Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 23: Hướng động

SINH HỌC 11 BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP HƯỚNG ĐỘNG

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA

A. PHẤN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Quan sát hình 23.1 và trả lời câu hỏi:

Bạn đang đọc: Bài 23: Hướng động

Em có nhận xét gì về sự sinh trường của thân cây non ờ các điều kiện chiếu sáng khác nhau y

Trả lời:

Ở điều kiện kèm theo chiếu sáng khác nhau thân cây non có phản ứng sinh trưởng rất khác nhau :
– Ở điều kiện kèm theo chiếu sáng từ một hướng, thân cây non sinh trưởng hướng về nguồn sáng ( hình 23.1 a ) .
– Khi không có ánh sáng cây non mọc vóng lên và có màu vàng úa ( hình 23.1 b ) .
– Ở điều kiện kèm theo ánh sáng chiếu thông thường từ mọi hướng, cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục .

156

hình 23.1 – Cảm ứng của cây non so với điều kiện kèm theo ánh sáng

♦ So sánh sự sinh trưởng của cúc cùV trên hình 23.3 vcì trả lời các câu hỏi sau:

– Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a vù 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?

– Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực (hình 23.3 b và 23.3 d) có gì khác nhau?

242

Hình 23.3. – Phản ứng sinh trưởng của cây đổi với trọng tải

Trả lời:

– Thân và rẽ trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang vì ảnh hưởng tác động của trọng tải bị vô hiệu .
– Phản ứng của thân và rễ cây so với sự kích thích của trọng tải ( hình 23.3 b và 23.3 d ) có sự khác nhau là :
+ Thân uốn cong lên trên ( hướng trọng tải âm ) .
+ Rễ uốn cong vồ phía trước ( hướng trọng tải dương ) .

♦ – Hãy nêu vai trồ của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

– Hướng sáng âm vù hướng trọng lực dươmg của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây?

– Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoảng và nước của cây.

– Lấy ví dụ một số loài cây trồng có hướng tiếp xúc.

Trả lời:

– Vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây là tìm đến nguồn sáng để quang hợp. Ví dụ : cây mọc sát ở những bức tường cao luôn hướng ra xa phía tường có nhiều ánh sáng hơn ; cây đặt ở hành lang cửa số luôn sinh trưởng hướng vào hành lang cửa số đón những tia sáng chiếu đến .
– Hướng sáng âm và hướng trọng tải dương của rỗ có ý nghĩa : bảo vệ cho rễ mọc vào đất dể giữ cây và để hút nước cùng những chất khoáng có trong đất .

– Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây là nhơ có tính hướng hóa rỗ cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước và phàn bón để dinh dưỡng.

– Những loài cây xanh có hướng tiếp xúc như : cây mướp, bầu, bí, dưa leo, nho, cây củ từ, dậu cô ve, …

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cảm ứng thực vật là gì?

Trả lời:

Cảm ứng thực vật là năng lực của khung hình thực vật phản ứng đốì với sự kích thích của thiên nhiên và môi trường .

2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?

Trả lời:

Hướng tiếp xúc .

3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Trả lời:

Vai trò của hướng trọng tải trong đời sống của cây là để hút nước cùng những ion khoáng từ đất và để cố định và thắt chặt cây vào đất .

4. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hỏa ờ thực vật

Trả lời:

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là những hóa chất hoàn toàn có thể là kiềm, axit, những muối khoáng, những chất hữu cơ, hoocmôn, những chất dẫn dụ, nước, phân bón, …

5. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a) Hướng sáng

b) Hướng tiếp xúc

c) Hướng trọng lực âm

d) Củ 3 loại hướng trên.

Trả lời:

b đúng .

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự uốn cong của thăn vù rễ lcì gì?

Trả lời:

Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào miền sinh trưởng tại 2 phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rễ).

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button