Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật, được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-. Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật? là gì hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Câu hỏi:

Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật ?
A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, tăng trưởng rễ .

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim .
D. Tham gia cấu trúc nên những phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …

Đáp án đúng D.

Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật là tham gia cấu trúc nên những phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP và thiếu nitơ sẽ làm giảm giảm quy trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của những cơ quan sẽ bị giảm, Open màu vàng nhạt ở trên lá .

Lý giải việc lựa chọn đáp án đúng là đáp án D do:

Nitơ có vai trò quan trọng so với thực vật, giúp cho cây sinh trưởng và tăng trưởng .
– Vai trò chung : Nitơ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cho cây sinh trưởng và tăng trưởng tốt .
– Vai trò cấu trúc :

 + Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP,…

+ Thiếu nitơ sẽ làm giảm quy trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của những cơ quan bị giảm, lá Open màu vàng nhạt .
+ Dấu hiệu khi cây thiếu Nitơ là cây sinh trưởng kém, có Open màu vàng nhạt trên lá ;
+ Thừa Nitơ thì cây tăng trưởng quá nhanh, dễ đổ .
– Vai trò điều tiết :
+ Nitơ là thành phần cấu trúc của prôtêin – enzim, côenzim và ATP .
Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật trải qua hoạt động giải trí xúc tác, cung ứng nguồn năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của những phân tử prôtêin trong tế bào chất .
Nguồn Nitơ cho cây :

– Nitơ trong không khí: Chủ yếu dạng Nitơ phân tử, ngoài ra còn tồn tại dạng NO, NO2 .

– Nitơ trong đất : Nơtơ khoáng trong những muối khoáng như muối nitrat, muối nitrit, muối amôn .
+ Nitơ hữu cơ trong xác động vật hoang dã, thực vật, vi sinh vật .
Từ những nghiên cứu và phân tích trên hoàn toàn có thể thấy được rằng Nitơ có vai trò rất quan trọng so với sự tăng trưởng của thực vật và có vai trò quyết định hành động đến hàng loạt quy trình tăng trưởng của cây cối .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button