Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Mục đích quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

Trắc nghiệm Sự thành lập Liên hợp quốc có đáp án năm 2021 mới nhất

Trang trước Trang sau

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện ôn thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Lịch Sử đạt hiệu quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sự xây dựng Liên hợp quốc có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm rất đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .
Câu 1 : Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017 là người nước nào ?

A.Tây ban Nha.

B.Hàn Quốc
C.Canada
D.Bồ Đào Nha .

Lời giải:

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là chức vụ đứng đầu Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong trong thực tiễn, Tổng thư ký cũng đồng thời là người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc .
Theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chức vụ Tổng Thư ký được chỉ định bởi Đại hội đồng căn cứ trên sự tiến cử của Hội đồng Bảo an. Tổng thư kí hoàn toàn có thể được tái chỉ định .
Tổng thư kí đương nhiệm là António Guterres, người Bồ Đào Nha, nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nhiệm kì tiên phong của ông kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 2 : Hiến chương của Liên hợp quốc được trải qua tại hội nghị nào ?
A.Hội nghị Ianta
B.Hội nghị Xan Phranxico
C.Hội nghị Pốtxđam
D.Hội nghị Pari

Lời giải:

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn họp tại Xan Phranxico với sự tham gia của đại biểu 50 nước để trải qua bản Hiến chương và công bố xây dựng tổ chức Liên hợp quốc .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 3 : Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm toàn bộ những nước thành viên, mỗi năm họp một lần để bàn luận những yếu tố hoặc việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi Hiến chương
A.Đại hội đồng
B.Hội đồng bảo an
C.Hội đồng kinh tế tài chính – xã hội
D.Hội đồng Quản thác

Lời giải:

Đại hội đồng gồm đại diện thay mặt những nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm Đại hội đồng họp một kì để đàm đạo những yếu tố hoặc việc làm thuộc phạm vị Hiến chương lao lý .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 4 : Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ ) đã trải qua Hiến chương và công bố xây dựng Liên Hợp quốc có sự tham gia của đại biểu bao nhiêu nước ?
A. 35 nước
B. 48 nước
C. 50 nước
D. 55 nước

Lời giải:

Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ, từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945 ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước, đã trải qua Hiến chương và công bố xây dựng tổ chức Liên Hợp quốc .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5 : Liên hợp quốc quyết định hành động lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc là vì đó là ngày
A.Kết thúc cuộc chiến tranh lạnh .
B.Bế mạc hội nghị Ianta .
C.Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực thực thi hiện hành .
D.Khai mạc lễ xây dựng Liên hợp quốc .

Lời giải:

Ngày 24-10-1945, sau khi được Quốc hội những nước thành viên phê chuẩn, bản hiến chương chính thức có hiệu lực hiện hành. Từ đó, Liên hợp quốc quyết đinh lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 6 : Vai trò trọng điểm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A.Giải quyết thỏa đáng những yếu tố về kinh tế tài chính – xã hội .
B.Tăng cường quan hệ họp tác giữa những nước
C.Giải quyết mọi việc làm của Đại hội đồng
D.Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế .

Lời giải:

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động giải trí liên tục của Liên Hiệp Quốc, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về việc duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được trải qua mà tương thích với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc những nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc .
Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được trải qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được trải qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 7 : Cơ quan nào của Liên hợp quốc đóng vai trò là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế ?
A.Đại hội đồng
B.Hội đồng bảo an
C.Tòa án Quốc tế
D.Hội đồng Quản thác

Lời giải:

Hội đồng Bảo an : Cơ quan giữ vai trò trọng điểm trong việc duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế
Đáp án cần chọn là : B
Câu 8 : Nước Ta gia nhập Liên hợp quốc vào khoảng chừng thời hạn nào ?
A. 7 – 1976
B. 7 – 1977
C. 9-1977
D. 7-1979

Lời giải:

Từ tháng 9-1977, Nước Ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 9 : Lần tiên phong, Nước Ta được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kì nào ?
A. 2008 – 2009 .
B. 2011 – 2012 .
C. 2018 – 2019 .
D. 2020 – 2021 .

Lời giải:

Ngày 16-10-2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Nước Ta làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kì 2008 – 2009 .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 10 : Đâu không phải là việc làm của Liên Hợp quốc để trở thành một forum quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm mục đích duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế ?
A.Mở rộng kết nạp thành viên trên toàn quốc tế .
B.Giải quyết những vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực .
C.Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế .
D.Giúp đỡ những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, nhân đạo ,

Lời giải:

Trong hơn nửa thế kỉ từ khi xây dựng đến nay, Liên Hợp quốc đã trở thành một forum quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm mục đích duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế. Liên Hợp quốc đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc xử lý những vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, thôi thúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp sức những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, nhân đạo ,
Dùng giải pháp loại trừ, chọn đáp án A. Việc lan rộng ra và kết nạp thành viên trên toàn quốc tế là một việc làm mang tính tất yếu của Liên Hợp quốc. Không mang ý nghĩa là việc làm bộc lộ sự cố gắng của Liên Hợp quốc trong việc duy trì hòa bình an ninh quốc tế .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 11: Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

A.Phát triển quan hệ hữu nghị giữa những vương quốc
B.Giải quyết những tranh chấp bằng độc lập
C.Giúp đỡ những vương quốc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội
D.Duy trì hòa bình an ninh quốc tế

Lời giải:

Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa và thực thi hợp tác quốc tế giữa những nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của những vương quốc. Và trong quy trình hoạt động giải trí của mình, Liên hợp quốc đã trở thành một forum quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm mục đích duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế .

=> Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 12:Việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong tổ chức Liên Hợp quốc dựa trên cơ sở nền tảng nào?

A.Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .
B.Không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau .
C.Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết .
D.Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội .

Lời giải:

Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa và triển khai hợp tác quốc tế giữa những nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyếtcủa những vương quốc .
Các đáp án A, B, D là nguyên tắc hoạt động giải trí của ASEAN .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 13: Mối quan hệ giữa các nước thành viên của Liên hợp quốc được xây dựng dựa trên nền tảng

A.Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết
B.Tôn trọng quyền độc lập và tự quyết
C.Tôn trọng quyền bình đẳng và tự chủ
D.Tôn trọng quyền tự quyết và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ

Lời giải:

Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa và triển khai hợp tác quốc tế giữa những nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của những vương quốc .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Cơ quan nào của Liên Hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

A.Đại hội đồng
B.Hội đồng Bảo an
C.Hội đồng quản thác
D.Tòa án Quốc tế

Lời giải:

Hội đồng bảo an là cơ quan trọng yếu trong việc duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế. Mọi quyết định hành động của Hội đồng Bảo an phải đạt được 9/15 phiếu trong đó có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là Liên Xô ( nay là Liên Bang Nga ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc mới được trải qua và có giá trị .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 15: Những quyết định của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua và có giá trị khi

A.Đạt 9/15 phiếu và sự nhất trí của hầu hết những ủy viên thường trực .
B.Đạt 11/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực
C.Đạt 10/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực
D.Đạt 9/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực

Lời giải:

Hội đồng bảo an là cơ quan trọng yếu trong việc duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế. Mọi quyết định hành động của Hội đồng Bảo an phải đạt được 9/15 phiếu trong đó có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là Liên Xô ( nay là Liên Bang Nga ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc mới được trải qua và có giá trị .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 16:Liên Xô là một trong 5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?

A.Đã duy trì được trật tự quốc tế hai cực sau cuộc chiến tranh .
B.Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mĩ so với tổ chức Liên Hợp quốc .
C.Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc .
D.Để thiết kế xây dựng Liên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động .

Lời giải:

Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai, trật tự quốc tế hai cực Ianta được hình thành, đứng đầu là hai siêu cường Xô, Mĩ. Chính cho nên vì thế, Liên Xô là vương quốc hạn chế sự thao túng của Mĩ trên trường quốc tế. Đối với Liên Hợp quốc, mặc dầu có 5 cường quốc lớn thuộc ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhưng Liên Xô vẫn là vương quốc có vai trò quan trọng để hạn chế sự thao túng của Mĩ trong tổ chức Liên Hợp quốc. Đây cũng là lí do lí giải cho việc sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Mĩ muốn đơn phương thiết lập trật tự quốc tế đơn cực thủ đoạn bá chủ quốc tế .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 17: Sự tham gia của Liên Xô với tư cách là ủy viên thường trực có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức Liên hợp quốc?

A.Hạn chế sự thao túng của những nước đế quốc, đặc biệt quan trọng là Mĩ .
B.Tăng cường vai trò duy trì tự do, bảo mật an ninh quốc tế
C.Thể hiện tính phong phú trong tổ chức .
D.Kiềm chế sự xích míc giữa những cường quốc

Lời giải:

Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai, Liên Xô và Mĩ là đứng đầu hai phe là Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Liên Xô và Mĩ là hai cường quốc đứng đầu hai cực, chỉ cần một bên suy yếu thì bên kia sẽ thao túng nhiều yếu tố chính trị .
Trong khi đó, thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm có 5 vương quốc : Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. Nếu không có Liên Xô thì chắc như đinh Mĩ sẽ thao túng tổ chức này. Bằng chứng ở việc, sau năm 1991 khi Liên Xô tan rã thì Mĩ đã hướng tới trật tự quốc tế đơn cực nhằm mục đích chi phối và chỉ huy toàn quốc tế .

=> Sự tham gia của Liên Xô- lực lượng đi đầu của phong trào cách mạng thế giới sẽ giúp hạn chế sự thao túng của các nước đế quốc đối với các vấn đề quốc tế; giúp Liên hợp quốc hoạt động có hiệu quả hơn.

Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Nguyên nhân sâu xa khiến Hội nghị Ianta đưa ra quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp quốc

A.Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc nhằm mục đích duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế .
B.Các cường quốc tham gia Hội nghị Ianta muốn trải qua tổ chức Liên Hợp quốc để thiết lập một trật tự quốc tế mới .
C.Các cường quốc đã ý thức được hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh .
D.Duy trì tự do quốc tế là yếu tố toàn thế giới cần có sự chung tay của trái đất và một công cụ bảo vệ nó .

Lời giải:

– Chiến tranh quốc tế thứ hai để lại hậu quả rất nặng nề : Hơn 70 vương quốc với 1700 triệu người đã bị hấp dẫn vào vòng chiến, khoảng chừng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế. Nhiều làng mạc, thành phố và nhiều cơ sở kinh tế tài chính bị tán phá .
– Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc với hậu quả nặng nề của nó đã tạo ra tâm ý sợ cuộc chiến tranh và mong ước bảo vệ tự do của quả đât. Tuy nhiên, độc lập là yếu tố toàn thế giới phải được kiến thiết xây dựng từ sự nỗ lực chung của những vương quốc để đưa ra những giải pháp tương thích, không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của một vương quốc nào. Và để chung tay kiến thiết xây dựng, giữ gìn nền tự do ấy cần có một công cụ để bảo vệ nó => Các cường quốc đã đưa ra quyết định hành động xây dựng tổ chức Liên Hợp quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?

A.Đây là yếu tố toàn thế giới cần có sự chung tay của quả đât và công cụ bảo vệ nó .
B.Cần có những nước lớn đứng ra chỉ huy nền độc lập quốc tế
C.Phải có một công cụ bảo vệ nền tự do quốc tế
D.Phải kiến thiết xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử chung giữa những nước

Lời giải:

– Chiến tranh quốc tế thứ hai để lại hậu quả rất nặng nề, trong sgk lớp 11 đã viết về hậu quả của cuộc cuộc chiến tranh này như sau : Hơn 70 vương quốc với 1700 triệu người đã bị hấp dẫn vào vòng chiến, khoảng chừng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế. Nhiều làng mạc, thành phố và nhiều cơ sở kinh tế tài chính bị tán phá .
– Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc với hậu quả nặng nề của nó đã tạo ra tâm ý sợ cuộc chiến tranh và mong ước bảo vệ tự do của trái đất. Tuy nhiên, độc lập là yếu tố toàn thế giới phải được thiết kế xây dựng từ sự nỗ lực chung của những vương quốc để đưa ra những giải pháp tương thích, không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của một vương quốc nào. Cho đến lúc bấy giờ, trước nhiều yếu tố nhạy cảm như việc Mĩ, những nước phương Tây tiến công Irắc, Ápganixtan, can thiệp vào Libi, cho thấy vai trò của Liên hợp quốc có phần bị hạn chế ,
Đáp án cần chọn là : A

Câu 20: Là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp quốc hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam. UNESCO là tên viết tắt của tổ chức nào?

A.Y tế quốc tế .
B.Nông nghiệp quốc tế .
C.Kinh tế quốc tế .
D.Văn hóa, Giáo dục đào tạo và Khoa học quốc tế .

Lời giải:

Tổ chức Giáo dục đào tạo, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc ( tiếng Anh : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết tắt UNESCO ) là một trong những tổ chức trình độ lớn của Liên hiệp quốc, hoạt động giải trí với mục tiêu ” thắt chặt sự hợp tác giữa những vương quốc về giáo dục, khoa học và văn hoá để bảo vệ sự tôn trọng công lý, pháp luật, nhân quyền và tự do cơ bản cho toàn bộ mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn từ, tôn giáo ” ( trích Công ước xây dựng UNESCO ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 21: Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

A.Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa
B.Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của tổng thể những nước
C.Chung sống tự do và sự nhất trí của 5 nước lớn
D.Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do

Lời giải:

Những năm gần đầy, yếu tố biển Đông đang trở thành yếu tố nóng trong quan hệ quốc tế. Trong nguyên tắc của Liên hợp quốc, Nước Ta hoàn toàn có thể vận dụng nguyêntắc xử lý những tranh chấp bằng giải pháp độc lập để xử lý vấn đê biển Đông do những lí do sau :
– Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta từ truyền kiếp .
– Trong xu thế hòa hoãn, đối thoại, chung sống độc lập giữa những nước, cuộc chiến tranh không phải là giải pháp xử lý tình hình thỏa đáng .

Biểu hiện là: lãnh đạo Việt Nam đã có những cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đưa ra những bằng chứng thuyết phục từ trong lịch sử để khẳng định hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam thuyết phục Trung Quốc tham gia DOC, kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 22: Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc

A.Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp quốc, giám sát những hoạt động giải trí của Hội đồng bảo an
B.Họp mỗi năm một kì để bàn luận những việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi mà Hiến chương pháp luật
C.Đối với những yếu tố quan trọng, Hội nghị quyết định hành động theo nguyên tắc đa phần hai phần ba hoặc quá bán .
D.Hội nghị dành cho tổng thể những nước thành viên .

Lời giải:

Đại hội đồng gồm đại diện thay mặt những nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp một kì để đàm đạo những yếu tố hoặc việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi hiến chương pháp luật. Tuy nhiên, không phải đại Hội đồng giám giám sát những hoạt động giải trí của Liên hợp quốc mà 6 cơ quan của Liên hợp quốc có những tính năng chính khác nhau :

– Đại hội đồng: cơ quan lập pháp của Liên hợp quốc.

– Hội đồng bảo an: cơ quan xây dựng nghị quyết làm cơ sở cho các công ước.

– Hội đồng kinh tế – xã hội: (ECOSOC) – thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật quốc tế.

– Tòa án quốc tế: Ngoài chức năng chính là giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế, vụ kiện do các quốc gia đưa lên phù hợp với luật pháp quốc tế, Tòa án cũng khuyến nghị Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an về lĩnh vực luật pháp, các vấn đề luật pháp nổi lên trong phạm vi hoạt động của các cơ quan này, khuyến nghị các cơ quan khác của Liên hợp quốc, các cơ quan chuyên môn với sự uỷ quyền của Đại hội đồng.

Đáp án cần chọn là : A
Câu 23 : Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự sinh ra của tổ chức Liên hợp quốc
A.Hội nghị Ianta
B.Hội nghị Xan Phranxico
C.Hội nghị Pốtxđam
D.Hội nghị Pari

Lời giải:

Hội nghị Ianta đã quyết định hành động xây dựng tổ chức Liên hợp quốc nhằm mục đích duy trì hòa bình an ninh quốc tế .

=> Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.

Đáp án cần chọn là : A
Câu 24 : Cho những sự kiện sau :
( 1 ) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ )
( 2 ) Nước Ta trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối ( 192 / 193 phiếu )
( 3 ) Hội nghị quốc tế tại Ianta ( Liên Xô )
( 4 ) Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc
Hãy sắp xếp những sự kiện trên theo trình tự thời hạn
A. 3,1,2,4
B. 3,1,4,2
C. 2,1,4,3
D. 4,1,3,2

Lời giải:

Các sự kiện trên được sắp xếp theo thứ tự như sau :
( 3 ) Hội nghị quốc tế tại Ianta ( Liên Xô ) ( 2-1945 )
( 1 ) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ ) ( 25/4 26/6/1945 )
( 4 ) Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc ( 15-8-1945 )
( 2 ) Nước Ta trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối ( 192 / 193 phiếu ) ( 7-6-2019 )
Đáp án cần chọn là : B
Câu 25 : Cho những sự kiện sau :
1. Hội nghị quốc tế tại Ianta ( Liên Xô ) .
2. Nước Ta là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc .
3. Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc .
4. Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ ) .
Hãy sắp xếp những sự kiện trên theo trình tự thời hạn :
A. 3,1,2,4
B. 2,1,4,3
C. 4,1,3,2
D. 1,4,3,2

Lời giải:

Các sự kiện trên được sắp xếp theo thứ tự như sau :
1. Hội nghị quốc tế tại Ianta ( Liên Xô ) ( 2-1945 )
4. Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ ) ( 25/4 26/6/1945 )
3. Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc ( cuối năm 1945 )
2. Nước Ta là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc ( 9-1977 )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 26:Mục đích của tổ chức Liên Hợp Quốc được nêu rõ trong Hiến chương là

A.Duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa và thực thi hợp tác quốc tế giữa những nước .
B.Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
C.Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Italia và Nhật Bản .
D.Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kể nước nào .

Lời giải:

Hiến chương của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là : duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa và thực thi hợp tác quốc tế giữa những nước .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 27: Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

A.Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội .
B.Phát triển những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa .
C.Duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế
D.Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào

Lời giải:

Liên Hợp quốc hoạt động giải trí dựa trên những nguyên tắc sau :
– Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
– Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của tổng thể những nước .
– Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào .
– Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp độc lập .
– Chung sống độc lập và sự nhất trí giữa năm nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc ) .
Đáp án A là nguyên tắc hoạt động giải trí của tổ chức ASEAN .
Đáp án B, C là mục tiêu xây dựng của Liên Hợp quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 28: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, nguyên tắc nào của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới?

A.Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của những nước .
B.Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
C.Chung sống độc lập và sự nhất trí giữa 5 cường quốc .
D.Giải quyết tranh chấp bằng giải pháp độc lập .

Lời giải:

Liên Hợp quốc hoạt động giải trí dựa trên những nguyên tắc sau :
– Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
– Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của tổng thể những nước .
– Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào .
– Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp độc lập .
– Chung sống tự do và sự nhất trí giữa năm nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc ) .
Trong đó, nguyên tắc cơ bản nhất, có vai trò quan trọng trong việc duy trì độc lập quốc tế là chung sống tự do và sự nhất trí giữa 5 nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc ). Đây là 5 nước đại diện thay mặt cho cả hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A.Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực với nhau .
B.Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do .
C.Chung sống độc lập và sự nhất trí của năm cường quốc .
D.Không can thiệp vào việc làm nội bộ của những nước .

Lời giải:

Các đáp án B, C, D : đều là nguyên tắc hoạt động giải trí của Liên hợp quốc .
– Đáp án A : là nguyên tắc hoạt động giải trí của ASEAN .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 30: Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay?

A.Duy trì hoà bình, bảo mật an ninh quốc tế đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị giao lưu, hợp tác giữa những nước thành viên trên nhiều nghành nghề dịch vụ .
B.Thúc đẩy những mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa những nước thành viên trên nhiều nghành nghề dịch vụ .
C.Ngăn chặn những đại dịch rình rập đe dọa sức khỏe thể chất loài người .
D.Bảo vệ những di sản quốc tế, cứu trợ nhân đạo .

Lời giải:

Vai trò của Liên hợp quốc :
– Là tổ chức quốc tế lớn nhất, duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế, trực tiếp xử lý những vụ tranh chấp xung đột giữa những nước
– Hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý những vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, thôi thúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, trợ giúp những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, nhân đạo
Đáp án cần chọn là : A

Câu 31:Hạn chế lớn nhất của Liên hợp quốc là

A.Quan liêu, tham nhũng ngày càng ngày càng tăng .
B.Hệ thống nội bộ chia rẽ .
C.Chưa xử lý những yếu tố dịch bệnh, thiên tai, viện trợ kinh tế tài chính so với những nước thành viên nghèo khó .
D.Chưa đưa ra được quyết định hành động tương thích so với những vấn đề ở Trung Đông, châu Âu, Irắc .

Lời giải:

Liên hợp quốc là tổ chức có nhiều góp phần trong việc duy trì bảo mật an ninh và hòa binh thế giới. Tuy nhiên, tổ chức này cũng có những hạn chế nhất định trong đó có việc chưa có những quyết định hành động tương thích so với những vấn đề ở Trung Đông. Đặc biệt là trong vấn đề Ixraen tiến công Li Băng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 32: Hiện nay, hoạt động của Liên hợp quốc chủ yếu bị chi phối bởi nguyên tắc nào?

A.Chung sống độc lập và sự nhất trí giữa năm nước lớn .
B.Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kể nước nào .
C.Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
D.Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của toàn bộ những nước .

Lời giải:

Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ huy hoạt động giải trí của Liên hợp quốc là chung sống độc lập và sự nhất trí giữa 5 nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc ). Đây là 5 nước đại diện thay mặt cho cả hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Liên Xô xuất hiện trong Ủy ban thường trực sẽ là điều kiện kèm theo quan trọng kiềm tỏa hành vi của Mĩ trong Liên hợp quốc. Tất cả những quyết định hành động của Liên hợp quốc đều được trải qua khi có sự nhất trí của tổng thể 5 nước thành viên .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 33 : Dựa vào những thông tin được cung ứng dưới đây để vấn đáp những câu hỏi sau :
Tại Hội nghị Ialta ( 2 – 1945 ), nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Anh và Mỹ đã nhất trí xây dựng tổ chức Liên hợp quốc ( viết tắt bằng tiếng Anh là UN ) .
Từ ngày 25 – 4 đến 26 – 6 – 1945, hội nghị quốc tế gồm 50 nước được triệu tập tại San Francisco ( Mỹ ) để trải qua bản Hiến chương và công bố xây dựng Liên hợp quốc ( Liên Hiệp Quốc ) .
Ngày 24 – 10 – 1945, với sự phê chuẩn của QH những nước thành viên, Hiến chương chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 – 01 – 1946, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiên phong mới được tổ chức ( tại Luân Đôn ), với sự tham gia của 51 nước .
Đến năm 2011, Liên Hiệp Quốc có 193 vương quốc thành viên, gồm tổng thể những vương quốc độc lập được quốc tế công nhận. Thành viên mới nhất của Liên Hiệp Quốc là Nam Sudan, chính thức gia nhập ngày 14 – 7 – 2011 .
Liên Hiệp Quốc hoạt động giải trí với những nguyên tắc cơ bản sau :
– Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
– Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của toàn bộ những nước .
– Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kể nước nào .
– Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp tự do .
– Chung sống độc lập và sự nhất trí giữa năm nước lớn : Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc .
Khi Liên Hiệp Quốc được xây dựng, năm ngôn từ chính thức được lựa chọn là : tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Tiếng Ả Rập được đưa vào thêm từ năm 1973. Ban thư ký sử dụng 2 ngôn từ thao tác là tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong số những ngôn từ chính thức của Liên Hiệp Quốc, tiếng Anh là ngôn từ chính thức của 52 vương quốc thành viên, tiếng Pháp của 29 thành viên, tiếng Ả Rập là 24, tiếng Tây Ban Nha là 20, tiếng Nga là 4 và tiếng Hoa là 2. Tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Đức là những ngôn từ được sử dụng ở khá nhiều nước thành viên Liên Hiệp Quốc ( 8 và 6 ) nhưng lại không phải là ngôn từ chính thức của tổ chức này .
Đại hội đồng Liên hợp quốc họp phiên tiên phong tại đâu :
A.Mỹ.
B.Anh.
C.Pháp.
D.Đức.

Lời giải:

Ngày 24 – 10 – 1945, với sự phê chuẩn của QH những nước thành viên, Hiến chương chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 – 01 – 1946, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiên phong mới được tổ chức ( tại Luân Đôn – Anh ), với sự tham gia của 51 nước .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 34 : Dựa vào những thông tin được phân phối dưới đây để vấn đáp những câu hỏi sau :
Sau Hội nghị Ianta không lâu, từ ngày 25 – 4 đến ngày 26 – 6 – 1954, một hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxico ( Mĩ ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để trải qua bản Hiến chương và công bố xây dựng tổ chức Liên hợp quốc. Ngày 24 – 10 – 1945, sau khi được Quốc hội những nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực hiện hành .
Là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế, tăng trưởng những mối quan hệ hữu nghị giữa những nước dân tộc bản địa và thực thi hợp tác quốc tế giữa những nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
Để thực thi những mục tiêu đó, Liên hợp quốc hoạt động giải trí theo những nguyên tắc sau : Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa ; Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của tổng thể những nước ; Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào ; Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp độc lập ; Chung sống tự do và sự nhất trí giữa năm nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc ) .
Hiến chương pháp luật cỗ máy tổ chức của Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng kinh tế tài chính và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư kí .
Đại hội đồng : gồm đại diện thay mặt những nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp một kì để đàm đạo những yếu tố hoặc việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi Hiến chương pháp luật .
Hội đồng Bảo an : cơ quan giữ vai trò trọng điểm trong việc duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế. Mọi quyết định hành động của Hội đồng Bản an phải được sự nhất trí của năm nước Ủy viên thường trực là Liên Xô ( nay là Liên bang Nga ), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc mới được trải qua và có giá trị .
Ban Thư kí : cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm .
Ngoài ra, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức trình độ khác giúp việc. Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại Niu Oóc ( Mĩ ) .
Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã trở thành một forum quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm mục đích duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế. Liên hợp quốc đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc xử lý những vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, thôi thúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, trợ giúp những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, nhân đạo ,
Hiến chương của Liên hợp quốc được trải qua hội nghị nào :
A.Hội nghị Ianta .
B.Hội nghị Xan Phranxico .
C.Hội nghị Pốtxđam .
D.Hội nghị Pari .

Lời giải:

Sau Hội nghị Ianta không lâu, từ ngày 25 – 4 đến ngày 26 – 6 – 1954, một hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxico ( Mĩ ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để trải qua bản Hiến chương và công bố xây dựng tổ chức Liên hợp quốc. Ngày 24 – 10 – 1945, sau khi được Quốc hội những nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực hiện hành .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 35: Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau:

NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC

Trong phiên họp ngày 20 – 9 – 1977, vào lúc 18 giờ 30 phút, quản trị khóa họp 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nam Tư Lada Môixốp trịnh trọng nói : Tôi công bố nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công nhận là thành viên của Liên hợp quốc .
Cả phòng họp lớn của Đại hội đồng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Nước Ta, thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc .
Sáng ngày 21 – 9, tại trụ sở Liên hợp quốc đã trang trọng diễn ra lễ kéo cờ đỏ sao vàng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Trong buổi lễ kéo cờ Nước Ta tại trụ sở Liên hợp quốc, Tổng thư kí Cuốc Vanhai phát biểu : Ngày 20 – 9 – 1977, ngày mà Đại hội đồng Liên hợp quốc trải qua Nghị quyết kết nạp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày có ý nghĩa trọng đại không những so với nhân Nước Ta mà còn so với cả Liên hợp quốc. Sau cuộc chiến đấu lâu dài hơn và gian nan giành độc lập, tự do, nhân dân Nước Ta sẽ tham gia vào những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm mục đích thiết lập độc lập và công lí trên toàn quốc tế. Ông nhấn mạnh vấn đề : Liên hợp quốc sẽ làm rất là mình để giúp Nước Ta về mọi mặt trong việc hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh và thiết kế xây dựng lại quốc gia .
Trong lời phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh nói : Mấy chục năm qua, tuy chưa tham gia Liên hợp quốc, nước Nước Ta, bằng xương máu, đã góp thêm phần xứng danh vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân quốc tế vì độc lập, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và tân tiến xã hội. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hợp tác ngặt nghèo với những thành viên khác của Liên hợp quốc phấn đấu không mỏi mệt nhằm mục đích triển khai những tiềm năng cao quý đó .
( Nguyễn Quốc Hùng, Liên hợp quốc ,
NXB tin tức lí luận, H., 1992, tr. 54 – 57 )
Nước Ta gia nhập Liên hợp quốc, trở thành thành viên thứ :
A. 194 .
B. 149 .
C. 195 .
D. 159 .

Lời giải:

Ngày 20 – 9 – 1977, Nước Ta gia nhập Liên hợp quốc, trở thành thành viên thứ 149 .
Đáp án cần chọn là : B
Tải xuống
Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 tinh lọc, có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button