Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 92: luyện tập – Trang 6,7 | Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập 1: Trang 6 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình thang

Đáy bé

Đáy lớnChiều caoDiện tích
15 cm10 cm12 cm 
USD \ frac { 4 } { 5 } $ mUSD \ frac { 1 } { 2 } $ mUSD \ frac { 2 } { 3 } $ m 
1,8 dm1,2 dm0,6 dm 

hướng dẫn :diện tích quy hoạnh hình thang = $ \ frac { 1 } { 2 } $ x ( đáy lớn + đáy nhỏ ) x chiều cao=> Giải :

Hình thang
Đáy béĐáy lớnChiều caoDiện tích
15 cm10 cm12 cm 150 cm$^{2}$
USD \ frac { 4 } { 5 } $ mUSD \ frac { 1 } { 2 } $ mUSD \ frac { 2 } { 3 } $ m  $\frac{13}{30}$ m$^{2}$
1,8 dm1,2 dm0,6 dm 0,93 dm$^{2}$

Bài tập 2: Trang 6 vở bt toán 5 tập 2

a. Một hình thang có diện tích quy hoạnh 20 mét vuông, đáy lớn 55 dm và đáy bé 45 dm. Tính chiều cao của hình thang .

b. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

hướng dẫn :a. Chiều cao của hình thang = diện tích quy hoạnh x 2 : ( đáy lớn + đáy bé )b. Trung bình cộng hai đáy hình thang = diện tích quy hoạnh hình thang : chiều cao=> Giải :20 m USD ^ { 2 } $ = 2000 dm USD ^ { 2 } $chiều cao của hình thang đó là :2000 x 2 : ( 55 + 45 ) = 40 ( dm )Trung bình cộng hai đáy hình thang đó là :7 : 2 = 3,5 ( m )Đáp số : a. 40 dmb. 3,5 m

Bài tập 3: Trang 6 vở bt toán 5 tập 2

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26 m, đáy lớn hơn đáy bé 8 m, đáy bé hơn chiều cao 6 m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?=> Giải :Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :26 + 8 = 34 ( m )Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :26 – 6 = 20 ( m )Diện tích thửa ruộng hình thang là :600 mét vuông gấp 6 lần 100 mét vuôngSố ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó :6 ⨯ 70,5 = 423 ( kg )Đáp số : 423 kg

Bài tập 4: Trang 7 vở bt toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm .Cho hình chữ nhật ABCD có những size như hình vẽ bên :

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 92: luyện tập - Trang 6,7

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là … … … … cm2hướng dẫn :Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật là 4 cm .Cạnh đáy của tam giác :8 – ( 2 + 2 ) = 4 ( cm )

Diện tích phần tô đậm là:

4 ⨯ 4 : 2 = 8 ( cm2 )Đáp số : 8 cm2=> Giải : Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là 8 cm2

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button