Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

1. Tính nhẩm:

43 × 11 = … … 86 × 11 = … … 73 × 11 = … …

2. Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng? (giải bằng hai cách)

3. Tìm x:

a ) x : 11 = 35
b ) x : 11 = 87

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a ) Muốn nhân nhẩm một số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho
b ) Muốn nhân nhẩm một số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho
c ) Muốn nhan nhẩm 1 số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho

Bài giải:

1.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

2.

Tóm tắt:

giai bai 1 2 3 4 trang 71 vo bai tap sbt toan lop 4 tap 1 1 1514573665

Cách 1:

Bài giải

Khối lớp Ba có số học viên là :
16 11 = 176 ( học viên )
Khối lớp Bốn có số học viên là :
14 11 = 154 ( học viên )

Cả hai khối có số học sinh là:

176 + 154 = 330 ( học viên )
Đáp số : 330 học viên

Cách 2:

Bài giải

Số hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 ( hàng )
Tổng số học viên của hai khối là :
11 30 = 330 ( học viên )
Đáp số : 330 học viên

3.

a ) x : 11 = 35
x = 35 × 11
x = 385
b ) x : 11 = 87
x = 87 × 11
x = 957

4. 

a ) Muốn nhân nhẩm một số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho

 S

b ) Muốn nhân nhẩm một số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho

 Đ

c ) Muốn nhan nhẩm 1 số ít có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đã cho

 S

Giaibaitap.me

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button