Review

Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 2 Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 88

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và dấu phẩy (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 138) và viết lại hai bức thư sao cho có đủ các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết:

Dấu chấm và dấu phẩy

Có lần, nhà văn nổi tiếng Bớc-na Sô nhận được tập bản thảo truyện gắn của một người đang tập viết văn, kèm theo một bức thư ngắn. Thư viết : ” Thưa ngài tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số ít sáng tác mới của tôi vì viết vội tôi chưa kịp đánh những dấu chấm dấu phẩy rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm dấu phẩy thiết yếu xin cảm ơn ngài. ”
Vốn là người có khiếu vui nhộn, Bớc-na Sô bèn viết thư vấn đáp : ” Anh bạn trẻ ạ tôi rất sẵn lòng giúp sức anh với một điều kiện kèm theo là anh hãy đếm toàn bộ những dấu chấm dấu phẩy thiết yếu rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi chào anh. ”
TRẦN MẠNH THƯỜNG sưu tầm
a ) Thưa ngài tôi xin trân trọng gửi tới ngài 1 số ít sáng tác mới của tôi vì viết vội tôi chưa kịp đánh những dấu chấm dấu phẩy rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm dấu phẩy thiết yếu xin cảm ơn ngài .
… … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … …
b ) Anh bạn trẻ ạ tôi rất sẵn lòng trợ giúp anh với một điều kiện kèm theo là anh hãy đếm tổng thể những dấu chấm dấu phẩy thiết yếu rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi chào anh .

…………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … …

Phương pháp giải:

Tác dụng của dấu phẩy :
– Ngăn cách những bộ phận cùng chức vụ trong câu .
– Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ .
– Ngăn cách những vế câu trong câu ghép .

Từ các tác dụng của dấu phẩy trên em hãy xét chúng trong nội dung hai bức thư để đặt vào vị trí phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội tôi chưa kịp đánh các dấu chấm, dấu phẩy. Rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết. Xin cảm ơn ngài.

b) Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button