Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 sử 10 – Đề số 3 có lời giải chi tiết>

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nông dân, thợ thủ công thời kì trung đại Tây Âu đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào lãnh chúa bằng cách

A. không có cách nào có thể thoát được.

B. khởi nghĩa lật đổ lãnh chúa.

C. bỏ trốn khỏi lãnh địa, chuộc bằng tiền.

D. làm vừa lòng lãnh chúa.

Câu 2. Ý nào sau đây phản ánh đúng về kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. có những tiến bộ đáng kể.

B. vẫn duy trì phương thức cũ.

C. vẫn trong thời kì mông muội.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất. 

Câu 3. Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

A. giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

B. đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.

C. đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa

D. bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề

Câu 4. Loại hình thành thị nào sau đây không có ở Tây Âu thời kì trung đại?

A. Thành thị do thợ thủ công và thương nhân lập nên

B. Thành thị do lãnh chúa lập ra

C. Thành thị được phục hồi từ những thành thị cổ đại

D. Thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp

Câu 5. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại là

A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

B. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

C. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Câu 6. Trong xã hội phong kiến Tây Âu, quan hệ phụ thuộc phong quân – bồi thần có ý nghĩa là

A. lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình.

B. lãnh chía nhỏ phải phục tùng lãnh chúa lớn.

C. tất cả các lãnh chúa phải phục tùng nhà vua.

D. vua phong cấp tước vị cho tất cả các lãnh chúa.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế tài chính và chính trị trong những lãnh địa đó như thế nào ?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

C

A

 B

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Để có điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho hoạt động giải trí sản xuất, trao đổi mẫu sản phẩm, một số ít thợ thủ công đã tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận .

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa có những tân tiến đáng kể : biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa nâng cấp cải tiến do hai ngựa kéo …

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 57, loại trừ.

Cách giải:

Các phường quy được lập ra nhằm mục đích giữ độc quyền về sản xuất, tiêu thụ mẫu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho những người cùng ngành nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của những lãnh chúa địa phương .Phường hội đặt ra phường quy không nhằm mục đích mục tiêu đấu tranh vì quyền hạn kinh tế tài chính, chính trị của những thành viên .

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 58, loại trừ.

Cách giải:

Thành thị ở Tây Âu được thành lâp qua ba con đường:

– Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên .- Do lãnh chúa lập ra .- Do được hồi sinh từ những thành thị cổ đại .=> Loại trừ đáp án : D. Ở Tây Âu không có mô hình thành thị gắn liền với những TT công thương nghiệp .

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Vai trò quan trọng nhất của thành thị so với sự tăng trưởng của những nước Tây Âu thời kì trung đại là : góp thêm phần xóa bỏ chính sách phong kiến phân quyền, thống nhất vương quốc dân tộc bản địa .
– Người lao động trong xã hội phong kiến trước kia chỉ có nông nô, là người nhờ vào vào giai cấp phong kiến, nay mở màn có người lao động tự do là thị dân. Vì vậy, nông nô sẽ noi gương theo thị dân đấu tranh giành quyền tự do, giải phóng trọn vẹn khỏi chính sách nông nô, bằng cách bỏ trốn khỏi lãnh địa, hay chuộc thân .
– Sự ra đời của thanhg thị vào thế kỉ XI lưu lại chính sách phong kiến ở Tây Âu bước vào thời kì tăng trưởng, nhưng trong đó đã tiềm ẩn những tác nhân làm tan rã chính sách phong kiến .
– Thành thị đấu tranh giành quyền tự trị, có chính quyền sở tại do thị dân bầu ra để quản lí thành thị .
– Thị dân giúp sức nhà vua xóa bỏ chính sách phong kiến phân quyền, thiết lập chính sách phong kiến tập quyền. Thị dân dần dược tham gia vào chính quyền sở tại phong kiến như làm quan tòa, quan tài chính, tham gia hội nghị ba quý phái .

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

– Trong thời kì sống sót những vương quốc phong kiến châu Âu, lãnh chúa phong kiến được nhà vua ban cấp cho quyền “ miễn trừ ”, không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa – mỗi lãnh địa trở thành một vương quốc riêng, có chính quyền sở tại, cỗ máy trị an, tổ chức triển khai quân đội và một chế độ kinh tế kinh tế tài chính riêng. Tuy nhiên mỗi lãnh chúa lại có mối quan hệ nhất định với nhau hình thành nên bậc thang đẳng cấp và sang trọng : công – hầu – bá – tử – nam .- Bồi thần của phong quân nào chỉ phục tùng phong quân đó => dưới chính sách phong kiến phân quyền, quyền lực tối cao của nhà vua rất yêu ớt, tuy nhiên bộ phận này cũng tạo thành một mạng lưới hệ thống hàng ngũ quý tộc có độc quyền, chiếm đoạt ruộng đất của nông nô và bóc lột họ bằng hình thức cưỡng bức siêu kinh tế tài chính .=> Quan hệ phong quân – bồi thần có ý nghĩa là lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình .

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 56-57

Cách giải:

* Lãnh địa phong kiến:

– Là một đơn vị chức năng chính trị và kinh tế tài chính cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu .- Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng .- Mỗi lãnh địa là một khu đất to lớn gồm có đất của lãnh chúa và đất khẩu phần :+ Trong khu đất của lãnh chúa có những thành tháp, dinh thự, nhà thời thánh, nhà kho, chuồng trại, … có hào sâu, tường cao bao quanh, tạo thành những pháo đài trang nghiêm bền vững và kiên cố .+ Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài trang nghiêm được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu thuế .

* Đặc điểm kinh tế và chính trị trong lãnh địa:

– Đặc điểm kinh tế tài chính : đóng kín, mang đặc thù tự nhiên, tự cấp, tự cung tự túc, không có sự trao đổi kinh doanh với bên ngoài .+ Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa .+ Nông nghiệp : Kĩ thuật sản xuất đã có những văn minh đáng kể : biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa do ngựa kéo, …+ Thủ công nghiệp : cũng chỉ hoạt động giải trí trong lãnh địa, nông nô làm những nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ, … lãnh chúa có những xưởng bằng tay thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc .- Đặc điểm chính trị : mỗi lãnh địa là một đơn vị chức năng chính trị độc lập .

+ Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

+ Một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền “ miễn trừ ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, nhà vua thực ra cũng là một lãnh chúa lớn .+ Trong những lãnh địa, lãnh chúa sống đời sống thư thả, xa hoa. Họ sống sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô .

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button