Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP (Có trắc nghiệm – đáp án)

Câu 25 : Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm sản xuất của công nghiệp ?A. Sản xuất công nghiệp gồm có hai quá trình .B. Sản xuất công nghiệp mang tính mùa vụ .

C. Sản xuất công nghiệp ít chịu ảnh hưởng tự nhiên.

D. Gồm nhiều ngành phức tạp nhưngcó sự phối hợp ngặt nghèo .Hiển thị đáp ánĐáp án B .Giải thích : Đặc điểm của công nghiệp là :- Sản xuất công nghiệp gồm có hai quá trình : quy trình tiến độ ảnh hưởng tác động và tiến trình chế biến những nguyên vật liệu đó thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng .- Sản xuất công nghiệp có đặc thù tập trung chuyên sâu cao độ .- Sản xuất công nghiệp gồm có nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp ngặt nghèo để tạo ra loại sản phẩm ở đầu cuối .Câu 26. Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác lập là :A. Nâng cao đời sống dân cư .B. Cải thiện quản lí sản xuất .C. Xoá đói giảm nghèo .D. Công nghiệp hoá nông thôn .Hiển thị đáp ánĐáp án D .Giải thích : Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác lập là công nghiệp hoá nông thôn .Câu 27. Ngành công nghiệp khai thác có đặc điểm phân bổ nào dưới đây ?A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên vật liệu .B. Gắn với những nơi giao thông vận tải tăng trưởng để dễ luân chuyển .C. Gắn với thị trường tiêu thụ .D. Nằm thật xa khu dân cư .Hiển thị đáp ánĐáp án A .Giải thích : Đặc điểm phân bổ của ngành công nghiệp khai thác là khi nào cũng gắn với vùng nguyên vật liệu .Cho bảng số liệu sau : SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1950 – 2013Câu 28 : Nhận xét nào sau đây không đúng ?A. Sản lượng than, dầu mỏ, điện và thép đều tăng lên liên tục qua những năm .B. Sản lượng điện tăng nhanh nhất so với những mẫu sản phẩm còn lại .C. Sản lượng than tăng chậm nhất so với những loại sản phẩm còn lại .D. Sản lượng thép tăng chậm hơn sản lượng dầu mỏ .Hiển thị đáp ánĐáp án D .Giải thích : Nhận xét- Sản lượng than, dầu mỏ, điện và thép đều tăng lên liên tục qua những năm => Nhận xét A đúng .- Áp dụng công thức tính : vận tốc tăng sản lượng = sản lượng năm năm 2013 / sản lượng năm 1950 => Sản lượng than tăng gấp 3.8 lần, dầu mỏ tăng gấp 7.1 lần, điện tăng gấp 24 lần, thép tăng 7.4 lần .Như vậy :- Sản lượng điện tăng nhanh nhất ( gấp 24 lần ) => Nhận xét B đúng .- Sản lượng than tăng chậm nhất ( gấp 3.8 lần ) => Nhận xét C đúng .- Sản lượng thép tăng nhanh hơn sản lượng dầu mỏ ( 7.4 lần > 7.1 lần ) .=> Nhận xét D. Sản lượng thép tăng chậm hơn dầu mỏ là không đúng .Câu 29 : Để biểu lộ sản lượng của 1 số ít loại sản phẩm công nghiệp trên quốc tế qua những năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất ?A. Cột chồng .B. Kết hợp .C. Miền .D. Đường .Hiển thị đáp ánĐáp án B .Giải thích :- Yêu cầu đề ra bộc lộ sản lượng những loại sản phẩm công nghiệp -> nghĩa là biểu lộ sự đổi khác giá trị của những mẫu sản phẩm công nghiệp .- Bảng số liệu bộc lộ 2 đơn vị chức năng khác nhau ( triệu tấn và tỉ kWh ) .=> Dựa vào tín hiệu nhận dạng biểu đồ tích hợp ở trường hợp 2 .

=> Lựa chọn biểu đồ kết hợp (cột và đường) để thể hiện sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm.

Câu 30. Để bộc lộ vận tốc tăng trưởng sản lượng của 1 số ít mẫu sản phẩm công nghiệp trên quốc tế qua những năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất ?A. Cột chồng .B. Kết hợp .C. Miền .D. Đường .Hiển thị đáp ánĐáp án D .Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và nhu yếu đề bài => Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng sản lượng của một số ít loại sản phẩm công nghiệp trên quốc tế qua những năm .Câu 31. Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên ?A. Sản lượng than, dầu mỏ tăng – giảm không liên tục .B. Sản lượng điện tăng nhanh nhất so với những mẫu sản phẩm còn lại .C. Sản lượng than tăng chậm nhất so với những mẫu sản phẩm còn lại .D. Sản lượng thép tăng nhanh hơn sản lượng dầu mỏGợi ý : Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu .Hiển thị đáp ánĐáp án A .Giải thích : Nhận xét- Sản lượng than, dầu mỏ, điện và thép đều tăng lên liên tục qua những năm => Nhận xét A sai .- Áp dụng công thức tính : vận tốc tăng sản lượng = sản lượng năm năm 2013 / sản lượng năm 1950 => Sản lượng than tăng gấp 3.8 lần, dầu mỏ tăng gấp 7.1 lần, điện tăng gấp 24 lần, thép tăng 7.4 lần .Như vậy :- Sản lượng điện tăng nhanh nhất ( gấp 24 lần ) => Nhận xét B đúng .- Sản lượng than tăng chậm nhất ( gấp 3.8 lần ) => Nhận xét C đúng .- Sản lượng thép tăng nhanh hơn sản lượng dầu mỏ ( 7.4 lần > 7.1 lần )  Nhận xét D đúng .Câu 32 : Để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên, kinh tế tài chính xã – hội và mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao trong sản xuất công nghiệp, tác nhân đóng vai trò quan trọng số 1 làA. Thị trường .B. Tiến bộ khoa học kĩ thuật .C. Dân cư – lao động .D. Cở sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật .Hiển thị đáp ánĐáp án B .Giải thích : Áp dụng khoa học kĩ thuật, máy móc thiết bị tân tiến trong những khâu sản xuất sẽ góp thêm phần nâng cao chất lượng và hiệu suất mẫu sản phẩm. Để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên và kinh tế tài chính xã hội cần vận dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật văn minh trong sản xuất. Các mẫu sản phẩm được sản xuất dựa trên quá trình công nghệ tiên tiến, máy móc tân tiến sẽ giúp nâng cao giá trị nâng cao giá trị loại sản phẩm để đạt mục tiêu ở đầu cuối là mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao cho ngành công nghiệp. Như vậy, để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên, kinh tế tài chính xã – hội và mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao trong sản xuất công nghiệp, tác nhân tân tiến khoa học kĩ thuật đóng vai trò quan trọng số 1 .Câu 33. Tại sao công nghiệp có vai trò chủ yếu trong nền kinh tế tài chính quốc dân ?A. Đây là ngành sản xuất bằng máy móc nên có một khối lượng loại sản phẩm lớn nhất .B. Có tương quan, ảnh hưởng tác động đến toàn bộ những ngành kinh tế tài chính khác vì cung ứng tư liệu sản xuất, kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật cho những ngành khác .C. Là ngành có năng lực sản xuất ra nhiếu loại sản phẩm mới mà không có ngành nào làm được .D. Là ngành có năng lực lan rộng ra sản xuất, lan rộng ra thị trường, tạo ra nhiều việc làm mới tăng thu nhập .Hiển thị đáp ánĐáp án B .Giải thích : Nguyên nhân ngành công nghiệp có vai trò chủ yếu trong nền kinh tế tài chính quốc dân là vì có tương quan, tác động ảnh hưởng đến tổng thể những ngành kinh tế tài chính khác, phân phối tư liệu sản xuất, kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật cho những ngành khác .Câu 34 : Để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên, kinh tế tài chính xã – hội và mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao trong sản xuất công nghiệp, tác nhân tân tiến khoa học kĩ thuật đóng vai trò như thế nào ?A. Quan trọng nhất .B. Không thiết yếu .C. Quan trọng .D. Tùy thuộc từng trường hợp .Hiển thị đáp ánĐáp án A .Giải thích : Áp dụng khoa học kĩ thuật, máy móc thiết bị tân tiến trong những khâu sản xuất sẽ góp thêm phần nâng cao chất lượng và hiệu suất mẫu sản phẩm. Để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên và kinh tế tài chính xã hội cần vận dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật tân tiến trong sản xuất. Các mẫu sản phẩm được sản xuất dựa trên quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến, máy móc văn minh sẽ giúp nâng cao giá trị nâng cao giá trị mẫu sản phẩm để đạt mục tiêu ở đầu cuối là mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao cho ngành công nghiệp. Như vậy, để khai thác tốt nhất những điều kiên tự nhiên, kinh tế tài chính xã – hội và mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao trong sản xuất công nghiệp, tác nhân tân tiến khoa học kĩ thuật đóng vai trò quan trọng số 1 .Câu 35. Vì sao ngành điện nguyên tử rất tiện nghi nhưng lại chậm tăng trưởng ?A. Thiếu nguồn nguyên vật liệu để sản xuất .B. Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao .C. Chưa thật bảo vệ bảo đảm an toàn .

D. Vốn đầu tư lớn nên các nước đang phát triển không thể xây dựng được.

Hiển thị đáp ánĐáp án C .Giải thích : Ngành điện nguyên tử rất thuận tiện nhưng lại chậm tăng trưởng, nguyên do chính là do ngành này chưa thật sự bảo vệ bảo đảm an toàn, nếu xảy ra sự cố thì gây ra hậu quả vô cùng nghiệm trọng, lê dài và trên diện rất rộng .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button