Có thể? ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành – Tin học 10: Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”

Bài 12 Tin học lớp 10 : Giao tiếp với hệ quản lý. Giải câu 1 đến câu 7 trang 71. Tệp là gì …

Câu 1: Tệp là gì?

20190612125439baigiai

Tệp là mot tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

Câu 2: Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?

Cây thư mục có dạng cây do tại mỗi thư mục coi như một cành, mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nào đó. Mỗi cành ngoài là có thể có những cành con. Ví dụ, sơ đồ sau là cấu trúc thư mục dạng cây :

unnamed file 7679

Câu 3

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là :
– Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm 2 phần : phần tên và phần lan rộng ra và được ngăn cách bằng dấu chấm phẩy ( ; )
Phần lan rộng ra của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành quản lý sử đúng để phân loại tệp ;
Tên tệp không được chứa một trong những kí tự sau : \ / : * ? ” < > |
– Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown :
Ba tên đúng :
Baitap. xls
hoso.pas
luutru.doc
– Ba tên sợi :
Lopl 1A. ( Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm )
C ? Def. gh. MP3 ( Sai vì trong tên chứa kí tự ? )
234 * abcd ” 555 ( Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự ” )

Câu 4: Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Không thể lưu hai tệp với những tên Bao_cao. txt và BAO_CAO. TXT trong cùng một thư mục. Vì mạng lưới hệ thống nhận dạng phần tên theo 66 kí tự đầu của tên và không phân biệt chữ hoa chữ thường nên hai tên Bao_cao và BAO_CAO sẽ giống nhau. Phần đuôi (. txt và. TXT ) cũng sẽ được coi là giống nhau .

Câu 5: Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

– Các đặc trưng của mạng lưới hệ thống quản trị, đó là :
– Đảm bảo vận tốc truy vấn thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của mạng lưới hệ thống không bị nhờ vào nhiều vào vận tốc của thiết bị ngoại vi ;
– Độc lập giữa thông tin và phương tiện đi lại mang thông tin ;
– Độc lập giữa chiêu thức tàng trữ và giải pháp xử lí ;
– Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu suất cao ;
– Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế tác động ảnh hưởng của những lỗi kĩ thuật hoặc chương trình .

Câu 6: Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

A ) X.Pas.P
B ) Ư / I.DOC
C ) HUT.TXT – BMP
D ) A.A – C.D ;
E ) HY * O.D ;
F ) H T H.DOC

Tên ở mục E sai vì chứa kí tự .
Các tên còn lại đúng .

Câu 7: Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip…

Đường dẫn đến các tệp là như sau:

C : \ Downloads \ luu \ happybirthday. mp3 ;
C : \ Downloads \ EmHocToan. zip

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button