Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Unit 8 lớp 10: Getting Started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 10 mới

Unit 8 lớp 10: Getting Started

Unit 8 lớp 10: Getting Started (trang 26 – 27SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Listen and read.(Nghe và đọc.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bản nghe:

Hung: I’m preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops and tablets are useful for learning?

Phong: Definitely. They’re the modern devices that have changed the way we learn.

Hung: Oh, yeah? I think people use smartphones mostly for communication.

Phong: Sure, but smartphones can also be used to take photos or record students’ work, which can be later shared with the class.

Hung: That’s true. How about laptops?

Phong: Oh, they’re excellent learning tools, too. You can store information, take notes, write essays and do calculations.

Lam: You can also access the Internet, download programmes, and information that can help you understand the material and widen your knowledge.

Phong: Right. My laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English.

Hung: I see. How about tablets?

Phong: Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer and…

Lam: … it can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write.

Phong: Yes. I agree. A tablet with WiFi has Internet access and is a great tool for looking up information.

Hung: Amazing! No wonder that so many people are using these devices.

Hướng dẫn dịch:

Hùng: Mình đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về thiết bị điện tử cá nhân Bạn có nghĩ rằng điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng hữu ích cho việc học không?

Phong: Chính xác. Chúng là những thiết bị hiện đại mà đã thay đổi cách chúng ta học.

Hùng: Ồ, tuyệt? Mình nghĩ người ta sử dụng điện thoại thông minh hầu như để trò chuyện.

Phong: Đúng vậy, nhưng điện thoại thông minh cũng có thể được sử dụng để chụp hình hay ghi âm bài học của học sinh, mà sau đó có thể đem chia sẻ cho lớp.

Hùng: Thật vậy. Còn máy tính xách tay thì sao?

Phong: Ô, chúng cũng là một công cụ học tập xuất sắc. Bạn có thể lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.

Lâm: Bạn có thể truy cập Internet, tải những chương trình và thông tin mà có thê giúp bạn hiểu bài và mở rộng kiến thức của bạn.

Phong: Đúng vậy. Máy tính xách tay của mình, là món quà từ ba mẹ mình, rất hữu ích. Mình sử dụng nó để làm bài và dự án bài học và để học tiếng Anh.

Hùng: Mình hiểu rồi. Còn về máy tính bảng?

Phong: À, một tablet hay một máy tính bảng là một loại máy tính di động và…

Lâm: Nó có thể được dùng để ghi chú với bút số trên màn hình cảm ứng. Một máy tính bảng cũng hoàn hảo cho người mà công việc của họ là viết và vẽ.

Phong: Đúng vậy. Một máy tính bảng với Wifi truy cập Internet và là một công cụ hay để tra cứu thông tin.

Hùng: Thật tuyệt! Không còn nghi ngờ gì khi nhiều người đang sử dụng những thiết bị này.

Quảng cáo

2. Read the conversation again and check if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG).(Đọc bài đàm thoại lần nữa và kiếm tra thử những câu sau đúng (T), sai (F) hoặc không được cho (NG))

Hướng dẫn dịch:

1. Điện thoại mưu trí, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị tân tiến mà đã đổi khác cách tất cả chúng ta nghĩ .
2. Theo Phong, học viên sử dụng điện thoại cảm ứng mưu trí để ghi âm cuộc điện thoại thông minh của chúng, mà chúng san sẻ với lớp sau đó .
3. Phong nói rằng người ta cũng sử dụng máy tính để bàn như cách mà họ dùng máy tính xách tay .
4. Những chương trình và bài học kinh nghiệm được tải từ Internet hoàn toàn có thể giúp người ta lan rộng ra kiến thức và kỹ năng .
5. Theo Lâm, máy tính bảng là một loại máy tính di động mà hoàn toàn có thể được dùng để ghi chú với một cây bút thường thì trên màn hình hiển thị cảm ứng .
6. Phong nghĩ rằng một máy tính bảng với Wifi là một công cụ hay để tra cứu thông tin .

1. (F)2. (F)3. (NG)
4. (T)5. (F)6. (T)

3. Find the adjectives which describe the devices used as learning tools and write them down. Discuss each word’s meaning with your partner.(Tìm những tính từ mà miêu tả những thiết bị như công cụ học tập và viết chúng ra. Thảo luận ý nghĩa mỗi từ với bạn em.)

Quảng cáo

1. – personal : your own2. – electronic : having many small parts that control and direct a small electric current
3. – modern : of or relating to the present time or recent times
4. – excellent : exceptionally good
5. – useful : being of practical use
6. – mobile : able to be moved easily
7. – digital : showing information by using figures
8. – perfect : being complete and without weaknesses
9. – great : superior in quality or degree

4. Read the conversation again and answer the following questions.(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Người nói đang nói về những thiết bị diện tử cá thể nào ?
2. Những thiết bị này đã biến hóa gì ?
3. Những học viên sử dụng điện thoại thông minh mưu trí để làm gì khác ngoài việc gọi ?
4. Tại sao máy tính xách tay là công cụ học tập xuất sắc ?
5. Phong làm gì trên máy tính xách tay của cậu ấy ?

1. They are talking about smartphones, laptops and tablet computers. (Họ đang nói về điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng.)

2. They have changed the way we learn. (Chúng đã thay đổi cách chúng ta học.)

3. They use them to take photos or record their work, which can be shared later with class. (Họ sử dụng chúng để chụp hình hay ghi âm bài của mình, mà sau đó có thể đen chia sẻ cho lớp.)

4. Because they can be used to store information, take notes, write essays and or calculations. (Bởi uì chúng có thể được dùng để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.)

5. He does his assignments, projects and studies English. ( Anh ấy làm bài tập, dự án và học tiếng Anh.)

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 8 lớp 10:

Xem thêm những tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 10 mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-new-ways-to-learn.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button