Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 11: Độ cao của âm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 11 : Độ cao của âm giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

Bài C1 (trang 31 SGK Vật Lý 7): Hãy quan sát và đếm số dao động của từng con lắc trong mười giây và ghi kết quả vào bảng sau:

Con lắc

Con lắc nào dao động nhanh?

Con lắc nào xê dịch chậm ?

Số dao động trong 10 giâySố dao động trong 1 giây
a
b

Lời giải:

Con lắc Con lắc nào xê dịch nhanh ?
Con lắc nào giao động chậm ?
Số dao động trong 10 giâySố dao động trong 1 giây
aDao động chậm hơnTùy thí nghiệm cụ thể. Giả sử: 80,8
bDao động nhanh hơnTùy thí nghiệm cụ thể. Giả sử: 121,2

Bài C2 (trang 31 SGK Vật Lý 7): Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn?

Lời giải:

Con lắc có dây ngắn ( 20 cm ) có số giao động trong 1 giây nhiều hơn tần số xê dịch của nó lớn hơn .
Nhận xét : Dao động càng nhanh, tần số giao động càng lớn .

Bài C3 (trang 32 SGK Vật Lý 7): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Phần tự chọn của thước dài dao động …. âm phát ra … – cao
– nhanh
Phần tự chọn của thước ngắn dao động …. âm phát ra … – thấp
– chậm

Lời giải:

Phần tự do của thước dài xê dịch chậm âm phát ra thấp
Phần tự do của thước ngắn giao động nhanh âm phát ra cao .

Bài C4 (trang 32 SGK Vật Lý 7): Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 32 Sgk Vat Ly 7

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động… âm phát ra…

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa xê dịch … âm phát ra …

Lời giải:

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa giao động chậm, âm phát ra thấp .
Khi đĩa quay nhanh, góc miếng ìa xê dịch nhanh, âm phát ra cao .

Kết luận: dao động cành nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).

Bài C5 (trang 33 SGK Vật Lý 7): Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?

Lời giải:

Theo Kết luận trên ta thấy :
– Vật giao động có tần số 70H z sẽ xê dịch nhanh hơn vật giao động có tần số 50H z
– Âm phát ra có tần số 70H z bổng hơn âm phát ra có tần số 50 Hz .

Bài C6 (trang 33 SGK Vật Lý 7): Hãy tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp thế nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao?

Lời giải:

Theo Kết luận trên ta thấy :
– Dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao ( bổng ) và tần số âm lớn .
– Dây đàn căng ít thì âm phát ra thẩp ( trầm ) và tần số âm nhỏ .

Bài C7 (trang 33 SGK Vật Lý 7): Cho đĩa trong thí nghiệm ở hình 11.3 quay, em hãy lần lượt chạm góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần vành đĩa và vào một hàng lỗ ở gần tâm đĩa. Trong trường hợp: nào âm phát ra cao hơn? Hãy giải thích?

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C7 Trang 33 Sgk Vat Ly 7

Lời giải:

* Khi đĩa quay đều nếu chạm miếng bìa 1 vào hàng lỗ ở gần vành đĩa → âm phát ra cao hơn khi chạm bìa vào hàng lỗ ở gần tâm đĩa .
* Kết quả này có được là do tốc độ của những lỗ ở gần vành đĩa lớn hơn tốc độ của những lỗ ở gần tâm đĩa nên số lần va chạm của lỗ với miếng bìa trong 1 giây ( tức là tần số âm phát ra ) khi chạm bìa với hàng lỗ ở gần vành đĩa lớn hơn tần số âm của miếng bìa chạm vào hàng lỗ ở gần tâm đĩa .

Source: https://vietlike.vn
Category: Vật lý

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button