Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đồng nào nội dung về chí hướng và mục đích của những người lính cách mạng

Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Đồng chí

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Đồng chí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong thực trạng nào ?Nội dung chính

 • Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Đồng chí
 • Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Đồng chí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.
 • NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
 • Từ khóa tìm kiếm google:
 • Trắc nghiệm Đồng chí có đáp án – Ngữ văn lớp 9
 • Cơ sở hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí
 • Đề 1: Trắc nghiệm bài thơ Đồng chí – Đề số 1
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu
 • Đề cương học kì 1 môn văn lớp 9 bài Đồng chí
 • Tuyển tập đề đọc hiểu Đồng chí – Chính Hữu
 • Video liên quan
 • A. Trước Cách mạng tháng Tám
 • B. Trong kháng chiến chống Pháp
 • C. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975
 • D. Trong kháng chiến chống Mĩ

Câu 2 : Chính Hữu khai thác đề tài người lính ở góc nhìn nào là đa phần ?

 • A. Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh cứu nước.
 • B. Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ.
 • C. Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu.
 • D. Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường.

Câu 3 : Câu thơ “ Đồng chí ! ” là câu gì ?

 • A. Câu ghép
 • B.Câu rút gọn
 • C.Câu đơn
 • D.Câu đặc biệt

Câu 4 : Câu thơ “ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính ” sử dụng giải pháp tu từ nào ?

 • A.Nhân hóa và hoán dụ
 • B.Nhân hóa và ẩn dụ
 • C.Ẩn dụ và hoán dụ
 • D.Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Câu 5 : Chính Hữu khai thác đề tài đó ở góc nhìn nào là đa phần ?

 • A.Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ
 • B.Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường
 • C.Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước
 • D.Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Câu 6 : Nội dung chính của những câu thơ sau là gì ?
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

 • A.Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta
 • B.Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta
 • C.Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta
 • D.Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính

Câu 7 : Ý nào giải thích đúng nghĩa gốc của từ “ đồng chí ” ?

 • A. Là những người cùng một giống nòi.
 • B. Là những người cùng một chí hướng chính trị.
 • C. Là những người sống cùng một thời đại.
 • D. Là những người cùng theo một tôn giáo.

Câu 8 : Từ “ mặc kệ ” có nghĩa là gì ?

 • A.Biểu thị quan hệ trái ngược điều kiện và sự việc xảy ra
 • B.Điều vừa được nói đến không có tác động gì làm thay đổi việc sắp xếp xảy ra
 • C.Để cho tùy ý, không để ý đến, không có sự can thiệp nào.
 • D.Một cách nói không rõ ra bằng lời, mà hiểu ngầm với nhau như vậy

Câu 9 : Những câu thơ sau đây được viết theo phương pháp miêu tả nào ?

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo

 • A. .Miêu tả và tự sự
 • B.Nghị luận và miêu tả
 • C. Tự sự và nghị luận
 • D.Thuyết minh và tự sự

Câu 10 : Nội dung chính nào đã được biểu lộ trong bài thơ đồng chí ?

 • A. Sự khó khăn, thiếu thốn của người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • B. Nguồn gốc xuất thân của những người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • C. Cuộc chiến gay go, ác liệt của quan và dân ta trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • D. Hình tượng người lính cách mạng thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Phápvà sự gắn bó keo sơn của họ

Câu 11 : Theo Chính Hữu những yếu tố nào là cơ sở hình thành tình đồng chí của người lính cách mạng ?

 • A. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
 • B. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung sở thích; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
 • C. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; cùng nhau vượt qua nhiều gian lao thử thách.
 • D. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích và cùng nhau trải qua cơ sốt rét rừng

Câu 12 : Bài thơ “ Đồng chí ” viết theo thể thơ nào ?

 • A. Thất ngôn
 • B. Tự do
 • C. Lục bát
 • D. Thất ngôn bát cú Đường luật

Xem đáp án
=> Kiến thức Soạn văn bài : Đồng chí

Từ khóa tìm kiếm google:

đồng chí, trắc nghiệm văn 9, trắc nghiệm ngữ văn 9

Trắc nghiệm Đồng chí có đáp án – Ngữ văn lớp 9

Trang trước Trang sau

Bài giảng: Đồng chí – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên Tôi)

Câu 1: Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. 1947 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

B. 1948 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

C. 1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

D. 1950 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Câu 2: Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?

A. Gồm 3 phần

B. Gồm 4 phần

C. Gồm 5 phần

D. Gồm 6 phần

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bài thơ Đồng chí gồm 3 phần: Cơ sở hình thành tình đồng chí, biểu hiện của tình đồng chí, Biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí

Câu 3: Cơ sở hình thành tình đồng chí?

A. Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ các miền quê

B. Những người có chung lý tưởng, chí hướng

C. Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó

D. Cả ba đáp án trên

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: D

Câu 4: Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

A. Câu đặc biệt

B. Câu rút gọn

C. Câu đơn

D. Câu ghép

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Câu 5: Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. Nhân hóa và hoán dụ

B. Nhân hóa và ẩn dụ

C. Ẩn dụ và hoán dụ

D. Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Nhân hóa: giếng nước “nhớ”, hoán dụ: Dùng bộ phận để gọi cái cụ thể (giếng nước, gốc đa để nói về quê hương)

Câu 6: Chính Hữu khai thác đề tài đó ở khía cạnh nào là chủ yếu?

A. Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

B. Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

C. Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước

D. Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Câu 7: Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

A. Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta

B. Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta

C. Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta

D. Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: D

Câu 8: Nhận định nào đúng nhất nội dung chính của các câu thơ sau?

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

A. Nỗi nhớ và sự hồi tưởng của người lính về quê hương

B. Nỗi nhớ của quê hương đối với những người ra lính

C. Sự khó khăn vất vả của gia đình những người lính

D. Cả A và B đều đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: D

Câu 9: Tình đồng chí được thể hiện rõ nhất trong 3 câu thơ trên là gì?

A. Sự cảm thông sâu sắc những tâm tư nỗi lòng của nhau

B. Sự hiểu biết sâu sắc về quê hương của nhau

C. Sự hiểu biết sâu sắc vè gia đình, người thân của nhau

D. Sự chia sẻ sâu sắc những khó khăn của cuộc sống chiến đấu

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Câu 10: Từ “mặc kệ” có nghĩa là gì?

A. Biểu thị quan hệ trái ngược điều kiện và sự việc xảy ra

B. Điều vừa được nói đến không có tác động gì làm thay đổi việc sắp xếp xảy ra

C. Để cho tùy ý, không để ý đến, không có sự can thiệp nào.

D. Một cách nói không rõ ra bằng lời, mà hiểu ngầm với nhau như vậy

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A

Câu 11: Những câu thơ sau đây được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo

A. Tự sự và nghị luận

B. Nghị luận và miêu tả

C. Miêu tả và tự sự

D. Thuyết minh và tự sự

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: C

Câu 12: Hình ảnh đầu súng trăng treo có ý nghĩa tả thực hay biểu tượng?

A. Tả thực

B. Biểu tượng

C. Vừa tả thực, vừa biểu tượng

D. Cả A, B, C đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: C

Bài giảng: Đồng chí – Cô Nguyễn Dung (Giáo viên Tôi)

Xem thêm những câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác :
Trang trước Trang sau

Cơ sở hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

Cơ sở hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí ngắn gọn nhất

Sáu dòng đầu bài thơ đã nói về cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính cách mạng. Cơ sở ấy là :
+ Cùng chung cảnh ngộ .
+ Cùng chung trách nhiệm, lí tưởng chiến đấu .
+ Cùng san sẻ mọi gian lao, thiếu thốn .

1. Cơ sở hình thành tình đồng chí

a. Hai câu đầu:

– Hai câu thơ mở màn bằng lối cấu trúc song hành, đối xứng như làm hiện lên hai khuôn mặt người chiến sỹ. Họ như đang tâm sự cùng nhau. Giọng điệu tự nhiên, mộc mạc, đầy thân tình. “ Quê anh ” và “ làng tôi ” đều là những vùng đất nghèo, cằn cỗi, xác xơ, là nơi “ nước mặn đồng chua ” – vùng đồng bằng ven biển, là xứ sở của “ đất cày lên sỏi đá ” – vùng đồi núi trung du .
– Tác giả đã mượn thành ngữ, tục ngữ để nói về làng quê, nơi chôn nhau cắt rốn thân yêu của những người chiến sỹ. Điều ấy đã làm cho lời thơ mang đậm chất chân quê, dân dã đúng như con người vậy – những chàng trai dân cày chân đất, áo nâu lần đầu mặc áo lính lên đường ra trận ! Như vậy, sự đồng cảnh, cùng chung giai cấp chính là cơ sở, là cái gốc hình thành nên tình đồng chí .
b. 5 câu thơ tiếp :
Nói về quy trình hình thành tình đồng chí : Xa lạ -> Cùng chung mục tiêu -> Tri kỉ -> Đồng chí .
Năm câu thơ tiếp nói lên một quy trình thương mến : từ chỗ “ đôi người lạ lẫm ” rồi thành “ đôi tri kỉ ” để kết thành “ đồng chí ”. Câu thơ có độ dài ngắn khác nhau, xúc cảm thơ như dồn tụ, nén chặt lại. Những ngày đầu, đứng dưới lá quân kì, những chàng trai ấy còn là “ đôi người lạ lẫm ”, mỗi người một phương trời “ chẳng hẹn quen nhau ”. Nhưng rồi cùng với thời hạn kháng chiến, đôi bạn ấy gắn bó với nhau bằng biết bao kỉ niệm : “ Súng bên súng, đầu sát bên đầu – Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ ”. “ Súng bên súng ” là cách nói hàm súc, giàu hình tượng, đó là những con người cùng chung lí tưởng chiến đấu. Họ cùng nhau ra trận đánh giặc để bảo vệ quốc gia, quê nhà, giữ gìn nền độc lập, tự do, sự sống còn của dân tộc bản địa – “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ”. Còn hình ảnh “ đầu sát bên đầu ” lại diễn đạt sự đồng ý chấp thuận, đồng tâm, đồng lòng của hai con người đó. Và câu thơ “ Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ ” lại là câu thơ ắp đầy kỉ niệm về một thời gian khổ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi “ Bát cơm sẻ nửa – Chăn sui đắp cùng ”. Và như vậy mới thành “ đôi tri kỉ ” để rồi đọng kết lại là “ Đồng chí ! ”. “ Đồng chí ” – hai tiếng ấy mới thiêng liêng làm thế nào ! Nó diễn đạt niềm tự hào, xúc động, cứ ngân vang lên mãi. Xúc động bởi đó là biểu lộ cao nhất của một tình bạn thắm thiết, xinh xắn. Còn tự hào bởi đó là tình cảm thiêng liêng, cao quý của những con người cùng chung chí hướng, cùng một ý nguyện, cùng một lí tưởng, tham vọng .
=> Ở đây, trong những câu thơ này, tác giả đã sử dụng những từ ngữ rất giản dị và đơn giản, nhưng rất chân xác : “ bên ”, “ sát ”, ” chung ”, ” thành ” đã bộc lộ được sự gắn bó tha thiết của mối tình tri kỉ, của tình cảm đồng chí. Cái tấm chăn mỏng mảnh, hẹp mà ấm nóng tình đồng đội ấy mãi mãi là kỉ niệm đẹp của người lính không khi nào quên .

2. Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí

a, Trước hết, đồng chí là sự đồng cảm, san sẻ những tâm tư nguyện vọng, nỗi lòng của nhau :
“ Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính ” .
Vì nghĩa lớn, những anh sẵn sàng chuẩn bị từ giã những gì gắn bó thân thương nhất : “ ruộng nương ”, ” gian nhà ”, ” giếng nước ”, ” gốc đa ” … Họ ra đi để lại sau sống lưng những do dự, trăn trở, những bộn bề, lo toan của đời sống đời thường. Hai chữ “ mặc kệ ” đã miêu tả thâm thúy vẻ đẹp và chiều sâu đời sống tâm hồn người lính. Vì nghĩa lớn, họ chuẩn bị sẵn sàng ra đi khi lí tưởng đã rõ ràng, mục tiêu đã lựa chọn. Song dù có dứt khoát thì vẫn nặng lòng với quê nhà. Gác tình tiêng ra đi vì nghĩa lớn, vẻ đẹp ấy thật đáng trân trọng và tự hào. Trong bài thơ “ Đất nước ”, ta phát hiện điểm tương đương trong tâm hồn những người lính : facebook.com/hocvanlop9
“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau sống lưng thềm nắng lá rơi đầy ” .
Mặc dù đầu không ngoảnh lại nhưng những anh vẫn cảm nhận được “ Sau sống lưng thềm năng lá rơi đầy ”, cũng như người lính trong thơ của Chính Hữu, nói “ mặc kệ ” nhưng tấm lòng luôn hướng về quê nhà. “ Giếng nước gốc đa ” là hình ảnh hoán dụ mang đặc thù nhân hóa diễn đạt một cách tinh xảo tâm hồn người chiến sỹ, tô đậm sự gắn bó của người lính với quê nhà. “ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính ” hay chính là tấm lòng của người ra đi không nguôi nhớ về quê nhà. Quả thật, giữa người chiến sỹ và quê nhà có mỗi giao cảm vô cùng thâm thúy, đậm đà. Người đọc cảm nhận từ hình ảnh thơ một tình quê ăm ắp và đây cũng là nguồn động viên, an ủi, là sức mạnh niềm tin giúp người chiến sỹ vượt qua mọi gian lao, thử thách suốt một thời máu lửa, đạn bom .
b, Tình đồng chí còn là sự đồng cam cộng khổ, san sẻ những khó khăn vất vả thiếu thốn của cuộc sống người lính :
“ Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách nát vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay ” .
Bằng những hình ảnh tả thực, hình ảnh sóng đôi, tác giả đã tái hiện chân thực những khó khăn vất vả thiếu thốn trong buổi đầu kháng chiến : thiếu lương thực, thiếu vũ khí, quân trang, thiếu thuốc men … Người lính phải chịu “ từng cơn ớn lạnh ”, những cơn sốt rét rừng hành hạ, sức khỏe thể chất giảm sút, tuy nhiên sức mạnh của tình đồng chí đã giúp họ vượt qua tổng thể. Nếu như hình ảnh “ Miệng cười buốt giá ” làm ấm lên, sáng lên ý thức sáng sủa của người chiến sỹ trong khó khăn thì cái nắm tay lại thể hiện tình đồng chí, đồng đội thật thâm thúy ! Cách biểu lộ chân thực, không ồn ào mà thấm thía. Những cái bắt tay truyền cho nhau hơi ấm, niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn vất vả, khó khăn. Cái nắm tay nhau ấy còn là lời hứa hẹn lập công .

3. Biểu tượng đẹp của tình đồng chí

– Bài thơ khép lại với bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội, là hình tượng cao đẹp về cuộc sống người chiến sỹ :
“ Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo ” .
+ Nổi lên trên cảnh rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo là hình ảnh người lính “ đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới ”. Đó là hình ảnh đơn cử của tình đồng chí sát cánh bên nhau trong chiến đấu. Họ đã đứng cạnh bên nhau giữa cái giá rét của rừng đêm, giữa cái stress của những tích tắc “ chờ giặc tới ”. Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng họ, giúp họ vượt lên tổng thể … .
+ Câu kết là một hình ảnh thơ rất đẹp : “ Đầu súng trăng treo ”. Cảnh vừa thực, vừa mộng. Về ý nghĩa của hình ảnh này hoàn toàn có thể hiểu : Đêm khuya, trăng tà, cả cánh rừng ngập chìm trong sương muối. Trăng lơ lửng trên không, chiếu ánh sáng qua lớp sương mờ trắng, đục. Bầu trời như thấp xuống, trăng như sà xuống theo. Trong khi đó, người chiến sỹ khoác súng trên vai, đầu súng hướng lên trời cao như chạm vào vầng trăng và trăng như treo trên đầu súng. “ Trăng ” là hình tượng cho vẻ đẹp vạn vật thiên nhiên, quốc gia, là sự sống thanh thản. “ Súng ” là hiện thân cho cuộc chiến đấu gian nan, hi sinh. Súngvàtrăng, cứng rắn và dịu hiền. Súngvàtrăng, chiến sỹ và thi sĩ. Hai hình ảnh đó trong trong thực tiễn vốn xa nhau vời vợi nay lại kết nối bên nhau trong cảm nhận của người chiến sỹ : trăng treo trên đầu súng. Như vậy, sự tích hợp hai yếu tố, hiện thực và lãng mạn đã tạo nên cái vẻ đẹp độc lạ cho hình tượng thơ. Và phải chăng, cũng chính vì lẽ đó, Chính Hữu đã lấy hình ảnh làm nhan đề cho cả tập thơ của mình – tập “ Đầu súng trăng treo ” – như một bông hoa đầu mùa trong vườn thơ cách mạng .
— / —

Trên đây là các bài văn mẫu Cơ sở hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chído Top lời giải sưu tầm và tổng hợp được, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đề 1: Trắc nghiệm bài thơ Đồng chí – Đề số 1

Câu 1:Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A.Nhân hóa và hoán dụ

B.Nhân hóa và ẩn dụ
C.Ẩn dụ và hoán dụ
D.Không sử dụng giải pháp tu từ nào cả

Giải thích:Nhân hóa: giếng nước “nhớ”, hoán dụ: Dùng bộ phận để gọi cái cụ thể (giếng nước, gốc đa để nói về quê hương)

Câu 2:Chính Hữu khai thác đề tài đó ở khía cạnh nào là chủ yếu?

A.Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

B.Vẻ đẹp và chất thơ trong những vấn đề và con người giản dị và đơn giản, thông thường
C.Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, cứu nước
D.Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Câu 3:Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
A.Miêu tả những vùng đất khác nhau của quốc gia ta
B.Nói lên sự khắc nghiệt của vạn vật thiên nhiên ta
C.Nói lên sự trái chiều giữa những vùng miền của quốc gia ta

D.Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính

Câu 4:Nhận định nào đúng nhất nội dung chính của các câu thơ sau?

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
A.Nỗi nhớ và sự hồi tưởng của người lính về quê nhà
B.Nỗi nhớ của quê nhà so với những người ra lính
C.Sự khó khăn vất vả khó khăn vất vả của mái ấm gia đình những người lính

D.Cả A và B đều đúng

Câu 5:Tình đồng chí được thể hiện rõ nhất trong 3 câu thơ trên là gì?

A.Sự cảm thông sâu sắc những tâm tư nỗi lòng của nhau

B.Sự hiểu biết thâm thúy về quê nhà của nhau
C.Sự hiểu biết thâm thúy vè mái ấm gia đình, người thân trong gia đình của nhau
D.Sự san sẻ thâm thúy những khó khăn vất vả của đời sống chiến đấu

Câu 6:Từ “mặc kệ” có nghĩa là gì?

A.Biểu thị quan hệ trái ngược điều kiện và sự việc xảy ra

B.Điều vừa được nói đến không có tác động ảnh hưởng gì làm biến hóa việc sắp xếp xảy ra
C.Để cho tùy ý, không chú ý đến, không có sự can thiệp nào .
D.Một cách nói không rõ ra bằng lời, mà hiểu ngầm với nhau như vậy
Trắc nghiệm bài thơ Đồng chí hay nhất

Câu 7:Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A.1947 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

B. 1948 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông
C. 1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông
D. 1950 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

Câu 8:Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?

A.Gồm 3 phần

B.Gồm 4 phần
C.Gồm 5 phần
D.Gồm 6 phần

Giải thích:Bài thơ Đồng chí gồm 3 phần: Cơ sở hình thành tình đồng chí, biểu hiện của tình đồng chí, Biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí

Câu 9:Cơ sở hình thành tình đồng chí?

A.Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ những miền quê
B.Những người có chung lý tưởng, chí hướng
C.Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó

D.Cả ba đáp án trên

Câu 10:Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

A.Câu đặc biệt

B.Câu rút gọn
C.Câu đơn
D.Câu ghép

Câu 11:Những câu thơ sau đây được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo
A.Tự sự và nghị luận
B.Nghị luận và miêu tả

C.Miêu tả và tự sự

D.Thuyết minh và tự sự

Câu 12:Hình ảnh đầu súng trăng treo có ý nghĩa tả thực hay biểu tượng?

A.Tả thực
B.Biểu tượng

C.Vừa tả thực, vừa biểu tượng

D.Cả A, B, C đều sai

Phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

 • Ý chính phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí
  • Các luận điểm chính
  • Ý chính phân tích
 • Dàn ý phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí
  • Dàn ý 1
  • Dàn ý 2
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 1
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 2
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 3
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 4
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 5
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 6
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 7
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 8
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 9
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 10
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 11
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 12
 • Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí – Mẫu 13
 • Cảm nhận hình tượng người lính trong bài Đồng chí

Đề cương học kì 1 môn văn lớp 9 bài Đồng chí

Photo of THPT Sóc Trăngtrung học phổ thông Sóc Trăng Send an email

011 phút

“ Đồng chí ” là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu vượt trội nhất của nhà thơ Chính Hữu, có những kỹ năng và kiến thức mà bắt buộc những em cần phải nắm được để hoàn toàn có thể viết được một bài văn hay. Dưới đây THPT Sóc Trăng san sẻ đến những emđề cương ôn tập học kì 1 Ngữ văn lớp 9 2019 cụ thể nhất

Tuyển tập đề đọc hiểu Đồng chí – Chính Hữu

trung học phổ thông Sóc Trăng Send an email

09 phút

Đồng chí là bài thơ nói về tình đồng chí, đồng đội thắm thiết, sâu nặng của những người lính cách mạng dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu .. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và thâm thúy hơn về những dạng đề đọc hiểu tương quan đến văn bản, cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu thêm soạn bài Đồng chí cùng 1 số ít đề đọc hiểu dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé :Nội dung

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button