Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới? A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thu…

Câu 1 : Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga có hai chính quyền sở tại đó làA. Xô viết và Tư sản. B. Vô sản và phong kiến .C. Tư sản và binh lính. D. Tư sản và phong kiến .

Câu 2: Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929- 1933, nhiều nước tư bản châu Âu đã thực hiện 

A. “ Chính sách kinh tế mới ”. B. đàn áp trào lưu công nhân .C. cải cách kinh tế, xã hội. D. phát xít hóa chính quyền sở tại .Câu 3 : Những năm đầu sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, Nhật Bản trở thànhA. nước có nhiều thuộc địa nhất. B. cường quốc nông nghiệp .C. cường quốc ở châu Á. D. nước giàu mạnh nhất quốc tế .Câu 4 : Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933 ) làA. sự cạnh tranh đối đầu kinh khủng của Mỹ và Tây Âu .B. thiếu nguồn vốn để góp vốn đầu tư vào sản xuất .C. thiếu nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa .D. thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp .Câu 5 : Ngày nay, nước Nga kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vàoA. ngày 7 tháng 10. B. ngày 7 tháng 11. C. ngày 25 tháng 10. D. ngày 24 tháng 10 .Câu 6 : Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( Liên Xô ) được xây dựng trên cơ sở tự nguyện củaA. 6 nước cộng hòa. B. 5 nước cộng hòa. C. 7 nước cộng hòa. D. 4 nước cộng hòa .Câu 7 : Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì ?A. Quân chủ chuyên chế. B. Dân chủ tư sản kiểu mới .C. Dân chủ tư sản. D. Vô sản .Câu 8 : Đâu không phải là nguyên do để kinh tế Mỹ lâm vào khủng hoảng cục bộ trong những năm 1929 – 1933 ?A. Sản xuất tăng quá nhanh. B. Người dân không có tiền để shopping .C. Phát triển không đồng nhất. D. Hàng hóa khan hiếm .Câu 9 : Cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế ( 1929 – 1933 ) mở màn từA. Nhật Bản. B. Các nước tư bản châu Âu .C. Liên Xô. D. Nước Mỹ .Câu 10 : Công cuộc thiết kế xây dựng CNXH ở Liên Xô được thực thi qua những kế hoạchA. 5 năm .B. 7 năm .C. 10 năm .D. 15 năm .Câu 11 : Gánh nặng của khủng hoảng kinh tế quốc tế ( 1929 – 1933 ) đè lên vaiA. nhân dân lao động B. tư sản. C. địa chủ. D. Binh lính .Câu 12 : Đâu không phải là thực trạng của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười ?A. Dịch bệnh, nạn đói trầm trọng .B. Phản cách mạng làm mưa làm gió, chống phá khắp nơi .C. Đất nước đang trên đà tăng trưởng .D. Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề .Câu 13 : Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ( Liên Xô ) được xây dựng vào thời hạn nào ?A. Tháng 12 năm 1941. B. Tháng 12 năm 1921. C. Tháng 12 năm 1922. D. Tháng 12 năm 1925 .Câu 14 : Đâu không phải là nguyên do để kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong những năm 20 của thế kỷ XX ?A. Thu doanh thu lớn từ Chiến tranh quốc tế thứ nhất .B. Nước Mỹ giàu tài nguyên .C. Giai cấp tư sản Mỹ nâng cấp cải tiến kỹ thuật, sản xuất theo dây chuyền sản xuất .D. Tăng cường độ thao tác và bóc lột công nhân .Câu 15 : Trong những năm 20 của thế kỷ XX, nước trở thành TT công nghiệp, thương mại, kinh tế tài chính quốc tế làA. Mỹ. B. Nhật. C. Đức. D. Anh .Câu 16 : Cách mạng tháng Mười Nga mang đặc thù là gì ?A. Giải phóng dân tộc bản địa. B. Cách mạng phong kiến .C. Cách mạng tư sản. D. Cách mạng vô sản .Câu 17 : Trong những năm 20 của thế kỷ XX, Mỹ đứng đầu quốc tế về những ngànhA. Ô tô, thép, máy bay .B. Dầu lửa, xe hơi, máy bay .C. Dầu lửa, xe hơi, thép .D. Thép, xe hơi, xây nhà cao tầng liền kề .Câu 18 : Đảng cộng sản Mỹ xây dựng vàoA. tháng 5 năm 1922 .B. tháng 5 năm 1921 .C. tháng 7 năm 1922 .D. tháng 5 năm 1925 .Câu 19 : Đâu không phải là công dụng của “ Chính sách mới ” ?A. Duy trì nền dân chủ tư sản Mỹ. B. Giải quyết việc làm cho người lao động .C. Cứu nguy cho CNTB Mỹ. D. Duy trì nền quân chủ lập hiến .Câu 20 : Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga làA. phụ nữ, công nhân, binh lính. B. phụ nữ, công nhân, nông dân .C. phụ nữ, nông dân. D. công nhân, nông dân .Câu 21 : Năm 1927, Thủ tướng Nhật đề ra kế hoạch xâm lược và thống trị quốc tế, khởi đầu là chiếm ở đâu ?A. Nước Ta. B. Các nước Khu vực Đông Nam Á .C. Trung Quốc. D. Các nước Đông Bắc Á .Câu 22 : Cách mạng tháng Mười Nga đã khởi đầu thời kỳA. Lịch sử quốc tế cổ đại. B. Lịch sử quốc tế văn minh .C. Lịch sử quốc tế trung đại. D. Lịch sử quốc tế cận đại .

 

Câu 23 : Đâu không phải là nội dung cơ bản của “ Chính sách mới ” ?A. Đề cao vai trò của nhà nước .B. Thực hiên tự do kinh doanh kinh doanh thương mại .C. Giải quyết nạn thất nghiệp .D. Ban hành những luật đạo nhằm mục đích phục sinh kinh tế kinh tế tài chính .Câu 24 : Ngày 23-2 – 1917 ở Nga đã diễn ra sự kiện nào ?A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat .B. Hơn 66.000 binh lính đã ngả về phía cách mạng .C. Nga hoàng công bố thoái vị .D. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố .Câu 25 : Việc Nga hoàng tham gia vào cuộc Chiến tranh quốc tế thứ nhất ( 1914 – 1918 ) đã đẩy nước Nga vào tình trạngnào ?A. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xẩy ra trầm trọng .B. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội .C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế .D. Bị những đế nước quốc thôn tính .Câu 26 : Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế trong thời kỳA. những năm 1924 – 1929. B. những năm 1918 – 1923 .C. những năm 1918 – 1929. D. những năm 1929 – 1933 .Câu 27 : Đảng Bôn-sê-vich đã đề ra “ Chính sách kinh tế mới ” vàoA. năm 1918. B. năm 1925. C. năm 1921. D. năm 1922 .Câu 28 : Trong những năm 1923 – 1929, Mỹ nắm bao nhiêu Tỷ Lệ trữ lượng vàng của quốc tế ?A. 40 %. B. 50 %. C. 70 %. D. 60 % .Câu 29 : Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga phải gánh chịu do Chiến tranh quốc tế thứ nhất ( 1914 – 1918 ) để lại làA. kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí và lương thực .B. kinh tế suy sụp .C. kinh tế suy sụp, xã hội xích míc nóng bức .D. liên tục thua trận, xã hội không không thay đổi .Câu 30 : Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã sử dụng hình thức đấu tranh nào ?A. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang .B. Đấu tranh chính trị .C. Biểu tình .D. Đấu tranh vũ trang .Câu 31 : Đảng cộng sản Nhật Bản xây dựng vào thời hạn nào ?A. Tháng 5 năm 1921 .B. Tháng 5 năm 1922 .C. Tháng 7 năm 1922 .D. Tháng 5 năm 1925 .Câu 32 : Nước Nga hoàn thành xong Phục hồi kinh tế, mở màn thiết kế xây dựng CNXH vàoA. năm 1922. B. năm 1925. C. năm 1941 .D. năm 1921 .Câu 33 : Đâu không phải là nội dung của “ Chính sách kinh tế mới ” ( N.E.P ) ?A. Bãi bỏ chính sách trưng thu lương thực bằng thu thuế lương thực .B. Khuyến khích tư bản quốc tế góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại .C. Cho phép tư nhân mở xí nghiệp sản xuất nhỏ, thực thi tự do kinh doanh .D. Phát triển kinh tế thị trường .Câu 34 : Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ ( 1929 – 1933 ), khởi đầu từ nghànhA. nông nghiệp. B. kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước .C. thương mại. D. công nghiệp .Câu 35 : Để xử lý khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, nước Mỹ đã thực thiA. “ Chính sách mới ”. B. đàn áp trào lưu công nhân .C. phát xít hóa chính quyền sở tại. D. “ Chính sách kinh tế mới ” .Câu 36 : Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế, giới cầm quyền Nhật Bản đãA. cải cách dân chủ .B. quân sự chiến lược hóa quốc gia, gây cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài .C. xử lý việc làm cho người lao động .D. góp vốn đầu tư mạnh cho sản suất .Câu 37 : Đâu không phải là công dụng của “ Chính sách kinh tế mới ” ?A. Thành lập Liên Bang Xô viết ( Liên Xô ) .B. Đời sống nhân dân được không thay đổi .C. Nền kinh tế được hồi sinh .D. Nước Nga thắng lợi thù trong giặc ngoài .Câu 38 : Nước Nga bước vào thời kỳ độc lập kiến thiết xây dựng quốc gia vào thời hạn nào ?A. Năm 1918. B. Năm 1917. C. Năm 1925. D. Năm 1921 .Câu 39 : Lê Nin đã phát động Lệnh Tổng khởi nghĩa vàoA. đêm 25 tháng 10 năm 1917. B. ngày 25 tháng 10 năm 1917 .C. ngày 24 tháng 10 năm 1917. D. đêm 24 tháng 10 năm 1917 .Câu 40 : Để xử lý khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, những nước như Đức, Italia đã triển khai

A. phát xít hóa chính quyền. B. cải cách kinh tế, xã hội. 

C. thực thi “ Chính sách kinh tế mới ”. D. đàn áp trào lưu công nhân .———————————–

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button