Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là?

Sản xuất của cải vật chất là sự ảnh hưởng tác động của con người vào tự nhiên, đổi khác những yếu tố của tự nhiên để tạo ra những mẫu sản phẩm tương thích với nhu yếu của mình. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là gì là câu hỏi được nhiều học viên chăm sóc tìm kiếm .

Câu hỏi:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là ?
A. Động lực thôi thúc xã hội tăng trưởng .

B. Cơ sở cho sự tồn tại của Nhà nước.

C. Nền tảng của xã hội loài người .

D. Cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là đáp án D. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

san xuat cua cai vat chat giu vai tro la

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động ảnh hưởng của con người vào tự nhiên, đổi khác những yếu tố của tự nhiên để tạo ra những mẫu sản phẩm tương thích với nhu yếu của mình .
Vai trò của sản xuất của cải vật chất gồm : Sản xuất của cải vật chất là cơ sở sống sót của xã hội và sản xuất của cải vật chất quyết định hành động mọi hoạt động giải trí của xã hội. Có thể thấy sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự sống sót và tăng trưởng của xã hội giữ vai trò quan trọng .

+ Đời sống xã hội bao gồm nhiều mặt hoạt động khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – công nghệ, thể thao, tôn giáo, v.v.. Các hoạt động này thường xuyên có quan hệ và tác động lẫn nhau. Xã hội càng phát triển thì các hoạt động nói trên càng phong phú, đa dạng và có trình độ cao hơn.

+ Bên cạnh đó để triển khai những hoạt động giải trí khác nhau như : kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, khoa học – công nghệ tiên tiến, thể thao, tôn giáo, v.v.., trước hết con người phải sống sót. Muốn sống sót, con người phải có thức ăn, đổ mặc, nhà tại, phương tiện đi lại đi lại và nhiều thứ thiết yếu khác. Để có những thứ đó, con người phải sản xuất và sản xuất với quy mô ngày cảng lớn. Xã hội sẽ không tổn tại nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất .
+ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở sống sót, tăng trưởng của xã hội loài người. Đây là cơ sở lí luận để lý giải những hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính — xã hội. Bởi vì, phương pháp sản xuất của cải vật chất là cơ sở phát sinh và pháp luật những quan hệ xã hội, ý thức và tỉnh thân của xã hội. Quá trình tăng trưởng của lịch sử dân tộc loài người là sự thay thế sửa chữa, tiếp nối nhau của những phương pháp sản xuất của cải vật chất, phương pháp sản xuất sau tân tiến và triển khai xong hơn phương pháp sản xuất trước .
=> Do đó đáp án đúng và không thiếu cho câu hỏi là đáp án D. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự sống sót và tăng trưởng của xã hội .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button