Bài hát tiếng Trung – Chỉ vì quá yêu em – 只是太爱你 – (Vietsub, pinyin)

1.  Học tiếng Trung qua bài hát : Chỉ vì quá yêu em (只是太爱你 : Zhǐshì tài ài nǐ) cùng tiengtrung.com các bạn nhé

2. Trình bày : Trương Kính Hiên ( 张敬轩 : Zhāngjìngxuān )Lời bài hát chỉ vid quá yêu em lời trung + pinyin + lời việt :

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng chính bới tôi thật sự rất nhớ em .

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi đơn độc gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em .

我知道这样不应该 也知道你会受伤害
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
tôi biết rằng mình không nên như vậy, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương .

只是不想再让自己 对你太过依赖
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

—–
我明白 你给的爱 是真实地存在

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự sống sót quá đỗi chân thực .

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên vì thế mới có thể để cho em ra đi

—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
chính do tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không .

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
vì vậy trong kiếp này tôi mới nỗ lực hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất .

爱你都变成伤害你
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu .

我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như không thở được .

不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

—–
原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng chính do tôi thật sự rất nhớ em .

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi đơn độc gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em .

我知道这样不应该 也知道你会受伤害
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
tôi biết rằng mình không nên như vậy, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương .

只是不想再让自己 对你太过依赖
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

—–
我明白 你给的爱 是真实地存在

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự sống sót quá đỗi chân thực .

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên vì thế mới có thể để cho em ra đi

—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
do tại tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không .

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
cho nên vì thế trong kiếp này tôi mới cố gắng nỗ lực hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất .

爱你都变成伤害你
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu .

我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như không thở được .

不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi .

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
chính do tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không .

所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ
cho nên vì thế trong kiếp này tôi mới cố gắng nỗ lực hết mình để trao em toàn bộ những điều tốt đẹp nhất .

爱你都变成伤害你

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu .

我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như không thở được .

不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Lời Trung

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

.
我知道这样不应该 也知道你会受伤害

只是不想再让自己 对你太过依赖
我明白 你给的爱 是真实地存在
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
爱你都变成伤害你
我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你
原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
我知道这样不应该 也知道你会受伤害
只是不想再让自己 对你太过依赖
我明白 你给的爱 是真实地存在

.
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
爱你都变成伤害你
我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你
爱你都变成伤害你
我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你

unnamed file 7963

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Pinyin

Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Lời Việt

Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng chính do tôi thật sự rất nhớ em
chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi đơn độc gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em
tôi biết rằng mình không nên như vậy, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương
chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa
tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự sống sót quá đỗi chân thực
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, do đó mới có thể để cho em ra đi
chính bới tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
do đó trong kiếp này tôi mới cố gắng nỗ lực hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu
tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi
xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng do tại tôi thật sự rất nhớ em
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, do đó mới có thể để cho em ra đi
chính bới tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
do đó trong kiếp này tôi mới cố gắng nỗ lực hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu
tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi
do tại tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
do đó trong kiếp này tôi mới cố gắng nỗ lực hết mình để trao em tổng thể những điều tốt đẹp nhất
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

Mục lục những bài hát đi cùng năm tháng của Trung Quốc

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button