Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Quảng cáo

A. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú .
B. Nguồn lao động kĩ thuật dồi dào .
C. Nền kinh tế không bị cuộc chiến tranh tàn phá .
D. Phát triển từ một nước tư bản truyền kiếp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hoa Kì là quốc gia nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây nên không chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai mà còn kiến được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán vũ khí. Đồng thời, Hoa Kì là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và có lực lượng lao động chuyên môn, kĩ thuật cao rất lớn.

Câu 2. Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?

A. Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng tác động đến nền kinh tế quốc tế .
B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao .
C. Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu .
D. Nền kinh tế có quy mô nhỏ .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

Câu 3. Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?

A. Hệ thống những loại đường và phương tiện đi lại vận tải đường bộ văn minh nhất quốc tế .
B. Ngành ngân hàng nhà nước và kinh tế tài chính chỉ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ nước mình .
C. tin tức liên lạc rất tân tiến, nhưng chỉ Giao hàng nhu yếu trong nước .
D. Ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng lệch giá lại rất thấp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/41 – 42 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

A. Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh .
B. Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu .
C. Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì .
D. Hiện nay, những TT công nghiệp tập trung chuyên sâu chủ yếu ở ven Thái Bình Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

A. Chế biến .
B. Điện lực .
C. Khai khoáng .
D. Cung cấp nước, ga, khí, …
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?

A. Luyện kim, hàng không – ngoài hành tinh .
B. Dệt, điện tử .
C. Hàng không – thiên hà, điện tử .
D. Gia công đồ nhựa, điện tử .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7. Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

A. Nhiệt điện
B. Điện địa nhiệt .
C. Điện gió .
D. Điện mặt trời .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/42 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là

A. Luyện kim, sản xuất xe hơi, đóng tàu, điện tử .
B. Đóng tàu, dệt, sản xuất xe hơi, hàng không – thiên hà .
C. Hóa dầu, hàng không – ngoài hành tinh, dệt, luyện kim .

D. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, dệt, hóa chất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 9. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:

A. Luyện kim, hàng không – ngoài hành tinh, cơ khí, điện tử, viễn thông .
B. Dệt, hàng không – ngoài hành tinh, cơ khí, điện tử, viễn thông .
C. Hóa dầu, hàng không – thiên hà, cơ khí, điện tử, viễn thông .
D. Chế tạo xe hơi, hàng không – thiên hà, cơ khí, điện tử, viễn thông .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 10. Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Nền nông nghiệp đứng số 1 quốc tế .
B. Giảm tỉ trọng hoạt động giải trí thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp .
C. Sản xuất theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một chủ quyền lãnh thổ .
D. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu phân phối cho nhu yếu trong nước .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/43 – 44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 11. Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Hình thức sản xuất chủ yếu là hộ mái ấm gia đình .
B. Nền nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa được hình thành muộn, nhưng phát triển mạnh .
C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất quốc tế .
D. Hiện nay, những vành đai chuyên canh phát triển mạnh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 – 44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 12. Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều

A. Lúa mì. B. Cà phê .
C. Ngô. D. Đỗ tương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 13. Ý nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

A. Chuyển vành đai chuyên canh sang những vùng sản xuất nhiều loại nông sản .
B. Tăng tỉ trọng hoạt động giải trí thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp .
C. Tăng số lượng trang trại cùng với giảm diện tích quy hoạnh trung bình mỗi trang trại .
D. Tăng xuất khẩu nguyên vật liệu nông sản .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/43 – 44 địa lí 11 cơ bản.

Cho bảng số liệu :
GDP của quốc tế, Hoa Kì và một số ít lục địa khác năm năm trước
( Đơn vị : USD )
Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11
Dựa vào bảng số liệu trên, vấn đáp những câu hỏi từ 14 đến 16 :

Câu 14. Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

A. 25,8 % của quốc tế .
B. 28,5 % của quốc tế .
C. 22,2 % của quốc tế .
D. 23,4 % của quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 = 17348,1 / 78037,1 x 100 = 22,2%. Như vậy, GDP của Hoa Kì chiếm 22,2% GDP của thế giới năm 2014

Câu 15. Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng

A. 79,2 % của châu Âu và 65,5 % của châu Á .
B. 65,5 % của châu Âu và 79,2 % của châu Á .
C. 72,9 % của châu Âu và 65,5 % của châu Á .
D. 65,5 % của châu Âu và 72,9 % của châu Á .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Âu = 17348,1 / 21896,9 x 100 = 79,2%. GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Á = 17348,1 / 26501,4 x 100 = 65,5%. Như vậy, Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu Á.

Câu 16. Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng

A. 5,4 lần châu Phi .
B. 6,8 lần châu Phi .
C. 7,0 lần châu Phi .
D. 7,2 lần châu Phi .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng: 17348,1 / 2475,0 = 7,0 lần.

Đáp án

Câu12345678
Đáp ánDBACACAD
Câu910111213141516
Đáp ánCDCBACAC

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button