Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức của Nguyễn Ái Quốc hoạt với vị trí vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ đất nước. Vậy vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên cụ thể ra sao?

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với các hoạt động giải trí và công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc .
Tháng 11 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô quay trở lại Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ) để triển khai việc làm chuẩn bị sẵn sàng cho sự sinh ra của chính đảng mácxít ở Việt Nam .

Tháng 2-1925 sau khi gặp nhóm thanh niên yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã, Người đã chọn một số thanh niên tích cực, thành lập ra nhóm Cộng sản đoàn. Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu.

Dựa trên nhóm Cộng sản đoàn, tháng 6-1925 Nguyễn Ái Quốc xây dựng một tổ chức triển khai cách mạng có đặc thù quần chúng thoáng đãng hơn, lấy tên là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan tuyên truyền của Hội là tờ báo Thanh niên. Báo ra số đầu ngày 21-6-1925 .
Tháng 7 – 1925, cùng 1 số ít nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia …, Người sáng lập tổ chức triển khai Hội Liên hiệp các dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. – Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã công bố chương trình và điều lệ gồm có đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Hội .

unnamed file 19176

Mục đích hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Mục đích của Hội là tổ chức triển khai và chỉ huy quần chúng đoàn kết đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai. Cụ “ làm cuộc cách mạng dân tộc bản địa ( đánh đổ thực dân Pháp và giành độc lập cho xứ sở ) rồi sau đó làm cách mạng quốc tế ( lật đổ chủ nghĩa đế quốc và giành độc lập cho xứ sở ) rồi sau làm cách mạng quốc tế ( lật đổ chủ nghĩa đế quốc và triển khai chủ nghĩa cộng sản ) ”
Chương trình của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên : Tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, lập các đoàn thể quần chúng ; kêu gọi lực lượng quần chúng đập tan bọn thực dân Pháp, giành lấy chính quyền sở tại khi có thời cơ tốt ; lập chính phủ nước nhà công, nông, binh ; triển khai chủ trương kinh tế tài chính mới ; bãi bỏ tư bản tư nhân ; đoàn kết vô sản quốc tế và lập xã hội công sản .
Về tổ chức triển khai Hội có 5 cấp : tổng bộ, xứ bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Về thành phần xã hội, lúc đầu gồm có 90 % là tri thức tiểu tư sản, chi có 10 % là công nông ; vể sau tuy các thành phần công nông có tăng lên, nhưng lực lượng tri thức vẫn chiếm tới 40 % .

Hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sau khi thành lập, Hội đã phái người về nước để tuyển người sang Trung Quốc dự các lớp huấn luyện ở Quảng Châu hay để gửi sang Liên Xô học tại Trường Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội tiến hành lập các chi bộ các cấp ở trong nước. Từ đầu năm 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức được 10 khóa đào tạo cho các học viên được tuyển mộ với trên 200 hội viên. Nội dung chương trình học tập bao gồm cả kiến thức lý luận và thực tiễn cách mạng. Kết thúc các lớp đào tạo, phần lớn cán bộ được đưa về nước để tuyên truyền vận động, xây dựng các cơ sở của Hội.  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho các học viên sau đó được tập hợp lại thành tập sách Đường kách mệnh.

+ Từ đầu năm 1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã khởi đầu tăng trưởng cơ sở ở trong nước, đầu nărn 1927 các kỳ bộ được xây dựng, ngoài những còn chú trọng kiến thiết xây dựng cơ sở ở Xiêm, để lan rộng ra hoạt động giải trí tuyên truyền trong Việt kiều .
+ Năm 1927, Hội đã kiến thiết xây dựng được các cơ sở trên nhiều địa phương trong nước. Các Kỳ bộ, Tỉnh bộ được xây dựng .
+ Cuối năm 1928, Hội tổ chức triển khai trào lưu “ vô sản hoá ”, đưa các hội viên về các đồn điền, hầm mỏ, xí nghiệp sản xuất, nông thôn để rèn luyện nâng cao lập trường giai cấp công nhân, đồng thời trực tiếp giác ngộ và tổ chức triển khai quần chúng đấu tranh .

Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã được Hồ Chí Minh nhận xét: “Nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản)”. Cụ thể vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

+ Thứ nhất : Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đào tạo và giảng dạy đội ngũ cán bộ cách mạng phần đông từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản .

+ Thứ hai: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.

+ Năm 1928 có 300 hội viên, đến năm 1929 có 1.700 hội viên, nếu kể cả hội viên dự bị thì có gần 3.000 người. Hội có cơ sở ở nhiều TT kinh tế tài chính, chính trị và trở thành lực lượng chính trị yêu nước to lớn trong cả nước. Những hoạt động giải trí của Hội đã tích cực thôi thúc trào lưu yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Sự sinh ra của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là mốc quan trọng lưu lại sự tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, lần tiên phong ở Việt Nam Open một tổ chức triển khai chính trị theo khuynh hướng vô sản .
+ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một phát minh sáng tạo độc lạ của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm mục đích chuẩn bị sẵn sàng cho sự sinh ra 1 chính đảng Cộng sản sau này .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button