten years old.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Cô Hiền: Em bao nhiêu tuổi?

  Cô bé: Em sáu tuổi ạ.

  2. Cô Hiền: Em bao nhiêu tuổi?

  Cậu bé: Em 7 tuổi ạ.

  3. Thầy Lộc: Em bao nhiêu tuổi?

  Cô gái: Em tám tuổi ạ.

  4. Thầy Lộc: Em bao nhiêu tuổi?

  Cậu bé: Em mười tuổi ạ.

  5. Read and tick. (Đọc và đánh dấu chọn).

  6810
  Maryx
  Maix
  Phongx
  Tonyx

  Hướng dẫn dịch:

  1. Xin chào. Mình tên là Mary.

  Mình 6 tuổi .

  2. Xin chào. Mình tên là Mai.

  Mình 8 tuổi .

  3. Tên mình là Phong.

  Mình 10 tuổi .

  4. Mình là Tony.

  Mình cũng 10 tuổi .

  6. Let’s sing. (Nào chúng ta cùng hát).

  Bài nghe:

  Let’s count from one to ten
  One, two, three, four, five, jump .
  Six, seven, eight, nine, ten, jump .
  One, two, three, four, five, jump .
  Six, seven, eight, nine, ten, jump .
  One, two, three, four, five, jump .
  Six, seven, eight, nine, ten, jump .
  One, two, three, four, five, jump .
  Six, seven, eight, nine, ten, jump .

  Hướng dẫn dịch:

  Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 10
  Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy .
  Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy .
  Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy .
  Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy .
  Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy .

  Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy.

  Một, hai, ba, bốn, năm, nhây .
  Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy .

  VIETLIKE.VN

  CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button