Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vai trò của sự thông khí ở phổi. A. Giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới. B. Tạo đường cho không khí… – Hoc24

Câu  1: Đơn vị cấu tạo của phổi là:

A. Phế nangB. Phế quản

C. Thực quản

D. Thanh quản

Câu  2: Các giai đoạn trong quá trình hô hấp được diễn ra theo trình tự đúng là:

A. Sự thở, trao đổi khí ở tế bào, trao đổi khí ở phổiB. Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bàoC. Trao đổi khí ở phổi, sự thở, trao đổi khí ở tế bàoD. Trao đổi khí ở tế bào, trao đổi khí ở phổi, sự thở

Câu  3: Ở người, một nhịp hô hấp được tính bằng:

A. Số lần cử động động hô hấp trong 1 phútB. Số lần cử động hô hấp trong 2 phútC. Một lần hít vào và một lần thở raD. Hai lần hít vào và hai lần thở ra

Câu  4: Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng:

A. Dung tích sống của phổiB. Lượng khí cặn của phổiC. Khoảng chết trong đường dẫn khíD. Lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp

Câu  5: Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào ?

A. Hệ sinh dụcB. Hệ tiêu hóaC. Hệ tuần hoànD. Hệ thần kinh

Câu  6: Sự sản sinh và tiêu dùng năng lượng trong cơ thể có liên quan tới khí:

A. Khí Ôxi và khí CácbonicB. Khí Ôxi và khí HiđrôC. Khí Cácbonic và khí NitơD. Khí Nitơ và khí Hiđrô

Câu  7: Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại ?

A. Phế quảnB. Khí quảnC. Thanh quảnD. HọngCâu 8 : Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo chính sáchA. Bổ sung B. Chủ độngC. Thẩm thấu D. Khuếch tánCâu 9 : Vai trò của sự thông khí ở phổiA. Giúp cho không khí trong phổi tiếp tục được thay đổi .B. Tạo đường cho không khí đi vào .C. Tạo đường cho không khí đi raD. Vận chuyển không khí trong khung hình .Câu 10 : Trao đổi khí ở phổi là quy trìnhA. Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu .B. Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phế nang .C. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phế nang và của CO2 từ không khí ở phế nang vào máu .D. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang .Câu 11 : Khi tất cả chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành coB. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãnC. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều coD. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãnCâu 12 : Bình ôxi của lính cứu hỏa, thợ lặn hoàn toàn có thể cung ứng ôxi cho con người trong những môi trường tự nhiên thiếu khí. Vậy chính sách hoạt động giải trí của nó là :A. Ôxi tự được bơm vào mũi người .B. Ôxi sẽ được bơm vào phổi người .

C. Trên bình có van an toàn, trong môi trường thiếu khí, khi người thực hiện động tác hít vào van sẽ mở và  ôxi sẽ được bơm vào mũi, miệng.

D. Ôxi sẽ được bơm ra môi trường tự nhiên xung quanh để con người hô hấp như thông thường ..

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button