Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Grammar – Lesson 1 Unit 5 trang 39 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Grammar – Lesson 1 Unit 5 Around Town trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World. 

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

– Do you gave this dress in blue ?
( Cô có chiếc vày này mà màu xanh không ? )
– Yes, do you want to try it on ?
( Có, cô muốn thử nó không ? )
– Yes, please. How much is it ?
( Vâng, làm ơn. Nó bao nhiêu tiền ? )
– It’s 20 dollars .
( 20 đô la. )

b. Read the sentences. Circle the correct words.

( Đọc những câu. Khoanh chọn những từ đúng. )
1. How much are that / those shoes ?
2. Excuse me, how much is this / these shirt ?
3. I like that skirt. Do you have it / them in black ?
4. Do you have this / these shoes in black ?
5. I like these shorts. Can I try it / them on ?
6. What size are those / these pants over there ?
7. How much is that / this shirt by the window ?

phuongphap

– this / that + danh từ số ít
– these / those + danh từ số nhiều
– this / these : cái này / những cái này ( chỉ những vật ở gần )
– that / those : cái kia / những cái kia ( chỉ những vật ở xa )

baigiai

1. those

2. this

3. it

4. these

5. them

6. those

7. that

1. How much are those shoes?

( Đôi giày đó bao nhiêu tiền ? )

2. Excuse me, how much is this shirt?

( Xin lỗi, cái áo này bao nhiêu tiền ? )

3. I like that skirt. Do you have it in black?

( Tôi thích chiếc váy đó. Bạn có chiếc váy này mà màu đen không ? )

4. Do you have these shoes in black?

( Bạn có đôi giày này màu đen không ? )

5. I like these shorts. Can I try them on?

( Tôi thích chiếc quần đùi này. Tôi hoàn toàn có thể mặc thử được không ? )

6. What size are those pants over there?

( Cái quần đằng kia cỡ bao nhiêu ? )

7. How much is that shirt by the window?

( Cái áo đó bên hành lang cửa số bao nhiêu tiền ? )

c. Complete the dialogue with this, those, it, or them.

( Hoàn thành bài hội thoại với this, those, it hoặc them. )

Sales assistant: Hi, can I help you?

Customer: Yes, do you have (1) this T-shirt in (a) medium?

Sales assistant: Yes, here you are.

Customer: Can I try (2)_________on?

Sales assistant: Yes, the changing room’s over there.

( Later … )

Customer: Excuse me, I really like (3) _________ shoes by the window. Do you have (4) _________in brown?

Sales assistant: Yes, here you are.

Customer: Oh, they’re greatl How much are they?

Sales assistant: They’re 39 dollars.

Customer : Can I try ( 5 ) _________on ?

Sales assistant: Sure.

1. this

2. it

3. those

4. them

5. them

Sales assistant: Hi, can I help you?

( Xin chào, tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho cô ? )

Customer: Yes, do you have (1) this T-shirt in (a) medium?

( Vâng, anh có chiếc áo phông thun này size trung bình không ? )

Sales assistant: Yes, here you are.

( Vâng, của cô đây. )

Customer: Can I try (2) it on?

( Tôi hoàn toàn có thể thử nó không ? )

Sales assistant: Yes, the changing room’s over there.

( Vâng, phòng thay đồ ở đằng kia. )
( Later … )
( Một lát sau … )

Customer: Excuse me, I really like (3) those shoes by the window. Do you have (4) them in brown?

( Xin lỗi, tôi rất thích đôi giày bên hành lang cửa số. Anh có chúng màu nâu không ? )

Sales assistant: Yes, here you are.

( Vâng, của cô đây. )

Customer: Oh, they’re greatl How much are they?

( Ồ, chúng thật đẹp. Nó giá bao nhiêu ? )

Sales assistant: They’re 39 dollars.

( 39 đô la. )

Customer: Can I try (5) them on?

( Tôi hoàn toàn có thể thử chúng được không ? )

Sales assistant: Sure.

( Chắc chắn rồi. )

d. Now,  practice the conversation with your partner.

( Bây giờ, thực hành thực tế bài hội thoại với một người bạn. )

Sales assistant: Hi, can I help you?

Customer: Yes, do you have this T-shirt in medium?

Sales assistant: Yes, here you are.

Customer: Can I try it on?

Sales assistant: Yes, the changing room’s over there.

( Later … )

Customer: Excuse me, I really like those shoes by the window. Do you have them in brown?

Sales assistant: Yes, here you are.

Customer: Oh, they’re greatl How much are they?

Sales assistant: They’re 39 dollars.

Customer: Can I try them on?

Sales assistant: Sure.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button