Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Vai trò của kinh tế tập thể trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các đại biểu tham dự tại 63 điểm cầu trên cả nước.

tin tức về tác dụng qua 20 năm triển khai Nghị quyết số 13 – NQ / TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về liên tục thay đổi, tăng trưởng và nâng cao hiệu suất cao kinh tế tập thể trong nghành phi nông nghiệp, Phó quản trị Liên minh Hợp tác xã Nước Ta Nguyễn Văn Thịnh cho biết : Sau 20 năm, hợp tác xã nghành phi nông nghiệp đã tăng trưởng cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu suất cao hoạt động giải trí, vượt qua những yếu kém lê dài trước đây. Thông qua việc tiến hành Nghị quyết đã tăng cường sự chỉ huy của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể nhân dân so với tăng trưởng kinh tế tập thể, hợp tác xã nghành phi nông nghiệp. Liên minh Hợp tác xã Nước Ta củng cố tổ chức triển khai cỗ máy, thống nhất và link ngặt nghèo từ TW đến địa phương, thực thi tốt tính năng, trách nhiệm theo Điều lệ, giữ vai trò nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế tập thể, hợp tác xã .

Các loại hình hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp có nhiều bước tiến nổi bật, trong đó lĩnh vực vận tải, thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt, từng bước hiện đại. Số lượng hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch COVID-19, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 hợp tác xã, 16 Liên hiệp Hợp tác xã, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên; vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 – 15 lần so với năm 2002. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt 55% – 80% và có sự khác biệt về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với hợp tác xã nông nghiệp.

So với chung cả nước, tổng số hợp tác xã, số lượng thành viên và lao động của hợp tác xã phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%), nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với hợp tác xã nông nghiệp.

Từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành, các quy định, thủ tục hành chính về vấn đề này đã từng bước được hoàn thiện. Công tác tổ chức và hướng dẫn đăng ký được cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh, huyện thực hiện đúng theo quy định của Luật; quy trình, thủ tục đăng ký hợp tác xã được niêm yết công khai.

Các hợp tác xã từng bước nâng cao chất lượng thành viên, thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên hợp tác xã. Đến nay, có trên 80% thành viên thực hiện góp vốn vào hợp tác xã; vốn chủ sở hữu chiếm 72% tổng nguồn vốn của hợp tác xã; có 91% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã huy động vốn từ thành viên, hợp tác xã thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hợp tác xã, từ đó đề ra những giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian tới.

Khẳng định sứ mệnh cao cả của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với chức năng rất quan trọng là giám sát và phản biện trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước trong xã hội, trong nền kinh tế quốc dân, với tinh thần đó, qua báo cáo và quá trình theo dõi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá, việc triển khai hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Biểu dương, chúc mừng và bày tỏ mong muốn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những kết quả hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý về một số hạn chế cần tiếp tục được khắc phục, trong đó có vấn đề về nhận thức và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế tập thể; giải quyết các tồn tại về đất đai; tiếp cận vốn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trên phương diện quản lý, tiếp cận khoa học kỹ thuật; tiếp cận với kinh tế thị trường…

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button