Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 114.51 KB, 2 trang )Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống( 1 )

TIẾT 1 CÔNG NGHỆ LỚP 8.
BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

1. KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KĨ THUẬT

-Tại sao người được học Bản vẽ kĩ thuật lại đọc được Bản vẽ, mặc dù nó được vẽ bằng
rất nhiều các kí hiệu?

– Trả lời :

Vì các Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng quy tắc có tính thống nhất chung, nó như là
ngơn ngữ chung của các nhà kĩ thuật.

Vì cácvẽ bằng quy tắc có tính thống nhất chung, nó như làngơn ngữ chung của những nhà kĩ thuật .

– Bạn nào hãy cho biết thế nào là Bản vẽ kĩ thuật ?

KẾT LUẬN :

– KN: Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu trình bày các thơng tin kĩ thuật dưới dạng các hình
vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường được vẽ theo tỉ lệ.

– Bản vẽ kĩ thuật dùng trong thiết kế, trong các quá trình sx, chế tạo, thi công đến
kiểm tra, sữa chữa, lắp giáp,vận hành, trao đổi,…

2. BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT

– Các nhà thiết kế vẽ bản vẽ bằng những dụng cụ nào?

Những cơng trình và sản phẩm được làm ra như thế nào? Muốn cơng trình hay sản
phẩm làm ra đúng như ý muốn của người nghĩ ra nó, người thiết kế phải thể hiện qua
ngôn ngữ nào?

– Trả lời: Người thiết kế phải thể hiện ý tưởng của mình cho người khác hiểu bằng hình
vẽ hay đó chính là Bản vẽ kĩ thuật.

-Trong q trình sản xuất, người công nhân cần dựa vào đâu để trao đổi thơng tin về sản

phẩm, cơng trình.?

phẩm, cơng trình. ?

– Người CN cần Bản vẽ kĩ thuật làm cơ sở để sản xuất hay thi cơng cơng trình.

– Bản vẽ kĩ thuật có vai trị gì trong sản xuất ?

KẾT LUẬN :

1. Bản vẽ kĩ thuật do nhà thiết kế tạo ra.

– Nhờ Bản vẽ mà các chi tiết máy được chế tạo, các cơng trình được thi cơng đúng
với u cầu kĩ thuật của bản vẽ.

– Nhờ bản vẽ mà ta kiểm tra đánh giá được sản phẩm hay cơng trình.

2. Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung của các nhà kỹ thuật, vì nó được vẽ theo quy
tắc thống nhất, các nhà kỹ thuật trao đổi thông tin kĩ thuật với nhau qua bản vẽ.

3. BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

-Quan sát H 1.3 SGK cho biết Sơ đồ hình vẽ đó có ý nghĩa gì khi chúng ta sử dụng nó?
-Biết sơ đồ điện để lắp mạch điện cho đúng nguyên lý của dòng điện, tránh lắp tuỳ tiện
gây cháy hay hỏng thiết bị. Biết sơ đồ nhà ở giúp người thiết kế thi công xây dựng đúng
ý tưởng của người sử dụng ngôi nhà ngồi ra cịn biết bố trí đồ đạc ngăn nắp khoa học,
tránh lãng phí…

-Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống?

KẾT LUẬN :

– Trong đời sống các sản phẩm, cơng trình nhà ở….thường đi kèm theo sơ đồ hình vẽ
hay Bản vẽ kĩ thuật giúp ta:

– Lắp ghép hoàn thành sản phẩm.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button