Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Nội dung nào sau đây là kết quả của chính sách kinh tế mới 1921 đối với nước Nga

Tailieumoi. vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 10 : Chính sách kinh tế mới và công cuộc Phục hồi kinh tế ( 1921 – 1925 ) tinh lọc, có đáp án. Tài liệu có 15 trang gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Lịch sử 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 10 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử 11. Mời quí bạn đọc tải xuống để xem không thiếu tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 10 có đáp án : Chính sách kinh tế mới ( 1921 – 1925 ) :

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 10 có đáp án: Chính sách kinh tế mới (1921 - 1925) (ảnh 1)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

BÀI 10: CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925)

Câu 1

: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính
sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế
nào?A. Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ(dưới 20 công nhân)C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trongnước.D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án:

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp : Nhà nước tập trungkhôi phục công nghiệp nặng, được cho phép tư nhân được thuê hoặc thiết kế xây dựng nhữngxí nghiệp loại nhỏ ( dưới 20 công nhân ) có sự trấn áp của nhà nước ; khuyếnkhích tư bản quốc tế góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại ở Nga. Đáp án cần chọn là : BCâu 2

: Kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự biến đổi như thế nào sau khi
thực hiện Chính sách kinh tế mới?A. Kinh tế quốc dân có thay đổi nhưng không rõ rệt.B. Kinh tế quốc dân giảm sút nghiêm trọng.C. Kinh tế quốc dân không có sự thay đổi.D. Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ rệt.

Đáp án:

Bằng việc thực hiện chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời hạn ngắn, nềnkinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có những chuyển biến rõ ràng .Bảng thống kê sản lượng 1 số ít mẫu sản phẩm kinh tế của nước Nga ( 1921 – 1923 ) 

Năm/Sản phẩm19211923
Ngũ cốc (triệu tấn)37,656,6
Gang (triệu tấn)0,10,3
Thép (triệu tấn)0,20,2
Vải sợi (triệu tấn)105,0691,0
Điện (triệu tấn)0,551,1

Đáp án cần chọn là : D

Câu 3

: Ai là “cha đẻ” của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước
Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?A. Lê-ninB. Xta-linC. Khơ-rút-sốpD. Brê-giơ-nhép

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thôngqua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm mục đích khắc phục khủng hoảng cục bộ, nhanh gọn hàngắn vết thương cuộc chiến tranh và tăng trưởng kinh tế .

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4

: “NEP” là cụm từ viết tắt của?A. Chính sách kinh tế mới.B. Chính sách cộng sản thời chiến.C. Sắc lệnh hòa bình.D. Sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án:

“NEP” là cụm từ viết tắt của Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng (1921).
Đáp án cần chọn là: A

 

Câu 5

: Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện trong những năm 1921 –
1925 do ai đề xướng?A. Ru-đơ-venB. Lê-ninC. Xta-linD. Lép-xtôn-tôi

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thôngqua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm mục đích khắc phục khủng hoảng cục bộ, nhanh gọn hàngắn vết thương cuộc chiến tranh và tăng trưởng kinh tế. Đáp án cần chọn là : BCâu 6

: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan
trọng?A. Liên bang cộng hòa Xô viết được thành lậpB. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ haiC. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lậpD. Đại hội lần thứ hai các Xô viết toàn liên bang

Đáp án:

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922,
đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô),

gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết tiên phong là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và NgoạiCáp-ca-dơ .Đáp án cần chọn là : C 

Câu 7

: Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô bắt đầu thực hiện từ ngành kinh tế
nào?A. Công nghiệpB. Thương nghiệpC. Thủ công nghiệpD. Nông nghiệp

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô mở màn từ nông nghiệp. Nhà nước đã thay thếchế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thựcnộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã pháp luật từ trước mùa gieo hạt, nôngdân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa và tự do bán ra thị trường. Đáp án cần chọn là : DCâu 8: Ý nào sau đâykhông

phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thựcB. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặngC. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệpD. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế

Đáp án:

Nội dung của chính sách kinh tế mới gồm có : – Nông nghiệp : sửa chữa thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lươngthực, ( phát hành thuế nông nghiệp ). – Công nghiệp : + Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng. + Tư nhân thiết kế xây dựng những xí nghiệp sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân. + Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga .+ Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt .
– Thương nghiệp và tiền tệ : tư nhân được tự do kinh doanh, trao đổi, mở lại cácchợ, Phục hồi và tăng cường mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. => Nhà nước trấn áp hàng loạt nền công nghiệp không phải là nội dung củaChính sách Kinh tế mới .Đáp án cần chọn là : C 

Câu 9

: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có
nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ:A. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vậntải, ngân hàng, ngoại thương.B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chứcnghiệp đoànC. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiệnchế độ tiền lương.D. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế côngnghiệp.

Đáp án:

Nội dung Chính sách kinh tế mới được thực hiện từ năm 1921 gồm có : – Nông nghiệp : sửa chữa thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lươngthực, ( phát hành thuế nông nghiệp ). – Công nghiệp : + Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng. + Tư nhân kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân. + Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga. + Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt. + Nhà nước kiểm soát và chấn chỉnh việc tổ chức triển khai sản xuất, quản lí sản xuất nông nghiệp. + Phần lớn những nhà máy sản xuất chuyển sang chính sách tự hạch toán kinh tế, nâng cấp cải tiến chếđộ tiền lương nhằm mục đích nâng cao hiệu suất lao động. => Loại trừ đáp án : BĐáp án cần chọn là : B
Câu 10

: Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối
với hoạt động kinh tế đất nước?A. Nắm độc quyền về mọi mặtB. Kiểm soát, điều tiết ở các vị trí then chốtC. Không có vai trò gìD. Nắm các ngành kinh tế chủ chốt

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò trấn áp, điều tiết nền kinhtế nhưng vẫn để nó quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyềnvề mọi mặt và quản trị theo chính sách mệnh lệnh như trong chính sách cộng sảnthời chiến .Đáp án cần chọn là : B 

Câu 11

: Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế
nào?A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt kinh tếB. Nhà nước chỉ nắm độc quyền các ngành công nghiệpC. Nhà nước kiểm soát, điều tiết các ngành kinh tế then chốtD. Nhà nước có vai trò thứ yếu, kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ yếu.

Đáp án:

Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò trấn áp, điều tiết nền kinhtế nhưng vẫn để nó quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyềnvề mọi mặt và quản trị theo chính sách mệnh lệnh như trong chính sách cộng sảnthời chiến. Đáp án cần chọn là : CCâu 12: Ý nào sau đâykhông

phải là ý nghĩa Chính sách kinh tế mới đối với
Liên Xô và các nước trên thế giới?A. Thúc đẩy kinh tế quốc dân, chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Liên Xô.vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tếB. Cổ vũ các nước XHCN tại thời điểm đó nhanh chóng tiến lên xây dựngchủ nghĩa xã hội

C. Đưa Liên Xô thoát khỏi thực trạng khủng hoảng cục bộ
D. Là bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mộtsố nước trên quốc tế

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới là sự quy đổi kip thời từ nền kinh tế do Nhà nướcnắm độc quyền về moi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặtdưới sự trấn áp của nhà nước. Chính sách này đã đưa nước Nga vượt quacuộc khủng hoảng kinh tế chính trị. Đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm tay nghề đối vớicông cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số ít nước trên quốc tế. Tại thời gian trước cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai ( 1939 – 1945 ), Liên Xô là nhànước xã hội chủ nghĩa duy nhất trên quốc tế .Đáp án cần chọn là : B 

Câu 13

: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch
sử như thế nào?A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước tronghoàn cảnh cực kì khó khănB. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đấtC. Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tếD. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì độc lập kiến thiết xây dựng đất nướctrong thực trạng cực kỳ khó khăn vất vả. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không thay đổi, những lực lượng phản cách mạng điên cuồng chốngphá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. Trong toàn cảnh đó, tháng 3-1921, ĐảngBônsêvích Nga đã quyết định hành động thực hiện Chính sách kinh tế mới ( NEP ). Đáp án cần chọn là : ACâu 14: Ý nàokhông

phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào
thời kì hòa bình xây dựng đất nước?A. Tình hình chính trị không ổn địnhB. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọngC. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì tự do kiến thiết xây dựng quốc gia : – Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. – Tình hình chính trị không không thay đổi. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồngchống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi. – Chính sách cộng sản thời chiến đã lỗi thời ngưng trệ nền kinh tế, khiến nhândân bất bình. => Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng cục bộ. => Loại trừ đáp án C .Đáp án cần chọn là : C 

Câu 15

: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp
A. Tiếp tục chế độ trưng thu lương thực thừaB. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thựcC. Thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thựcD. Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án:

Điểm điển hình nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là nhà nước sửa chữa thay thế chếđộ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộpbằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã lao lý trước mùa gieo hạt, nông dân cótoàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trườngĐáp án cần chọn là : BCâu 16: Ý nào dưới đâykhông phải

nội dung của Chính sách kinh tế mới về
nông nghiệp?A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thựcB. Thuế lương thực nộp bằng hiện vậtC. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự dobán ra thị trường.D. Nông dân được tự do mua bán ruộng đất.

Đáp án :
Những nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp : – Nhà nước thay thế sửa chữa chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. – Sau khi nộp đủ số thuế đã pháp luật từ trước mùa gieo hạt, nông dân toànquyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường. => Loại trừ đáp án D .Đáp án cần chọn là : D 

Câu 17

: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời vào năm nào?A. Năm 1922.B. Năm 1917.C. Năm 1924.D. Năm 1920.

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đãtuyên bố xây dựng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( gọi tắt là LiênXô ). Đáp án cần chọn là : ACâu 18

: Nguyên tắc cơ bản nào được Lê – nin xác định trong khi thành lập Liên
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của dân tộcB. Hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hộiC. Cưỡng bức các dân tộc giai nhập Liên bangD. Tự nguyện gia nhập, không miễn cưỡng

Đáp án:

Mặc dù chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế, về dân số và diện tích quy hoạnh giữa cácnước cộng hòa, nhưng tư tưởng chủ yếu cơ bản của Lê – nin trong việc thành lậpLiên Xô là sự bình đẳng và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa, trợ giúp lẫn nhau vìmục tiêu chung là thiết kế xây dựng thành công xuất sắc Chủ nghĩa xã hộiĐáp án cần chọn là : A 

Câu 19

: “Cộng hòa Xô viết” đầu tiên gồm bốn nước nào?A. Nga, U-crai-na, Latvia, Kazakhtan.B. Nga, Ngoại Cáp-ca-dơ, Kazakhtan, Litvia.C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ.D. Nga, Latvia, Gruzia, Tajikistan.

Đáp án:

Đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đãtuyên bố xây dựng Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( gọi tắt là LiênXô ), gồm 4 nước cộng hòa Xô viết tiên phong là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a vàNgoại Cáp-ca-dơ. Đáp án cần chọn là : CCâu 20

: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là
gì?A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn côngvũ trang vào nước Nga.D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

Đáp án:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cáchmạng trong nước mở cuộc tiến công vũ trang nhằm mục đích hủy hoại nước Nga non trẻ, trong suốt 3 năm ( 1918 – 1920 ), nhân dân Nga đã tập trung chuyên sâu chiến đấu chống thùtrong giặc ngoài trong những điều kiện kèm theo vô cùng khó khăn vất vả để giữ vững chínhquyền Xô viết. Trong đó, khó khăn vất vả về ngoại xâm là khó khăn vất vả lớn nhất của nướcNga .Đáp án cần chọn là : C 

Câu 21

: Chính sách kinh tế mới (1921-1925) có ý nghĩa như thế nào với nước
Nga?A. Nền kinh tế đổi theo hướng thị trường, nhân dân vẫn còn khó khăn.B. Nền kinh tế chuyển biến rõ nhưng chưa hoàn thành khôi phục kinh tế.

C. Nền kinh tế có sự chuyển biến, nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt .
D. Chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự trấn áp của nhànước .

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới là sự quy đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nướcnắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặtdưới sự trấn áp của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượtqua những khó khăn vất vả lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành xong công cuộc khôi phụckinh tế. => Chính sách kinh tế mới đã chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dướisự trấn áp của nhà nước. Đáp án cần chọn là : DCâu 22

: Vì sao Chính sách kinh tế mới có thể đưa Liên Xô thoát ra khỏi tình
trạng khủng hoảng kinh tế?A. Do NEP chủ trương khôi phục kinh tế từ nông nghiệpB. Do NEP chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩaC. Do NEP đã giải phóng và thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuấtD. Do NEP chủ trương lấy phát triển công nghiệp nặng làm nền tảng

Đáp án:

Bên cạnh sự tàn phá của cuộc chiến tranh, đến đầu năm 1921, Liên Xô rơi vào tìnhtrạng khủng hoảng cục bộ về kinh tế – chính trị còn là do những hạn chế của chính sáchCộng sản thời chiến đã ngưng trệ sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Vì vậy, điểm mấu chốt mà Chính sách kinh tế mới chú trọng tập trung chuyên sâu xử lý đó làgiải phóng và thôi thúc sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất với biểu lộ là cácchính sách trong những nghành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiềntệ. Đây chính là nguyên do đa phần giúp cho Liên Xô nhanh gọn thoát rakhỏi thực trạng khủng hoảng cục bộ và tăng trưởng .Đáp án cần chọn là : C 

Câu 23: Nội dung nào sau đây thể hiện điểm sáng tạo của Lê – nin khi vận dụng
những đặc điểm của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh
tế ở Liên Xô (1921-1925)?
A. Khôi phục kinh tế bắt đầu từ nông nghiệp

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nướcC. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặngD. Chuyển từ bao cấp sang chính sách hạch toán kinh tế

Đáp án:

Điểm phát minh sáng tạo của Lê-nin khi vận dụng những đặc thù của nền kinh tế Tư bảnchủ nghĩa trong quy trình Phục hồi kinh tế ở Liên Xô ( 1921 – 1925 ) là xây dựngnền kinh tế thị trường ( đặc trưng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với tính linhhoạt, năng động ) có sự trấn áp, điều tiết của nhà nước ( bảo vệ tính không thay đổi, tránh bị khủng hoảng cục bộ cho nền kinh tế ). Đáp án cần chọn là : BCâu 24

: Vì sao trong chính sách kinh tế mới, Liên Xô lại chọn nông nghiệp làm
điểm xuất phát cho quá trình khôi phục kinh tế trong những năm 1921-1925?A. Do lương thực là vấn đề trước mắt cần phải đảm bảo cho nhân dân XôviếtB. Do đầu tư vốn vào nông nghiệp ít, thời gian quay vòng vốn nhanh hơn sovới các ngành khácC. Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệpD. Do nhu cầu của thị trường thế giới về các sản phẩm nông nghiệp lớn

Đáp án:

Sở dĩ nước Nga Xô viết quyết định hành động Phục hồi kinh tế khởi đầu từ nông nghiệp dophát triển nông nghiệp yên cầu vốn góp vốn đầu tư ít, thời hạn quay vòng vốn nhanh hơnso với những ngành khác ; cung ứng nguyên vật liệu để tăng trưởng công nghiệp. Chính vìthế, Liên Xô tăng trưởng nông nghiệp xuất phát từ những lợi thế của nguồn lựctrong nước, phân phối nhu yếu của quốc tế về loại sản phẩm nông nghiệp .Đáp án cần chọn là : D 

Câu 25

: Theo anh (chị), Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện
trong những năm 1921-1925 mang bản chất là gì?A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nềnkinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nướcB. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân phát triểnC. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần

D. Tạo điều kiên cho những tập đoàn lớn tư bản lũng đoạn kinh tế

Đáp án:

Bản chất của chính sách kinh tế mới ( NEP ) là sự quy đổi kịp thời từ nền kinhtế tập trung chuyên sâu mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiềuthành phần, quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự trấn áp, điều tiếtcủa nhà nước ở những vị trị then chốt. Đáp án cần chọn là : ACâu 26

: Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nềnkinh tế nhiều thành phần.B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồivà phát triển sản xuất.C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tậptrung cho sản xuất lớnD. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế.

Đáp án:

Trong nội dung của cải cách kinh tế trong nghành công nghiêp : Nhà nước Phục hồi công nghiệp nặng. + Tư nhân kiến thiết xây dựng những xí nghiệp sản xuất nhỏ, dưới 20 công nhân có sự kiểm soátcủa nhà nước. + Khuyến khích quốc tế góp vốn đầu tư vào nước Nga. + Nhà nước nắm những ngành kinh tế chủ chốt 1 số ít ngành như : công nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ, ngân hàng nhà nước, ngoại thương. + Phần lớn những xí nghiệp sản xuất chuyển sang chính sách tự hạch toán kinh tế, nâng cấp cải tiến chếđộ tiền lượng và nâng cao hiệu suất lao động. => Bản chất của chinh sách kinh tế mới là chuyển từ nền kinh tế nhà nước nắmđộc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần .Đáp án cần chọn là : A 

Câu 27: Đâu không phải là bài học từ chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô
đã được Việt Nam vận dụng cho công cuộc đổi mới năm 1986?

A. Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sựnghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nềnkinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cưB. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xâydựng liên minh công nông trên cơ sở chính trị là chínhC. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủnghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độD. Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chínhthuần túy sang giải pháp kinh tế

Đáp án:

– Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sựnghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nền kinhtế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư. – Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựngliên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế. – Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩaphải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ – Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chính thuần túysang giải pháp kinh tế .Đáp án cần chọn là : B 

Câu 28

: Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh
nghiệm nào cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọnB. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớnC. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặngD. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Đáp án:

Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Nước Ta hoàn toàn có thể rút ra những bài học kinh nghiệm kinhnghiệm cho công cuộc thay đổi quốc gia lúc bấy giờ : – Xác định đúng vai trò quyết định hành động của nông dân so với thành công xuất sắc của sựnghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan trọng là so với những nước có nền kinhtế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư .
– Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựngliên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế. – Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự trấn áp của nhà nước. Conđường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phảiqua những bước trung gian, những hình thức quá độ. – Đổi mới quản trị kinh tế theo hướng chuyển từ giải pháp hành chính thuần túysang giải pháp kinh tế .

Đáp án cần chọn là: D

 

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button