Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 116+117. Luyện tập…

Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập ( VBT ) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37 bài 116 Vở bài tập ( VBT ) Toán 4 tập 2. 1. Tính

1. Tính

a ) \ ( { 1 \ over 4 } + { 3 \ over { 15 } } \ ) b ) \ ( { 5 \ over 2 } + { 7 \ over 9 } \ )
c ) \ ( { 3 \ over 2 } + { 2 \ over 3 } \ ) d ) \ ( { 4 \ over 5 } + { 3 \ over 2 } \ )

2. Rút gọn rồi tính:

a ) \ ( { 4 \ over 5 } + { 3 \ over { 15 } } \ ) b ) \ ( { 2 \ over 3 } + { { 32 } \ over { 24 } } \ ) c ) \ ( { 5 \ over 6 } + { { 15 } \ over { 18 } } \ )

3. Tính rồi rút gọn:

a ) \ ( { 8 \ over { 15 } } + { 2 \ over 3 } \ ) b ) \ ( { 3 \ over 7 } + { 4 \ over 8 } \ )

4. Một con ốc sên rơi xuống một hố sâu, ban ngày leo lên được \({9 \over {10}}\) m, ban đêm leo lên được \({2 \over 5}\) m. Hỏi sau mọt ngày đêm ốc sên leo lên được:

a ) Bao nhiêu mét ?
b ) Bao nhiêu xăng – ti – mét ?

loi giai chi tiet

1. 

a ) \ ( { 1 \ over 4 } + { 3 \ over { 15 } } = { 5 \ over { 20 } } + { { 12 } \ over { 20 } } = { { 17 } \ over { 20 } } \ )
b ) \ ( { 5 \ over 2 } + { 7 \ over 9 } = \, { { 45 } \ over { 18 } } + { { 14 } \ over { 18 } } = { { 59 } \ over { 18 } } \ )
c ) \ ( { 3 \ over 2 } + { 2 \ over 3 } = { 9 \ over 6 } + { 4 \ over 6 } = { { 13 } \ over 6 } \ )

d) \({4 \over 5} + {3 \over 2} = {8 \over {10}} + {{15} \over {10}} = {{23} \over {10}}\)

Quảng cáo

2. 

a ) \ ( { 4 \ over 5 } + { 3 \ over { 15 } } = { 4 \ over 5 } + { { 3 \ times 1 } \ over { 3 \ times 5 } } = { 4 \ over 5 } + { 1 \ over 5 } = { 5 \ over 5 } = 1 \ )
b ) \ ( { 2 \ over 3 } + { { 32 } \ over { 24 } } = { 2 \ over 3 } + { 4 \ over 3 } = { 6 \ over 3 } = 2 \ )
c ) \ ( { 5 \ over 6 } + { { 15 } \ over { 18 } } = { 5 \ over 6 } + { 5 \ over 6 } = { { 10 } \ over { 12 } } = { 5 \ over 3 } \ )

3. 

a ) \ ( { 8 \ over { 15 } } + { 2 \ over 3 } = { 8 \ over { 15 } } + { { 10 } \ over { 15 } } = { { 18 } \ over { 15 } } = { 6 \ over 5 } \ )
b ) \ ( { 3 \ over 7 } + { 4 \ over 8 } = { { 24 } \ over { 56 } } + { { 28 } \ over { 56 } } = { { 52 } \ over { 56 } } = { { 13 } \ over { 14 } } \ )

4.

Tóm tắt

20171207170342bai 116 hinh 2 vbt toan 4 tap 2

Bài giải

a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là: \({9 \over {10}} + {2 \over 5} = {{13} \over {10}}(m)\)

b ) Ốc sên bò được \ ( { { 13 } \ over { 10 } } m = 130 cm \ )
Đáp số : Ốc sên bò được \ ( { { 13 } \ over { 10 } } \ ) m
Ốc sên bò được 130 cm

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button