Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vai trò của nitơ đối với thực vật?

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Vậy Vai trò của nitơ đối với thực vật? ra sao mời độc giả theo dõi bài viết để có câu trả lời.

Câu hỏi:

Vai trò của nitơ so với thực vật ?
A. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, tăng trưởng rễ .

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

C. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim .
D. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic .

Đáp án đúng D.

Vai trò của nitơ đối với thực vật là thành phần của prôtêin và axít nuclêic bởi nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật, nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP nên nếu thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt trên lá.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Nitơ là một nguyên tố hóa học. Trong điều kiện kèm theo thông thường nitơ là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ, không tham gia những phản ứng hóa học ở nhiệt độ phòng .
Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật và chúng sống sót ở nhiều dạng khác nhau. Đối với cây xanh nitơ được rễ cây hấp thụ từ thiên nhiên và môi trường ở dạng NH4 + và NO3 -, đặc biệt quan trọng 1 số ít loại thực vật cộng sinh với vi trùng cố định đạm mà hoàn toàn có thể chuyển hóa N2 trong không khí để sử dụng .
Nitơ có vai trò quan trọng so với thực vật biểu lộ ở nhiều mặt, nhiều yếu tố khác nhau .

+ Nitơ đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Nitơ giữ vai trò cấu trúc tham gia cấu trúc nên những phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP … Nitơ có trong những chất điều hòa sinh trưởng .
Dấu hiệu khi cây thiếu nguyên tố nitơ là cây sinh trưởng kém, Open màu vàng nhạt trên lá bởi thiếu nitơ sẽ làm giảm quy trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của những cơ quan bị giảm, Open màu vàng nhạt trên lá .
+ Nitơ cũng giữ vai trò tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào thực vật .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button