Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

IVai trò và đặc điểm của nông nghiệp – vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

– Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng.

I.Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông – lâm – ngư nghiệp.

– Là một ngành sx vật chất không hề thay thế sửa chữa được :+ Cung cấp lương thực, thực phẩm .+ Nguyên liệu cho công nghiệp .+ Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ .- Hiện nay 40 % số lao động quốc tế tham gia hoạt động giải trí nông nghiệp, chiếm 4 % GDP toàn thế giới .

2. Đặc điểm

a ) Đất trồng là tư liệu sản xuất đa phần và không hề sửa chữa thay thế- Đây là đặc điểm quan trọng phân biệt nông nghiệp với công nghiệp .- Quy mô và phương hướng sản xuất mức độ thâm canh và cả việc tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ nhờ vào nhiều vào đất đai .

b) Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.

– Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là những sinh vật, những khung hình sống .- Việc hiểu biết và tôn trọng những quy luật sinh học, quy luật tự nhiên là một yên cầu quan trọng trong quy trình sản xuất nông nghiệp .c ) Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ- Đây là đặc điểm nổi bật của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt .- Thời gian sinh trưởng và tăng trưởng của cây cối, vật nuôi tương đối dài, không giống nhau và trải qua hàng loạt tiến trình tiếp nối nhau .- Cần thiết phải thiết kế xây dựng cơ cấu tổ chức nông nghiệp phải chăng, đa dạng hóa sản xuất, tăng trưởng ngành nghề dịch vụ .d ) Sản xuất nông nghiệp nhờ vào vào điều kiện kèm theo tự nhiên- Cây trồng và vật nuôi chỉ hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng .- Các yếu tố này tích hợp ngặt nghèo với nhau, cùng ảnh hưởng tác động trong một thể thống nhất và không hề thay thế sửa chữa nhau .e ) Trong nền kinh tế tài chính văn minh, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất sản phẩm & hàng hóa

Biểu hiện là việc hình thành và tăng trưởng những vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và tăng nhanh chế biến nông sản để nâng cao giá trị thương phẩm .

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button