Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tải Unit 6 lớp 7 Getting started – Tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in – Tài liệu text

Tải Unit 6 lớp 7 Getting started – Tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in Viet Nam| Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Getting started

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.43 KB, 6 trang )

( 1 )

SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7

THEO TỪNG UNIT

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM – GETTING STARTED

I. Mục tiêu bài học
1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– know the contents of the dialogue between Mai and her mom, talking about making
arrangements for a trip.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “the first university in Viet Nam”.
II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Getting started

Making arrangements for a trip
1. Listen and read. Nghe và đọc.
Bài nghe

a. Read the conversation again and answer the questions.
Đọc lại bài hội thoại và trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1. She’s going to visit the Temple of Literature and the Imperial Academy.
2. It’s the first university in Viet Nam.

( 2 )

5. Because it will be cold.

b. Read the conversation again. Complete the able. Đọc lại
bài hội thoại. Hoàn thành bảng sau.

Đáp án

Things Mai needs to take and reasons why. Các đồ vật Mai
cần mang theo và lí do.

– Warm clothes because it will be cold. Camera because she can take photos of
interesting tilings.

Things Mai doesn’t need to take and reason why not. Các đồ
vật Mai không cần mang theo và lí do.

– An umbrella because the weather is cold and there isn’t much much rain.
Hướng dẫn dịch

Mẹ Mai: Con đang làm gì vậy Mai?

Mai: Con đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Văn Miếu và Quốc Tử Giám.
Mẹ Mai: Ồ, mẹ biết. Con biết đó là một nơi văn hóa lịch sử nổi tiếng đấy.
Mai: Dĩ nhiên con biết mà mẹ.

Mẹ Mai: Con có biết nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 không? Quốc Tử Giám được
xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Mai: Có ạ, chúng con đã học được điều đó ở trường ạ. Mẹ, đây là danh sách các thứ mà
con dự định mang theo.

( 3 )

Mai: Trời sẽ lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, mang theo áo ấm là ý hay đó.
Mai: Con biết ạ.

Mẹ Mai: Văn Miếu là một nơi đẹp. Nó được bao quanh bởi cây và chứa nhiều đồ vật thú
vị. Con nên mang theo máy chụp hình.

Mai: Con sẽ mang thưa mẹ.

2. Imagine that you are going to take a trip to a temple or a
pagoda. Tưởng tượng rằng bạn sẽ có chuyến đi đến một ngôi
đền hoặc ngôi chùa.

a. Look at the table and tick (√) the items you would like to
take with you. Nhìn vào bảng và đánh (√) những thứ bạn
muốn mang theo.

Gợi ý

blanket warm clothes

tent bottled water √

ball umbrella √

camera √ mobile phone √

food compass √

( 4 )

Gợi ý

I’ll take a camera because I will be able to take photos of scenery.
I’ll take an umbrella because it may rain.

I’ll take food because we may hungry.

I’d like to take bottled water because I will be thirsty.

I’ll take a mobile phone because I will use it to contact my friends.

c. Work in pairs. Give advice to your partner about what to
take and what not to take on the trip. Give reasons. Làm việc
theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho bạn của bạn về việc phải
mang gì và khơng mang gì khi đi du lịch. Đưa ra lí do.

Gợi ý

– You’d better take warm clothes because it’s cold.
Or: – You’d better take an umbrella because it may rain.

– It’s a good idea to take a mobile phone because it will help you to contact everybody.
Or: It’s a good idea to take a camera because it will help you to take some beautiful
photos.

– You won’t need to take a ball because we have no places to play it.
Or: You won’t need to take a compass because we have tour guide.

– It’s not necessary to take a tent because we will stay in the hotel or homestay.
It’s not necessary to take a blanket because it is available in the hotel or homestay.

( 5 )

arrangements for the trip. Then fill in the table. Tưởng tượng
rằng lớp của bạn đang dự định đi Chùa Hương. Làm việc theo
nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách sắp xếp cho chuyến
đi.

Gợi ý

Where to go Huong Pagoda
When to go next Sunday
Who to go with Hoa and Quan
How to get there by bus

What to take camera, food, mobile phone and bottled water
What to do pray for good things and take beautiful photos

Gợi ý

A: Where will we go?

B: We’ll go to Huong Pagoda.
A: When will we go?

B: We’ll go next Sunday.
A: Who will go with us?

B: Hoa and Quan will go with us.
A: How will we get there?

B: We will go by bus.

( 6 )

B: We will take camera, food, mobile phone and bottled water.
A: What will we do?

B: We will pray for good things and take beautiful photos.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 7 tại đây:

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit:
https://vndoc.com/tieng-anh-7-moi

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 nâng cao:

https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-7

:

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button