Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)>

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Mục a

a) Hoàn cảnh lịch sử

– Vào đầu thế kỉ XX, giai cấp tư sản Trung Quốc đã vững mạnh lên rất nhiều. Họ bị tư bản quốc tế và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép, ngưng trệ .
– Dựa vào những cuộc đấu tranh bền chắc của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc mở màn xây dựng những tổ chức triển khai chính trị của mình. Tôn Trung Sơn là đại diện thay mặt xuất sắc ưu tú và là lãnh tụ của trào lưu cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc.

Mục b

b) Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội

– Tôn Trung Sơn là một tri thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản .
– Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc xây dựng Trung Quốc Đồng minh hội – chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc .
– Thành phần : tri thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, cùng một số ít ít đại biểu công nông .
– Cương lĩnh chính trị : theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, nêu rõ : “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân số niềm hạnh phúc ”
– Mục tiêu : lật đổ Mãn Thanh, xây dựng dân quốc, thực thi bình đẳng về ruộng đất cho dân cày .
– Lực lượng tham gia : tri thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công – nông, …

ton trung son

Tôn Trung Sơn

Mục c

c) Cách mạng Tân Hợi 1911

* Nguyên nhân
– Nhân dân Trung Quốc xích míc với đế quốc phong kiến .
– Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền kinh doanh thương mại đường tàu cho đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc ( quốc hữu hóa đường tàu ) nên trào lưu “ giữ đường ” bùng nổ, nhân thời cơ đó Đồng minh hội phát động đấu tranh .
* Diễn biến :

luoc do dien bien cach mang tan hoi

Lược đồ diễn biến cách mạng Tân Hợi
– Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911, lan rộng khắp miền Nam, miền Trung Trung Quốc .
– Ngày 29/12/1911 : Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh
+ Tuyên bố xây dựng Trung Hoa Dân quốc .

+ Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời.

+ Hiến pháp lâm thời được trải qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của mọi công dân. Không đề cập đến yếu tố ruộng đất của nông dân .
– Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp .
=> Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức ( 12/2/1912 ), Viên Thế Khải làm Tổng thống ( 6/3/1912 ) – thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền .
* Tính chất – ý nghĩa : là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản
– Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng .
– Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Châu Á Thái Bình Dương .
* Hạn chế
– Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến .
– Không đụng chạm đến những nước đế quốc xâm lược .
– Không xử lý yếu tố ruộng đất cho nông dân .
=> Cách mạng Tân Hợi ( 1911 ) mang đặc thù là cuộc cách mạng tư sản không triệt để .
* Nguyên nhân thất bại
– Chưa thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến, chưa tiến công đế quốc .
– Chưa xử lý yếu tố thiết yếu cho dân cày : Ruộng đất .

Mục d

d) Mở rộng: Tư tưởng Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến con đường đấu tranh của Phan Bội Châu:

– Học thuyết Tam dân và cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã có ảnh hưởng tác động đến nhiều nhà yêu nước Nước Ta trong đó có Phan Bội Châu .
– Tháng 6-1912, Phan Bội Châu và những chiến sỹ của mình xây dựng Nước Ta Quang phục hội với mục tiêu : đánh đuổi giặc Pháp, Phục hồi nước Nước Ta, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

ND chính

– Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội .
– Cách mạng Tân Hợi 1911 : nguyên do, diễn biến, đặc thù, ý nghĩa, hạn chế, …
– Tư tưởng Tôn Trung Sơn tác động ảnh hưởng đến con đường đấu tranh của Phan Bội Châu .

Sơ đồ tư duy Trung Quốc


15649 2

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button