Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 36 tiết 2 trang 133, 134, 135 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Hưởng ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Có một cân hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Câu 1 (Bài 36, tiết 2) trang 133, 134 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bai 36 tiet 2 cau 1 trang 133 vbt toan 2 tap 1 1

Hai đồng hồ đeo tay chỉ cùng giờ vào buổi chiều là :
A. N và E B. N và G C. M và E

bai 36 tiet 2 cau 1 trang 133 vbt toan 2 tap 1 2

Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
A. 8 cm B. 13 cm D. 31 cm

Phương pháp:

a ) Quan sát tranh để tìm hai đồng hồ đeo tay chỉ cùng giờ buổi chiều .
b ) Độ dài đường gấp khúc ABCD = Độ dài đoạn thẳng AB + độ dài đoạn thẳng BC + độ dài đoạn thẳng CD .

Lời giải:

a ) Hai đồng hồ đeo tay chỉ cùng giờ vào buổi chiều là M và E .

Chọn đáp án C.

b ) Độ dài đường gấp khúc ABCD là 4 cm + 4 cm + 5 cm = 13 cm .

Chọn đáp án B.

Câu 2 (Bài 36, tiết 2) trang 134, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm .

bai 36 tiet 2 cau 2 trang 134 vbt toan 2 tap 1 2

Phương pháp:

a ) Cân nặng của quả dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg .
b ) Số lít nước còn lại trong can bằng 10 – 2 – 2 – 2 = 4 lít

Lời giải:

a ) Em quan sát hình :
Em thấy : 1 quả dưa + 2 kg = 5 kg nên 1 quả dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg .
=> Quả dưa cân nặng 3 kg
b ) Em quan sát hình
Em thấy : có 3 cốc chứ 2 l nên số lít nước còn lại là : 10 l – 2 l – 2 l – 2 l = 4 l
Em điền như sau :

bai 36 tiet 2 cau 2 trang 134 vbt toan 2 tap 1 1

Câu 3 (Bài 36, tiết 2) trang 134, 135 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Hưởng ứng trào lưu vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi :
a ) Lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh ?
b ) Lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Phương pháp:

Số tranh lớp 2B vẽ được = Số tranh của lớp 2A + 8 bức tranh.

Số tranh của lớp 2A và lớp 2C = Số tranh của lớp 2A + số tranh của lớp 2B .

Lời giải:

a ) Để biết lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh lớp 2A vẽ được ( 17 bức tranh ) cộng với số bức tranh lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A ( 8 bức tranh ). Em có phép tính : 17 + 8 = 25
Bài giải
Lớp 2B vẽ được số bức tranh là :
17 + 8 = 25 ( bức )
Đáp số : 25 bức tranh .
b ) Để biết được lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh của lớp 2A cộng với số bức tranh của lớp 2C, em có phép tính : 17 + 20 = 37. Em trình diễn như sau :
Bài giải
Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số bức tranh là :
17 + 20 = 37 ( bức )
Đáp số : 37 bức tranh .

Câu 4 (Bài 36, tiết 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

bai 36 tiet 2 cau 4 trang 135 vbt toan 2 tap 1 2

Phương pháp:

Tính nhẩm hiệu quả những phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống .

Lời giải:

Em triển khai cộng, trừ lần lượt những phép tính từ trái sang phải được tác dụng như sau :

bai 36 tiet 2 cau 4 trang 135 vbt toan 2 tap 1 1

Câu 5 (Bài 36, tiết 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Có một cân hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to ?

Phương pháp:

Lần cân 1 : Đặt quả cân 2 kg lên đĩa, lấy gạo đặt lên đĩa cân còn lại sao cho 2 đĩa cân cân đối .
Lần cân 2 : Đặt quả cân 5 kg lên đĩa, đặt quả cân 2 kg và số gạo lấy ở lần 1 cho lên đĩa cân còn lại. Lấy thêm gạo đặt vào đĩa cân này cho đến khi cân cân đối .

Lời giải:

Em triển khai cân như sau :
Lần 1 :
1 bên để 1 quả cân 5 kg, 1 bên để 1 quả cân 2 kg và để túi gạo sao cho cân được cân đối .
Khi đó túi gạo nặng : 5 kg – 2 kg = 3 kg
Lần 2 :
1 bên để quả cân 2 kg, 1 bên để túi gạo sao cho cân cân đối. Khi đó túi gạo nặng 2 kg .
Vậy số gạo còn lại là 1 kg .

Sachbaitap.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button