Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vị trí chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ (luật 2021)

Hiện nay, trước tình hình quốc tế, khu vực liên tục diễn biến phức tạp, khó lường, sự chống phá của những thế lực thù địch, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhu yếu rất cao so với công tác làm việc thiết kế xây dựng quốc phòng, kiến thiết xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Dân quân tự vệ. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn vinh việc thiết kế xây dựng đội ngũ Dân quân tự vệ vững mạnh để phân phối được nhu yếu trách nhiệm thực tiễn .
Vậy, Dân quân tự vệ có vị trí, công dụng to lớn và quan trọng như thế nào trong công tác làm việc quân sự chiến lược – quốc phòng vương quốc ? Sau đây Luật Thành Đô xin tư vấn về yếu tố này :

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Dân quân tự vệ số 48/2019 / QH14

II. KHÁI NIỆM DÂN QUÂN TỰ VỆ

Theo khoản 1 điều 2 Luật Dân quân tự vệ, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

Thành phần của Dân quân tự vệ gồm có :
– Dân quân tự vệ tại chỗ .
– Dân quân tự vệ cơ động .
– Dân quân thường trực .
– Dân quân tự vệ biển .
– Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, thám thính, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế .
Phân tích vị trí chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ theo quy định pháp luật

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ

3.1. Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. (Theo Điều 3 Luật Dân quân tự vệ).

Như vậy, Dân quân tự vê là lực lượng nòng cốt trợ giúp nhân dân, cùng với lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân để triển khai công dụng quản trị trật tự, bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh xã hội, vai trò này được bộc lộ cả trong thời chiến và thời bình :
– Trong thời bình, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt có trách nhiệm vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ, những sự cố nghiêm trọng ; phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn bảo mật an ninh chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở ; tham gia kiến thiết xây dựng cơ sở vững mạnh tổng lực góp thêm phần kiến thiết xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chãi .
Ở biên giới, biển, hòn đảo, dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và bảo mật an ninh biên giới của Tổ quốc .
– Trong thời chiến, dân quân tự vệ là lực lượng kế hoạch của cuộc chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt cho trào lưu toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, ship hàng chiến đấu, phối hợp với những lực lượng khác bảo vệ địa phương, đơn vị chức năng theo kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ. Dân quân tự vệ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi phòng thủ dân sự trong thời bình và thời chiến theo qui định của pháp lý .

3.2. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ

Theo Điều 5 Luật Dân quân tự vệ 2019, Dân quân tự vệ có trách nhiệm sau :
( 1 ) Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và Giao hàng chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức triển khai .
Cụ thể :

– Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu gồm những hoạt động sau:

+ ) Duy trì và thực thi chính sách hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ .
+ ) Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những kế hoạch về Dân quân tự vệ .
+ ) Làm nòng cốt thiết kế xây dựng thôn, xã, phường, thị xã chiến đấu ; tham gia kiến thiết xây dựng cơ sở vững mạnh tổng lực, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thiết kế xây dựng nền bảo mật an ninh nhân dân, thế trận bảo mật an ninh nhân dân ở địa phương .
+ ) Tham gia triển khai những giải pháp về cuộc chiến tranh thông tin, cuộc chiến tranh khoảng trống mạng và hoạt động giải trí khác .

– Nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu gồm các hoạt động sau:

+ ) Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .
+ ) Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán của cơ quan, tổ chức triển khai, Nhân dân và tiềm năng được giao .

+) Đánh địch bảo vệ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ.

+ ) Phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ .
+ ) Tham gia đấu tranh chính trị ; thiết kế xây dựng, củng cố thôn, xã, phường, thị xã, cơ quan, tổ chức triển khai bám trụ chiến đấu .
( 2 ) Phối hợp với những đơn vị chức năng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa phận trong những hoạt động giải trí sau :
– Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo mật an ninh biên giới vương quốc, hải đảo, vùng biển, vùng trời Nước Ta ;
– Tham gia kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ;
– Bảo vệ an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý theo lao lý của pháp lý .
– Tuyên truyền, hoạt động Nhân dân thiết kế xây dựng cơ sở vững mạnh tổng lực ; triển khai chính sách xã hội ;
– Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn ; bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và hoạt động giải trí phòng thủ dân sự khác .
( 3 ) Thực hiện trách nhiệm đào tạo và giảng dạy quân sự chiến lược, giáo dục chính trị, pháp lý, hội thi, hội thao, diễn tập .
( 4 ) Tham gia thực thi những giải pháp về cuộc chiến tranh thông tin, cuộc chiến tranh khoảng trống mạng theo lao lý của pháp lý, quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .
( 5 ) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn ; bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và trách nhiệm phòng thủ dân sự khác theo pháp luật của pháp lý .
( 6 ) Tuyên truyền, hoạt động Nhân dân triển khai đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về quốc phòng, bảo mật an ninh ; tham gia kiến thiết xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh tổng lực, thực thi chính sách xã hội .
( 7 ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vị trí, công dụng, trách nhiệm của Dân quân tự vệ. Nếu quý bạn đọc còn có những do dự, vướng mắc tương quan đến yếu tố này, vui vẻ liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp lý 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn cụ thể. / .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button