Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Hiện nay, trong thực tiễn lý luận về nhận thức quan điểm về thực tiễn luôn là quan điểm thứ nhất. Thực tiễn – nhận thức luôn là phạm trù quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với mọi mặt đời sống .

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Khái niệm nhận thức?

Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn. Quá trình nhận thức của con người gồm hai tiến trình như sau :

+ Nhận thức cảm tính: là giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng.

Ví dụ : khi tất cả chúng ta muốn ăn tác động ảnh hưởng vào những cơ quan cảm xúc, mắt ( thị giác ) sẽ cho ta biết muối có màu trắng, dạng tinh thể ; mũi ( khướu giác ) cho ta biết muối không có mùi ; lưỡi ( vị giác ) cho ta biết muối có vị mặn .
+ Nhận thức lý tính : là quy trình tiến độ nhận thức tiếp theo, dựa trên những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại, nhờ những thao tác của tư duy như : nghiên cứu và phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát … tìm ra thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Ví dụ : nhờ đi sâu nghiên cứu và phân tích, người ta tìm ra cấu trúc tinh thể và công thức hóa học của muối, điều chế được muối …
Nhận thức luôn là một quy trình phản ánh sự vật, hiện tượng kỳ lạ của quốc tế khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng .

Khái niệm thực tiễn?

Thực tiễn là hàng loạt những hoạt động vật chất có mục tiêu, mang tính lịch sử vẻ vang – xã hội của con người nhằm mục đích tái tạo tự nhiên và xã hội .
Những hình thức cơ bản của hoạt động giải trí thực tiễn :
+ Hoạt động sản xuất vật chất. Ví dụ : hoạt động giải trí gặt lúa của nông dân, lao động của những công nhân trong những xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất …
+ Hoạt động chính trị – xã hội. Ví dụ : hoạt động giải trí bầu cử Đại biểu Quốc hội, thực thi Đại hội Đoàn Thanh niên trường học, Hội nghị Công đoàn .
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học. Ví dụ : hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu, làm thí nghiệm của những nhà khoa học để tìm ra những vật tư mới, nguồn nguồn năng lượng mới, vác xin phòng ngừa dịch bệnh mới .

+ Hoạt động sản xuất vật chất là cơ bản nhất.vai tro cua thuc tien doi voi nhan thuc

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, cụ thể gồm:

Thứ nhất, thực tiễn là cơ sở, mục đích, là động lực chủ yếu và trực tiếp của nhận thức.

+ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức :
Điều này có nghĩa là thực tiễn phân phối tài liệu cho nhận thức, cho lý luận. Mọi tri thức dù trực tiếp hay gián tiếp đối với người này hay người kia, thế hệ nay hay thế hệ khác, ở trình độ kinh nghiệm tay nghề hay lý luận, xét đến cùng đều bắt nguồn từ thực tiễn .

Bằng hoạt động thực tiễn, con người tác động vào thế giới, buộc thế giới phải bộc lộ những thuộc tính, những tính quy luật để cho con người nhận thức chúng.

Sở dĩ như vậy, bởi con người quan hệ với hế giới không phải mở màn bằng lý luận mà bằng thực tiễn. Chính từ trong quy trình hoạt động giải trí thực tiễn tái tạo quốc tế mà nhận thức ở con người được hình thành và tăng trưởng .
Ban đầu, con người thu nhận những tài liệu cảm tính. Sau đó, con người triển khai so sánh, nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa … để phản ánh thực chất, quy luật hoạt động của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong quốc tế, từ đó thiết kế xây dựng thành những khoa học, lý luận .
+ Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức :
Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức vì nhận thức dù về yếu tố góc nhìn hay ở nghành gì đi chăng nữa thì cũng phải quay về Giao hàng thực tiễn. Nhận thức mà không Giao hàng thực tiễn thì không phải là “ nhận thức ” theo đúng nghĩa .
Do vậy, tác dụng nhận thức phải hướng dẫn chỉ huy thực tiễn. Lý luận, khoa học chỉ có ý nghĩa thực sự khi chúng được vận dụng vào thực tiễn, tái tạo thực tiễn .
+ Thực tiễn là động lực hầu hết và trực tiếp của nhận thức .
Thực tiễn là động lực đa phần và trực tiếp của nhận thức là thực tiễn cung ứng nguồn năng lượng nhiều nhất, nhanh gọn nhất giúp con người nhận thức ngày càng tổng lực và thâm thúy về quốc tế .
Trong quy trình hoạt động giải trí thực tiễn làm đổi khác quốc tế, con người cũng đổi khác luôn cả bản thân mình, tăng trưởng năng lượng sức khỏe thể chất, trí tuệ của mình. Nhờ đó, con người ngày càng đi sâu vào nhận thức quốc tế, tò mò những bí hiểm của quốc tế, làm nhiều mẫu mã và thâm thúy tri thức của mình về quốc tế .
Thực tiễn đề ra nhu yếu, trách nhiệm và phương hướng tăng trưởng của nhận thức. Nhu cầu thực tiễn yên cầu phải có tri thức mới, phải tổng kết kinh nghiệm tay nghề, khái quát lý luận, nó thôi thúc sự sinh ra và tăng trưởng của những ngành khoa học. Khoa học sinh ra chính vì chúng thiết yếu cho hoạt động giải trí thực tiễn của con người .

Thứ hai, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

Theo những nhà tầm cỡ của triết học Mác – Lênin đã chứng minh và khẳng định : yếu tố khám phá xem tư duy con người hoàn toàn có thể đạt tới chân lý khách quan hay không trọn vẹn không phải là một yếu tố lý luận, mà là một yếu tố thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng tỏ chân lý .
Tất nhiên, nhận thức khoa học có tiêu chuẩn riêng, đó là tiêu chuẩn logic nhưng tiêu chuẩn logic không hề sửa chữa thay thế cho tiêu chuẩn thực tiễn và xét đến cùng nó cũng phụ thuộc vào vào tiêu chuẩn thực tiễn .
Chúng ta cần phải hiểu thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý một cách biện chứng. Tiêu chuẩn này vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối :

+ Tiêu chuẩn thực tiễn có tính tuyệt đối vì thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan để kiểm nghiệm chân lý. Thực tiễn ở mỗi giai đoạn lịch sử có thể xác nhận được chân lý.

+ Tiêu chuẩn thực tiễn có cả tính tương đối vì thực tiễn không đứng nguyên một chỗ mà luôn đổi khác và tăng trưởng. Thực tiễn là một quy trình và được triển khai bởi con người nên không tránh khỏi có cả yếu tố chủ quan .
Tiêu chuẩn thực tiễn không được cho phép biến những tri thức của con người thành những chân lý tuyệt đích ở đầu cuối. Trong quy trình tăng trưởng của thực tiễn và nhận thức, những tri thức đạt được trước kia và lúc bấy giờ vẫn phải tiếp tục chịu kiểm nghiệm bởi thực tiễn tiếp theo, liên tục được thực tiễn bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, thay thế sửa chữa và tăng trưởng triển khai xong hơn .

Như vậy, trên đây là bài viết liên quan tới nội dung vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button