Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hô hấp ở thực vật là gì?

Các loài động vật trên trái đất muốn sống và tồn tại thì điều kiện quan trọng nhất là chúng phải hô hấp được, điều này cũng áp dụng với con người. Vậy hô hấp ở thực vật là gì? Các loài thực vật có thể hô hấp được không? Hãy cùng thuvienhoidap.net tìm hiểu chủ đề sinh học thú vị này nha.

Định nghĩa hô hấp ở thực vật là gì ?

Hô hấp ở thực vật là quy trình ôxi hóa sinh học dưới ảnh hưởng tác động của enzim nguyên vật liệu hô hấp, đặc biệt quan trọng là glucozơ của tế bào sống đến từ CO2 và H2O, một phần nguồn năng lượng giải phóng ra được tích góp trong ATP .

Cơ quan hô hấp ở thực vật là gì?

Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách như ở người hay động vật. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, tế bào thực vật đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng.

Phương trình hô hấp ở thực vật là gì?

Đây là phương trình hóa học hô hấp ở thực vật tổng quát :
C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2 O + Năng lượng ( nhiệt + ATP )

Vai trò của hô hấp ở thực vật là gì ?

Có 3 vai trò chính trong hô hấp ở thực vật gồm :

 • Phần nguồn năng lượng hô hấp được thải ra ở dạng nhiệt là thiết yếu để duy trì nhiệt độ thuận tiện cho những hoạt động giải trí sống của khung hình thực vật .
 • Năng lượng hô hấp tích góp trong phân tử ATP được sử dụng cho nhiều hoạt động giải trí sống của cây như luân chuyển chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp những chất hữu cơ như protein, axit nucleic, sửa chữa thay thế những hư hại của tế bào …
 • Hô hấp tạo ra những loại sản phẩm trung gian cho những quy trình tổng hợp những chất hữu cơ khác trong khung hình .

Có mấy con đường hô hấp ở thực vật ?

Có hai con đường hô hấp ở thực vật là hô hấp tối và hô hấp sáng, đơn cử là :

1 – Hô hấp tối

Con đường hô hấp tối ở thực vật được chia thành hai loại gồm hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí .

a – Hô hấp kị khí

 • rễ cây khi cây bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm trong nước quá lâu hoặc trong trường hợp cây ở điều kiện thiếu nguồn oxi. Ở thực vật, phân giải kị khí hoàn toàn có thể xảy ra trongkhi cây bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm trong nước quá lâu hoặc trong trường hợp cây ở điều kiện kèm theo thiếu nguồn oxi .
 • Hô hấp kị khí gồm 2 quy trình là đường phân và lên men .
 • Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quy trình phân giải phân tử glucozo đến axit piruvic .
 • Lên men ở rễ cây xảy ra khi cây thiếu oxi trầm trọng .

b – Hô hấp hiếu khí

 • chu trình Crep và chuỗi chuyển electron trong hô hấp.Hô hấp hiếu khí hay còn được gọi là hô hấp ti thể bao gồmvà chuỗi chuyển electron trong hô hấp .
 • Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể .
 • Chuỗi chuyển electron phân bố trong màng trong của ti thể.

 • Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong những mô, cơ quan đang có những hoạt động giải trí sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở, quả đang lớn hoặc chín …
 • Chu trình Crep là khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. tại đó, axit piruvic chuyển hóa theo quy trình Crep và bị oxi hóa trọn vẹn .
 • Chuỗi chuyển electron là khi khí hiđro tách từ axit piruvic trong quy trình Crep được chuyển tiếp qua chuỗi chuyển electron. Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 khí CO2, 6 phân tử nước và tích góp được 36ATP .

2 – Hô hấp sáng

Hô hấp sáng hay còn gọi là hô hấp quang học là quy trình hấp thụ khí O2 và giải phóng khí CO2 ở ngoài ánh sáng .
Trong điều kiện kèm theo cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật, lượng khí CO2 hết sạch, khí O2 tích lũy lại nhiều và khí O2 gấp 10 lần khí CO2. Enzim cacbôxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza oxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2 xảy ra sau đó nhau trong ba bào quan gồm :

Bắt đầu từ lục lạp qua pêrôxixôm và kết thúc bằng sự thải khí CO2 tại ti thể. Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.

Hô hấp và quang hợp có mối quan hệ như thế nào ?

Hô hấp và quang hợp là 2 quy trình nhờ vào lẫn nhau và cùng phụ thuộc vào vào 4 yếu tố là nước, oxi, khí CO2 và nhiệt độ môi trường tự nhiên .

Nước

 • Nước cần cho quy trình hô hấp ở thực vật, mất nước làm giảm cường độ hô hấp .
 • Đối với những cơ quan đang ở trạng thái ngủ ( tạm dừng hoạt động giải trí ) tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Ví dụ như hạt cây muốn nảy mầm thì cần có nhiều nước .

Nhiệt độ môi trường tự nhiên

 • Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến số lượng giới hạn mà hoạt động giải trí sống của tế bào vẫn còn thông thường .
 • Sự phụ thuộc vào của hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van-Hốp là Q10 = 2 – 3, đơn cử là nếu nhiệt độ tăng thêm 10 độ C thì vận tốc phản ứng của thực vật tăng lên 2 – 3 lần .

Oxi

 • Oxi là nguyên vật liệu thiết yếu cho quy trình hô hấp sáng và quang hợp, nếu thiếu oxi thì quy trình hô hấp sẽ đạt hiệu suất thấp .

Khí CO2

 • Khí CO2 là loại sản phẩm ở đầu cuối của hô hấp hiếu khí cũng như lên men của êtilic. Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế quy trình hô hấp ở thực vật .

Kết luận: Đây là đáp án cho câu hỏi hô hấp ở thực vật là gì chi tiết và đầy đủ nhất.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button