Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác – Tài liệu text

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.84 MB, 34 trang )

NĂM HỌC 2017 – 2018

SINH HỌC 7

GV:

Em hãy kể tên một số động vật thuộc lớp Giáp xác mà em biết và cho biết
loài nào có ở địa phương em?

– Một số Giáp xác thường gặp: Tôm, cua, ghẹ, cáy…
– Ở địa phương thường gặp: Cua đồng, cáy, tôm sông…

BÀI 24

ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

NỘI DUNG:

I- Một số giáp xác khác
II- Vai trò thực tiễn

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Mọt ẩm

Cua đồng đực

Con sun

Rận nước

Cua nhện

Chân kiếm

Tôm ở nhờ

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC
Đặc điểm

Kích thước

Cơ quan di chuyển

Lối sống

Đại điện
1-Mọt ẩm

2-Sun

3-Rận nước

4-Chân kiếm

5-Cua đồng

6-Cua nhện

7-Tôm ở nhờ

nhỏ; rất nhỏ; lớn; rất lớn
Các từ gợi ý

chân; chân kiếm; chân bò; râu;

tự do; kí sinh; cố định; ở cạn; hang
hốc; ẩn mình

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Kích thước nhỏ

Rận nước

Chân kiếm

Mọt ẩm

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Kích thước lớn

Cua đồng đực

Tôm ở nhờ

Cua nhện

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Có lợi

Rận nước

Chân kiếm tự do

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Có lợi

Cua đồng

Cua nhện

Tôm ở nhờ

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Đặc điểm

Kích thước

Cơ quan di chuyển

Lối sống

Đặc điểm khác

1-Mọt ẩm

Nhỏ

Chân

Tự do, ở cạn

Thở bằng mang

2-Sun

Nhỏ

Cố định

Sống bám vào vỏ tầu

Đại điện

3-Rận nước

Rất nhỏ

Râu

Tự do

Mùa hạ sinh toàn con cái

4-Chân kiếm

Rất nhỏ

Chân kiếm

Tự do, kí sinh

Kí sinh: phần phụ tiêu giảm

5-Cua đồng

Lớn

Chân bò

Tự do, hang hốc

Phần bụng tiêu giảm

6-Cua nhện

Rất lớn

Chân bò

Tự do

Chân dài giống nhện

7-Tôm ở nhờ

Lớn

Chân bò

Tự do, ẩn mình

Phần bụng vỏ mỏng và mềm

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Có hại

Con sun

Chân kiếm kí sinh

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Một số giáp xác ở địa phương:

Tôm sông

Cua đồng

Tép

Con cáy

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Sự đa đạng của lớp Giáp xác thể
hiện ở những đặc điểm nào?

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

 Lớp Giáp xác rất đa dạng:

+ Có số lượng loài lớn (khoảng 20 nghìn loài)
+ Có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau
+ Sống ở các môi trường khác nhau (nước ngọt,
nước mặn,nước lợ, ở cạn…)
+ Có lối sống, tập tính phong phú (tự do, kí sinh,
cố định…)

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN

Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác
STT

Các mặt ý nghĩa thực tiễn

1

Thực phẩm đông lạnh

2

Thực phẩm khô

3

Nguyên liệu để làm mắm

4

Thực phẩm tươi sống

5

Có hại cho giao thông thuỷ

6

Kí sinh gây hại cá

Tên các loài ví dụ

Tên các loài có ở địa phương

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Thực phẩm tươi sống:
Tôm hùm

Cua biển

Tôm càng xanh

Ghẹ

Tôm nương

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Thực phẩm tươi sống:

Tôm sông

Cua đồng

Tép

Cáy

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Các loại tôm, tép, … khô:

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Tôm đông lạnh:

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Tôm đông lạnh:

Tôm càng xanh

Tôm nương

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Nuôi và sản xuất tôm ở nước ta:

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Nhiều loài giáp xác nhỏ:

Rận nước

Chân kiếm tự do

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Một số giáp xác gây hại:

Sun

Chân kiếm kí sinh

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác
STT

Các mặt ý nghĩa thực tiễn

Tên các loài ví dụ

Tên các loài có ở địa phương

1

Thực phẩm đông lạnh

Tôm sú, tôm he, tôm hùm, …

Tôm, tép, …

2

Thực phẩm khô

Tôm, tép, …

Tôm, tép, …

3

Nguyên liệu để làm mắm

Tôm, tép, cua, cáy, còng…

Tôm, tép, cua, …

4

Thực phẩm tươi sống

Tôm hùm, cua biển, ghẹ, ruốc,

Cua đồng, tôm càng xanh, tôm sông, tép, …


5

Có hại cho giao thông thuỷ

Sun

6

Kí sinh gây hại cá

Chân kiếm kí sinh

Chân kiếm kí sinh

Con sunRận nướcCua nhệnChân kiếmTôm ở nhờI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCĐặc điểmKích thướcCơ quan di chuyểnLối sốngĐại điện1-Mọt ẩm2-Sun3-Rận nước4-Chân kiếm5-Cua đồng6-Cua nhện7-Tôm ở nhờnhỏ ; rất nhỏ ; lớn ; rất lớnCác từ gợi ýchân ; chân kiếm ; chân bò ; râu ; tự do ; kí sinh ; cố định và thắt chặt ; ở cạn ; hanghốc ; ẩn mìnhI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCKích thước nhỏRận nướcChân kiếmMọt ẩmI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCKích thước lớnCua đồng đựcTôm ở nhờCua nhệnI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCCó lợiRận nướcChân kiếm tự doI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCCó lợiCua đồngCua nhệnTôm ở nhờI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCĐặc điểmKích thướcCơ quan di chuyểnLối sốngĐặc điểm khác1-Mọt ẩmNhỏChânTự do, ở cạnThở bằng mang2-SunNhỏCố địnhSống bám vào vỏ tầuĐại điện3-Rận nướcRất nhỏRâuTự doMùa hạ sinh toàn con cái4-Chân kiếmRất nhỏChân kiếmTự do, kí sinhKí sinh : phần phụ tiêu giảm5-Cua đồngLớnChân bòTự do, hang hốcPhần bụng tiêu giảm6-Cua nhệnRất lớnChân bòTự doChân dài giống nhện7-Tôm ở nhờLớnChân bòTự do, ẩn mìnhPhần bụng vỏ mỏng mảnh và mềmI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCCó hạiCon sunChân kiếm kí sinhI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCMột số giáp xác ở địa phương : Tôm sôngCua đồngTépCon cáyI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁCSự đa đạng của lớp Giáp xác thểhiện ở những đặc thù nào ? I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC  Lớp Giáp xác rất phong phú : + Có số lượng loài lớn ( khoảng chừng 20 nghìn loài ) + Có nhiều hình dạng, kích cỡ khác nhau + Sống ở những thiên nhiên và môi trường khác nhau ( nước ngọt, nước mặn, nước lợ, ở cạn … ) + Có lối sống, tập tính nhiều mẫu mã ( tự do, kí sinh, cố định và thắt chặt … ) II. VAI TRÒ THỰC TIỄNBảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xácSTTCác mặt ý nghĩa thực tiễnThực phẩm đông lạnhThực phẩm khôNguyên liệu để làm mắmThực phẩm tươi sốngCó hại cho giao thông vận tải thuỷKí sinh gây hại cáTên những loài ví dụTên những loài có ở địa phươngII. VAI TRÒ THỰC TIỄNThực phẩm tươi sống : Tôm hùmCua biểnTôm càng xanhGhẹTôm nươngII. VAI TRÒ THỰC TIỄNThực phẩm tươi sống : Tôm sôngCua đồngTépCáyII. VAI TRÒ THỰC TIỄNCác loại tôm, tép, … khô : II. VAI TRÒ THỰC TIỄNTôm ướp đông : II. VAI TRÒ THỰC TIỄNTôm ướp lạnh : Tôm càng xanhTôm nươngII. VAI TRÒ THỰC TIỄNNuôi và sản xuất tôm ở nước ta : II. VAI TRÒ THỰC TIỄNNhiều loài giáp xác nhỏ : Rận nướcChân kiếm tự doII. VAI TRÒ THỰC TIỄNMột số giáp xác gây hại : SunChân kiếm kí sinhII. VAI TRÒ THỰC TIỄNBảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xácSTTCác mặt ý nghĩa thực tiễnTên những loài ví dụTên những loài có ở địa phươngThực phẩm đông lạnhTôm sú, tôm he, tôm hùm, … Tôm, tép, … Thực phẩm khôTôm, tép, … Tôm, tép, … Nguyên liệu để làm mắmTôm, tép, cua, cáy, còng … Tôm, tép, cua, … Thực phẩm tươi sốngTôm hùm, cua biển, ghẹ, ruốc, Cua đồng, tôm càng xanh, tôm sông, tép, … Có hại cho giao thông vận tải thuỷSunKí sinh gây hại cáChân kiếm kí sinhChân kiếm kí sinh

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button